Spitskopstraat 5 huis, het gezin Sarlui (4)

Onderzoek naar mogelijke misstanden begaan door het gezin

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Deel of fragment uit het dossier van Mozes Sarlui. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun. SAA

Deel of fragment uit het dossier van Mozes Sarlui. Bron: Dossier Maatschappelijke Steun. SAA

Op 30 oktober 1923 doet Mozes het verzoek om verhoging van de geldbedeling. Hij geeft aan dat zijn zoon Louis is getrouwd op 17 oktober 1923, er volgt een onderzoek. Louis is inderdaad getrouwd maar hij woont nog thuis. Het huwelijk is namelijk nog niet ‘kerkelijk ingezegend’. Hij verblijft daarom nog in het ouderlijke huis en is niet uitwonend zoals Mozes beweert. Ook zijn vrouw die naaister is, blijkt nog bij haar ouders te wonen. Het onderzoek om na te gaan of het gezin recht heeft op verhoging, strekt zich uit tot ‘de omgeving van het gezin’. Het is niet duidelijk wat er exact wordt bedoeld met ‘de omgeving’. Het meest waarschijnlijk is dat de directe gezinsleden en familie wordt gevraagd te steunen. Of er ook werd geïnformeerd bij de buren (de omgeving) lijkt niet waarschijnlijk.

Zoon Louis verdient overigens ook meer dan de fl.25,- die hij had opgegeven, zijn verdiensten zijn gestegen naar fl.27,50. Het onderzoek wijst verder uit dat ‘de vader’ in loterijbriefjes handelt en er ook op uitgaat met een zak om lompen op te kopen. De clementie waarmee het gezin voordien werd behandeld is volledig weg. De geldbedeling wordt met onmiddellijke ingang gestopt. Kort nadien blijkt dat Louis het huis wel degelijk heeft verlaten. Er is dan een behoorlijke afname van het gezinsinkomen, Louis verdiende voor zijn leeftijd een behoorlijk bedrag en dat is nu komen te vervallen. Voorgesteld wordt om de geldbedeling te verhogen tot fl.14,- per week, dit advies wordt overgenomen.

Adv. voor de N.V. Roma in Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij van  18-03-1924

Adv. voor de N.V. Roma in Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 18-03-1924

Voorlopig blijft de geldbedeling gehandhaafd op fl.14,-, zelfs als Adriana, de dochter, gaat werken. Zij gaat aan de slag bij de firma NV Roma op Het Rokin 109-111 en verdient fl.2,- per week, zij is dan 14 jaar oud.

In oktober 1924 blijkt Adriana aan het werk te zijn bij Blitz & Co op de Achterburgwal, zij verdient hier tussen de fl.4,- en fl.7,- per week.

Advertentie voor Blitz & Co, uit het Nieuw Israelietisch weekblad van 02-09-1927

Advertentie voor Blitz & Co, uit het Nieuw Israelietisch weekblad van 02-09-1927

Het is niet duidelijk wat haar werkzaamheden zijn. Ook haar broer Ephraïm (13 jaar oud) is nu aan het werk, en wel bij de Cohen & Polak op de Nieuwe Herengracht voor een bedrag van fl.0,50 per week. Het bedrijf waar ook zijn oudere broer werkt of gewerkt heeft.
Adv. uit het NIW van 02-01-1920, er is plaats voor een ‘volontair’ = onbezoldigd medewerker.

Adv. uit het NIW van 02-01-1920, er is plaats voor een ‘volontair’ = onbezoldigd medewerker.

Het gevolg is dat de geldbedeling wordt verlaagd tot fl.12,- per week. Mozes krijgt nog wel fl.25,- voor kleding. Het kostuum dat Mozes in maart 1923 werd verstrekt, is namelijk dringend aan vervanging toe. Opvallend is dat, voor zover op te maken valt uit het dossier, geen beroep wordt gedaan op Louis. Er wordt hem, in 1924-25, niet gevraagd zijn ouders te steunen.

Terug naar: Het gezin Sarlui (1)

Of naar: Het gezin Sarlui (5)

Alle rechten voorbehouden

58 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe