Minderjarigen in de Bioscoop (2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Zeeburgerstraat
Apostille Hoofdbureau m.b.t. melding overlast en verhoren diverse personen, datering 16 mei 1936. Bron: politiearchief, inv.nr.  5225 – 4878

Apostille Hoofdbureau m.b.t. melding overlast en verhoren diverse personen, datering 16 mei 1936. Bron: politiearchief, inv.nr. 5225 – 4878

Vervolg van: Minderjarigen in de Bioscoop (1)

Op 29 juni daarop volgend (1939) zijn nog twee personen gehoord. De eerste was de portier van de bioscoop: Jacob Land. Hij zag dat de politie de orde bewaarden op de openbare weg. Daar had zich een rij gevormd van bezoekers die al voorzien waren van een geldig plaatsbewijs. Het viel Lang op dat de politie enkele jongens uit de rij haalden omdat zij volgens hen nog niet de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt. Daardoor stagneerde het naar binnengaan van de bioscoop. Enkele geweigerde jongeren probeerden hun kaartje aan anderen te verkopen met nog meer vertraging tot gevolg. Daarna kwam een betrokken agent naar binnen in de vestibule en liet op luidruchtige wijze blijken dat er zeker nog wel 30 of 40 jongeren in de zaal zaten die geen 18 jaar waren. Mijn chef, de heer Berten, verzocht de agent vriendelijk om de vestibule te verlaten, want de gehele zaak dreigde in het honderd te lopen. De agent verklaarde dat hij hiervan een rapport zal opmaken. Jacob Land gaf aan de aanpak van de agent niet heel erg oordeelkundig te vinden. Zijn verklaring werd door Berten als correct bestempeld. Vooral ook de woordenwisseling die de agent even later had in de vestibule met de jongeman genaamd Everhart vond hij niet correct. Dat had beter buiten gekund, maar een opdracht of verzoek om naar buiten te gaan, nee dat had hij niet gedaan. Hij staat er verder op om te vermelden dat hij de inzet van de politie in het algemeen zeer waardeert. 

De agent die hiervoor werd besproken, werd ook gehoord. Hij bleef volhouden dat hij ‘gelast’ is de bioscoop te verlaten. De heer Onnes is nog wel bij de Hoofdcommissaris geweest alwaar hem een reprimande heeft gegeven die veel indruk heeft gemaakt. Wat bijzonder is, is dat van de genoemde agent nog wel wordt vermeld dat hij een stug persoon is. Hij is niet snel van zijn stuk te brengen is, hij is weinig plooibaar wat niet altijd bevorderlijk is voor het soepel oplossen van een conflict.

Aangezien er op het moment (8 juli 1939) geen verdere problemen meer zijn en dat de heer Onnes een reprimande heeft gekregen, zijn verdere stappen niet nodig. 

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

90 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe