Spitskopstraat 3 II, de gezinnen Tas en Goudeketting (9)

Januari 1940 en de periode van de Tweede Wereldoorlog

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Aanvraag inzake de Zuiderzeesteunwet (jan. 194). Bron: het dossier van Alexander Goudeketting, Het Bureau M.S. (via het SAA).

Aanvraag inzake de Zuiderzeesteunwet (jan. 194). Bron: het dossier van Alexander Goudeketting, Het Bureau M.S. (via het SAA).

In het dossier van Alexander Goudketting zijn twee verzoeken inzake de Zuiderzeesteunwet als bijlage toegevoegd. Het eerste verzoek dateert van 30 januari 1940. Daarin wordt uitgelegd om wie het gaat, wat zijn situatie is (werk en inkomsten zijn nihil vanwege de vorst, er is geen aanvoer van verse vis) en dat hij inwoont bij zijn dochter Esther, gehuwd met Abraham Tas die al enige tijd zonder werk is. Het verzoek eindigt met: “De man geniet thans een tegemoetkoming van fl.5,- per week. Waar hij momenteel in het geheel geen verdiensten heeft en het gezin van zijn schoonzoon grootendeels door hem onderhouden wordt, wordt geadviseerd de geldelijke tegemoetkoming tijdelijk te verhogen.”

Aanvraag inzake de Zuiderzeesteunwet (sept. 1940). Bron: het dossier van Alexander Goudeketting, Het Bureau M.S. (via het SAA).

Aanvraag inzake de Zuiderzeesteunwet (sept. 1940). Bron: het dossier van Alexander Goudeketting, Het Bureau M.S. (via het SAA).

Vanaf februari 1940 wordt een bedrag van tien gulden uitbetaald om vervolgens in juni weer te worden verlaagd tot vijf gulden. Op 21 september 1940 volgt er een nieuw verzoek waarin wordt uitgelegd dat er weinig aanvoer van vis is en dat de prijzen erg hoog zijn. Volgens de ambtenaar van Het Bureau MS is een verhoging van de geldelijke tegemoetkoming gewenst.
Beschikkingen met betrekking tot de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet. Deze zaten allemaal ingeplakt op losse vellen. Bron: het dossier van Alexander Goudeketting, Het Bureau M.S. (via het SAA).

Beschikkingen met betrekking tot de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet. Deze zaten allemaal ingeplakt op losse vellen. Bron: het dossier van Alexander Goudeketting, Het Bureau M.S. (via het SAA).

Het bedrag wordt vervolgens, tot wederopzegging, verhoogd tot fl.8,- per week. De beschikking van 9 december 1942 is mijns inziens opvallend: Alexander Goudeketting wordt dit jaar 72 jaar, er kan daarom vanaf 20 december geen hogere uitkering worden verleend dan zeven gulden per week. Blijkbaar is tot de Rijksdienst nog niet doorgedrongen dat Alexander Goudeketting is weggevoerd (naar Polen en al op 21 september 1942 in Auschwitz is vermoord).

In 1946 (!!!) volgt nog een allerlaatste beschikking!

De laatste beschikking:

“Nadere beschikking, dd 17 december 1946, doss. 8182-1.

Aan Alexander Goudeketting, geboren 14 december 1870, wonende Spitskopstraat 3 tweehoog, is medegedeeld, dat de hem tot wederopzeggens toegekende geldelijke tegemoetkoming met ingang van 27-9-1942 is ingetrokken. De redenen zijn hieronder vermeld.

MOTIVEERING: Belanghebbende is door den bezetter weggevoerd en vermoedelijk overleden.”

Alexander Goudeketting en zijn vrouw Saartje hadden behalve de dochter Esther die met Abraham Tas was getrouwd nog een viertal kinderen. Twee van hen zijn al op jonge leeftijd overleden, Levie David en Klara. Hun twee oudste kinderen, Sander en Salomon, zijn beide in de voetsporen van hun vader getreden. Beide waren visventer. Hun verhaal staat in het volgende verhaal (10).

Joodse Raadkaart Alexander Goudeketting. Bron: Arolsen Archives.

Joodse Raadkaart Alexander Goudeketting. Bron: Arolsen Archives.

NAAR: Spitskopstraat 3 II - de gezinnen Tas en Goudeketting

Of NAAR: Spitskopstraat 3 II, de gezinnen Tas en Goudeketting (10)

Alle rechten voorbehouden

29 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe