Over amateur-artiesten en een nieuwe directeur

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zeeburgerstraat
Uitsnede van een document betreffende het optreden van amateur artiesten in Odeon (okt. 1950), bron: politiearchief, inv.nr.  5225 – 4878.

Uitsnede van een document betreffende het optreden van amateur artiesten in Odeon (okt. 1950), bron: politiearchief, inv.nr. 5225 – 4878.

Behalve de filmvoorstellingen probeert Boekman in 1950 ‘iets nieuws’. Het lag in de bedoeling om medio oktober 1950 amateur artiesten te laten optreden. Het zou gaan om vier avonden, na de gebruikelijk voor- en hoofdfilm op de maandag tot en met de donderdag. Het zou gaan om een breed scala van artiesten, van goochelaars, illusionisten, zangers, kleine bandjes, acrobaten etc., voor het merendeel jongelui. De optredende artiesten worden niet betaald. Het publiek zal fungeren als jury. Iedere bezoeker krijgt een stembiljet en kan dit na afloop in de daarvoor bestemde stembus brengen. Volgens de directie zouden er ongeveer 28 amateurs optreden. De 4 à 5 prijswinnaars treden daarna nog een keer apart op voor het publiek en krijgen een geldprijs of een kunstvoorwerp, ‘al naar zij wensen’. Voor het prijzenpakket is een bedrag van 150 gulden uitgetrokken.

In het aangehaalde document wordt aangegeven dat er in april van dat jaar ook al iets dergelijks is georganiseerd en dat dit niet geleid heeft tot verstoringen van welke aard dan ook. De afbeelding hieronder maakt ook duidelijk waarom men met dit idee van de amateur artiesten is gekomen!

Een nieuwe directeur

Een naam die mijn aandacht trok was die van Yo Heng Siang die een besloten filmvoorstelling wil organiseren ‘in zijn inrichting’ ten behoeve van de Vereniging Nederland USSR. Uit een ander document blijkt dat hij in september 1951 al opgenomen wordt als ‘aanstaand houder’ van de vergunning. Samuël Boekman had blijkbaar al aangegeven dat hij van de aan hem verleende vergunning geen gebruik meer wilde maken. De vergunning wordt ingetrokken per 28 november 1951.

Wat gebruikelijk is in dergelijke politiedossiers is dat de nieuwe vergunninghouder wordt opgenomen middels een document met daarop de personalia. In dit geval ben ik die niet tegengekomen. Maar niet getreurd, bij het Stadsarchief heb je de Indexen om in te zoeken!

Yo Heng Siang is geboren op 1 juni 1898 in Batavia, Nederlands-Indië / Indonesië. Ter verduidelijking: Yo is de familienaam. Hij is met vrouw en kind in 1948 naar Nederland gekomen. Hun eerste adres was in de Beethovenlaan, via de Minervalaan verhuizen zij per 9 augustus 1949 naar de Johan van Oldebarneveldtlaan.

Hij zet het beleid van zijn voorganger Boekman gewoon voort, zo zijn er opnieuw de nodige nachtvoorstellingen. De laatste melding in het politiearchief dateert van november 1952. Het gaat opnieuw om een nachtvoorstelling ten behoeve van de Ver. Ned. – USSR.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

47 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe