Minderjarigen in de Bioscoop (1)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zeeburgerstraat
Stoomtrein op het baanvak Centraal Station – Muiderpoortstation, ter hoogte van de Czaar Peterstraat en de Conradstraat. Gezien in noordelijke richting naar de Oostelijke Handelskade. Links een gedeelte van de voetbrug tussen de Czaar Peterstraat en de Oostelijke Handelskade. Datering ca. 1930, bron: SAA, albums.

Stoomtrein op het baanvak Centraal Station – Muiderpoortstation, ter hoogte van de Czaar Peterstraat en de Conradstraat. Gezien in noordelijke richting naar de Oostelijke Handelskade. Links een gedeelte van de voetbrug tussen de Czaar Peterstraat en de Oostelijke Handelskade. Datering ca. 1930, bron: SAA, albums.

De titel van de film die gedraaid zou worden, is onbekend. Odeon werd niet in de agenda (de bioscoopladder) van de kranten opgenomen. Waarom dit niet gebeurde is een feit, maar wel een jammerlijk feit. Ook elders niets van terug te vinden.

Op 7 mei 1939 wordt er door twee agenten van politie een rapport opgesteld naar aanleiding van een incident met een minderjarige jongeman. Zij schrijven een rapport dat op 22 juni nader is uitgewerkt door een dienstdoende agent (employé genoemd van een de sectie 772, afdeling 398a). Er volgt een uitgebreid verslag van ondermeer het verhoor van de bedrijfsleider Gerrit Onnes. Hij vertelde dat hij op de bewuste 7e mei zijn souschef H.J. Berten de opdracht had gegeven toe te zien op de zaal. Hij moest letten op een ordelijk binnenlopen en het eventueel weigeren van jongeren die jonger waren dan 18 jaar. De vertoonde film was namelijk alleen toegankelijk voor een leeftijdscategorie ouder dan 18 jaar. Toen Onnes later naar hal liep, kwamen er twee agenten van politie naar hem toe die aangaven een jongen hadden gezien die jonger zou zijn. Verder meldden zij dat er wel een dertigtal jongens in de zaal zaten die jonger dan 18 jaar waren. Onnes vroeg de agenten om die jongens naar buiten te halen en dat zij hun geld bij de kassa konden terug krijgen. Maar dat wilden beide politieagenten niet. Wel moest het eerder genoemde ‘jongmensch’ uit de aal worden verwijderd. Onnes gaf aan dat hij de jongen, Everhart genaamd, wel kende. Everhart was echter een nogal uit de kluiten gewassen jongen die op zijn minst wel 21 leek. Inmiddels was de vader van Everhart bij de bioscoop aangekomen en hij bevestigde dat zijn zoon nog geen 18 was.

Czaar Peterstraat 45-49, gezien naar de Cruquiusstraat, eerste zijstraat links. Datering 1936, bron: SAA Collectie J. van Eck: foto's.

Czaar Peterstraat 45-49, gezien naar de Cruquiusstraat, eerste zijstraat links. Datering 1936, bron: SAA Collectie J. van Eck: foto's.

Daarna werd de souschef Berten gehoord. Hij vertelde dat het hem ten strengste verboden was om jongeren beneden de 18 jaar te weigeren. Op ‘straffe van ontslag’ werd hem door de directie medegedeeld. Daarom zag hij ook streng toe op dat de jongeren de juiste leeftijd hadden. Hij beschreef de jongeman Everhart als een reus van minstens 1.80 meter met een schouderbreedte waar menig volwassen man jaloers op zou zijn. Berten gaf aan dat het lastig is om vast te stellen is of iemand wel 18 jaar of ouder is. Meerdere malen heeft hij mensen geweigerd die later met hun legitimatiebewijs of zelfs hun trouwboekje kwamen aanzetten om te bewijzen dat zij onterecht geweigerd waren.

Daarna werd ook de moeder van de jongen gehoord: Maria Theresia Meijer. Zij vertelde dat op de 7de mei twee agenten bij haar woning, Czaar Peterstraat 27huis, kwamen. Het ging om haar zoon: Jan Hendrik Everhart. Zij verklaarde dat er een misverstand zou kunnen ontstaan over de leeftijd van haar zoon. Haar zoon was 1.86 meter lang, woog 185 pond en had jasmaat 58 en zag er volgens haar uit als een volwassen man. Verder vertelde zij dat haar man direct naar de bioscoop is gegaan om hun zoon uit de zaal te halen.  

Terug naar de inhoudsopgave 

Alle rechten voorbehouden

109 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe