Odeon in de oorlogsjaren en een nieuwe directeur na 1945

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zeeburgerstraat
Intrekken van de bioscoopvergunning van J.J. Otter, bron: politiearchief, inv.nr.  5225 – 4878.

Intrekken van de bioscoopvergunning van J.J. Otter, bron: politiearchief, inv.nr. 5225 – 4878.

Tot aan 1940 zijn er geen nieuwe vermeldingen. J.J. Otter dient dan opnieuw een aanvraag, waarschijnlijk heeft dit te maken met ‘de veranderende tijdsomstandigheden’ (de Duitse bezetting). De aanvraag wordt namens hem, door de bedrijfsleider G. Onnes van het Odeon Theater ingediend. De aanvraag is gedateerd op 6 november 1940 en gaat de volgende dag al in. Wat er zich heeft afgespeeld in de oorlogsjaren in het Odeon Theater is volstrekt onbekend. Of er films zijn vertoond, is nergens terug te vinden.

Er zijn wel een drietal zaken in 1941 waarvoor de eigenaar van Odeon voor de Commissie van Geschillen van de Tweede Kamer heeft moeten komen. Het gaat om de N.V. Bouwmaatschappij Oosterdam. De geschillen waren aanhangig gemaakt door achtereenvolgens: de N.V. Filmfabriek Profilti te Den Haag, de N.V. Paramount Films, gevestigd te Amsterdam en de N.V. Ufa voor Film- en Bioscoopbedrijf gevestigd te Amsterdam. In alle gevallen werd Oosterdam in het ongelijk gesteld. Bron: Bioscoopbranche.nl

Volgens het ‘Nieuw Weekblad voor de Cinematografie’ van 2 mei 1941 werden de bioscopen van Oosterdam gesloten!

Intrekken van de bioscoopvergunning

Op 17 december 1945 wordt de bioscoopvergunning, verleend aan J.J. Otter ingetrokken. De reden is nogal simpel, er wordt geen gebruik meer gemaakt van de vergunning.

Foto van S. Boekman, bron: Wijkipedia.

Foto van S. Boekman, bron: Wijkipedia.

De daaropvolgende vergunninghouder is Samuël Boekman, opvallend genoeg is de aanvraag al ingediend op 11 oktober 1945. Op de achterzijde van een tweede formulier ‘Bureau Algemeene Dienstzaken’ staat een bijzondere aantekening vol met afkortingen. Maar het gaat om een verzoek van (aan?) het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met de eventuele toekenning van een Franse onderscheiding.

Ik heb daar niets over kunnen terugvinden. Wel heeft Wikipedia nog een korte biografie over hem. Daaruit blijkt in ieder geval zijn socialistische achtergrond en zijn geschiedenis in de filmwereld. Mogelijk vanwege die socialistische achtergrond wordt navraag gedaan naar hem, ‘ook in politiek opzicht’! Samuël werd ook Hans genoemd. Samuël (Hans) Boekman

Het onderzoek naar de persoon van Samuël Boekman wijst uit dat ‘hem niets ten nadele’ gezegd kan worden. Hij is bekend in de film of bioscoopwereld, hij is van beroep ‘Directeur van een Filmbedrijf’. Een en ander is op 23 november 1945 afgerond, de vergunning wordt definitief op 17 december 1945.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

73 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe