Interessante voorlichtingsdag : werving politiepersoneel Amsterdam – Oost

Goede baan wacht

Linnaeusstraat

Ruim 50 jaar geleden schreef Els van Wageningen dit stuk voor Wierings Weekblad, dat zij recent aanbood aan het Geheugen van Oost. Wat is er veel veranderd in die 50 jaar!

v.l.n.r. een journalist van Trouw, een agent van de ongevallendienst, hoofdagent Wittebrood van 5 x 8 alarmcentrale, heer Kooyman, inspecteur van der Vliet, een journalist van Gooi - en Eemlander en Els van Wageningen van Wiering’s Weekblad. Foto: 28 december 1967 Afdeling fotografie en dactyloscopie van het Hoofdbureau van Politie Marnixstraat Amsterdam.

v.l.n.r. een journalist van Trouw, een agent van de ongevallendienst, hoofdagent Wittebrood van 5 x 8 alarmcentrale, heer Kooyman, inspecteur van der Vliet, een journalist van Gooi - en Eemlander en Els van Wageningen van Wiering’s Weekblad. Foto: 28 december 1967 Afdeling fotografie en dactyloscopie van het Hoofdbureau van Politie Marnixstraat Amsterdam.

Gedurende de maand januari houdt de politie van het bureau Linnaeusstraat te Amsterdam een intensieve actie voor de werving van personeel in Amsterdam-Oost en aangrenzende gebieden buiten Amsterdam. Men heeft juist dit gebied uitgekozen voor een actie, omdat o.a. gebleken is dat de bevolking daar over het algemeen veel begrip toont voor het werk van de politie. Aan het politiebureau Linnaeusstraat is een werkgroep gevormd, waarin politieambtenaren van elke rang zitting hebben. Medewerking werd verleend door een groot aantal mensen uit het verenigingsleven, de kerk, de middenstand, de wijkcentra etc. In deze maand zal o.a. een uitgebreide publiciteitscampagne worden gevoerd, die ongetwijfeld aandacht zal trekken. Verder zullen er op de maandagen en vrijdagen  van acht tot tien uur ’s avonds en op de zaterdagochtenden van tien tot twaalf uur speciale informateurs op dat bureau aanwezig zijn. Maar ook op andere dagen en tijden staat het politiebureau Linnaeusstraat open, voor hen die inlichtingen willen vragen. Deze actie, die slechts in een deel van Amsterdam wordt gevoerd, is niet de eerste in zijn soort. Ook in Amsterdam-Noord werd een dergelijk evenement georganiseerd. De resultaten waren bemoedigend.

Om ons enig inzicht te verschaffen in de vele mogelijkheden, die er verder nog zijn bij de Amsterdamse Politie, werd ons een voorlichtingsdag aangeboden. We werden ontvangen door de Commissaris van Politie C. Mouwen, aan het Politiebureau Linnaeusstraat 121 te Amsterdam-Oost.

Onder het genot van ons eerste kopje koffie,vertelde commissaris Mouwen ons nadere bijzonderheden. De aspirant wordt opgeleid voor de funktie van agent van gemeentepolitie. De opleiding, die op de Amsterdamse Politie Opleidingsschool plaats vindt en ongeveer een jaar duurt, bestaat uit een theoretische en praktische vorming. Gedurende dat jaar zijn de leerlingen op de werkdagen gehuisvest in een internaat, waar zij ook gemeenschappelijk de maaltijden gebruiken. Het internaat is goed ingericht, met ruime kamers voor vier personen en een prachtige kantine met biljart en tv-ruimte, moderne goede keuken en keurige bediening. Het heeft een accommodatie voor honderd personen. Al tijdens de opleiding heeft de a.s. politieambtenaar een vijfdaagse werkweek met veel sport, autorijlessen en typecursus. Gedurende de weekeinden is het internaat gesloten en kan iedereen naar ouderlijke of echtelijke woning terugkeren. Op 17-jarige leeftijd kan hij thans beginnen en verdient dan per maand (ongehuwd) al f.457-. Op 21-jarige leeftijd f.651- per maand. Is hij eenmaal agent, dan kan zijn salaris stijgen tot bijna f.1000.- per maand.

Wij konden helaas het internaat niet bezichtigen daar het wegens kerstvakantie gesloten was. Daarom werden wij vervolgens in recherche-auto’s (VW1600) vervoerd naar het sportcomplex van de Amsterdamse Politie Gymnastiek - en Sportvereniging (APGS). Ondanks behoorlijke kou, was de zon ons welgevallig en daarom konden wij des te beter onze bewondering uiten over het enorm grote, prachtig onderhouden voetbalveld, sintelbaan, vier tennisbanen, een beschutte kinderspeelplaats (alles regelmatig onderhouden door vier man vast personeel) om tenslotte te belanden in een gloed-nieuw uitziende kantine, met geweldig uitzicht over het terrein en omstreken. Hier kan men o.a. dammen en schaken. Onder deze kantine zijn veel moderne voorzieningen,zoals kleedkamers, toiletten, douches etc. Te bedenken dat men met zijn hele gezin, voor een luttel bedrag per jaar – ongemerkt van je salaris afgetrokken - kan genieten van dit alles. In de toekomst hoopt men daar ook nog een zwembad te kunnen realiseren.

 U weet toch dat wanneer u bij de politie komt, u vrijgesteld bent van militaire dienst? Na een met goed gevolg afgelegd examen, volgt onmiddellijk bevordering tot agent van gemeentepolitie. “In vroeger jaren werd je dan meteen de straat opgeschopt, aldus Brigadier de Gier, die ons ontving op het Politie-posthuis Stadionweg 131. Ik wil me heus niet flinker voordoen dan ik ben, maar ik heb ‘m dikwijls geknepen hoor in die tijd.” Daarom komen sedert drie jaar, de minderjarige aspirant agenten - na de school- voor zes maanden naar de Stadionweg. Zij gaan dan eerst de straat op onder leiding van een mentor, die hen een beetje wegwijs maakt. Je moet tenslotte eens je eerste verbaal maken. Ook meerderjarigen gaan naar een posthuis, maar dan voor drie maanden. Per dag hebben de aspiranten vier uur stad dienst, vier uur verbalen tikken, één uur eten. “Elke maand worden deze jongens beoordeeld door ons team. We vertellen hem hoe we over hem denken. Op het ogenblik zijn hier elf minderjarige en vijf meerderjarigen..”

 Ons werd voorgesteld de 18-jarige aspirant Bosch. Een stoere, grote. gezond - uitziende jongeman, afkomstig uit Kampen. Hij durft terecht nauwelijks antwoord te geven op onze vragen. Het is wat, als je ten tonele gevoerd wordt en een kamer vol mensen staart je belangstellend aan. Op zijn zestiende jaar werkte hij al als administrateur op het Hoofdbureau, totdat hij zover was om naar de opleidingsschool te kunnen gaan. Hij zegt de voorbereiding op het posthuis op hoge prijs te stellen. Als jongen van buiten weet je tenslotte nergens van. Hij koos natuurlijk Amsterdam, omdat er in de grote stad zoveel te beleven is. Maar je moet er wel echt ingroeien.

 Na de “deftige” Stadionbuurt gaan de aspiranten nog een paar maanden naar de Spaarndammerbuurt. En dan moet worden aangenomen, dat zij bestand zijn tegen alle gebeurtenissen die zich in een grote stad – met geweldige dynamiek - voordoen. Dat is niet alleen verbaliseren - velen zien de agent alleen maar als een nare bonnetjesschrijver - dat is maar een klein facet.  Maar hij moet te allen tijde menselijk blijven. Zoals de advertenties het ook zeggen: Een vertwijfelde moeder gelukkig maken, door haar zoekgeraakte kind thuis te brengen. Dan de handdruk te voelen van een opgeluchte vader. Mensen op weg helpen. Een vraagbaak, rustpunt, hulp in de nood zijn. Mensen beschermen tegen mensen. Of soms tegen dieren. Stond er laatst niet in Het Parool, dat een mevrouw op de Hoofdweg een gat in haar huis zag? Teneinde raad belde zij vijf maal acht. Twee betrekkelijk jonge agenten kwamen, stuurden haar de kamer uit, gingen op jacht. Konden haar na anderhalf uur zoeken en een felle eindstrijd tenslotte trots een rat tonen ter grootte van een kleine kat. De agenten waren erg vriendelijk voor mij, aldus de mevrouw.

De middag was vrijgemaakt voor een bezoek aan het Hoofdbureau. Wij werden rondgeleid langs enkele van de bijzondere diensten. Zoals de Ongevallen dienst, waar all-round automonteurs constant bezig zijn, met heel veel enthousiasme, dachten wij te merken. Dit jaar zijn 825 auto’s op de brug (hoofdbureau) remloos gemaakt wegens gebreken. Alles wat in de beslag genomen auto versleten is, wordt gedemonteerd. Het kentekenbewijs wordt ingenomen. Indien de eigenaar niet binnen twintig dagen zijn auto laat repareren, krijgt hij het kentekenbewijs niet terug. Er zijn drie volledig ingerichte ongevallen auto’s op straat. Het gereedschap van deze dienst is uniek in Nederland. Tijdens de spitsuren wordt contrôle gehouden op een bepaald punt. Er wordt een auto uitgepikt, die ter plaatse onderzocht wordt. Per dag worden er dan zo’n veertig tot vijfenvijftig processen-verbaal opgemaakt. Dit jaar werden er t/m november 1373 kentekenbewijzen naar Den Haag teruggestuurd.

 De fotografische dienst maakte een foto van ons en wij gingen verder naar de Bereden Politie. Wij kregen in de manege zes jonge paarden te zien van het Gelderse type. Zij waren pas enkele weken met hun oefeningen bezig. Tot april zullen ze nog bezig zijn voordat ze – net als de aspirant- met een mentor-paard de straat op gaan. Eén keer in de paar jaar wordt er voor plm. zeven hoofdagenten een cursus gegeven, die een jaar duurt. Men krijgt eerst de normale rij-opleiding. Na afloop van het examen is men dan reserve ruiter. De vaste kern bestaat uit vierendertig ruiters.

In snel tempo moeten wij – de dag is bijna om - nog een bezoekje brengen aan de 5 x 8 Alarm Centrale. Heel druk, razend interessant. Ong. 2500 telefoongesprekken per dag. Ongeveer 300 assistenties worden er per dag verleend. Tot slot werden wij in de conferentiezaal ontvangen door de Hoofdcommissaris van Politie. In Amsterdam zijn ongeveer 400 agenten nodig om de toegestane sterkte te bereiken. Belangstellenden die prijs stellen op een vaste betrekking, rotsvaste sociale zekerheid,interessant, zelfstandig en verantwoordelijk werk, tegen een goed salaris, moeten de stap eens nemen en komen praten aan het politiebureau Linnaeusstraat 121, Amsterdam. Zij zijn steeds welkom en kunnen altijd antwoord krijgen op al hun vragen, ook wat betreft het verkrijgen van een woning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

226 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe