Mobiliteit voor iedereen

Verteller: Rinie Schmidt
Auteur: Lotte Bekker
Danie Theronstraat, Transvaalbuurt

Fietsles vergroot de mobiliteit van nieuwkomers en geeft hen een gevoel van onafhankelijkheid.

Roze fiets Het eerste fietsje dat Buurtcentrum Transvaal gebruikte voor fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Roze fiets Het eerste fietsje dat Buurtcentrum Transvaal gebruikte voor fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden

In het huidige Amsterdam is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar voor veel nieuwe Amsterdammers is dit vervoermiddel niet vanzelfsprekend. Daarom wordt sinds de jaren tachtig in verschillende buurtcentra en sportzalen fietsles gegeven aan vrouwen, in het bijzonder aan nieuwkomers. Het kunnen fietsen vergroot de mobiliteit en geeft de vrouwen een gevoel van onafhankelijkheid.
In Buurtcentrum Transvaal wordt sinds begin jaren negentig ook fietsles gegeven. Rinie Schmidt, volwassenenbegeleidster zette een cursus op waardoor vrouwen na ongeveer twaalf lessen een fietsdiploma kunnen halen. Ze krijgen eerst theorieles en oefenen in een gymzaal met fietsen, remmen en bochten maken. Vervolgens gaan ze als laatste lesonderdeel, na zo’n zes lessen, de straat op. Ze dragen dan een fiets-hesje zodat voorbijgangers kunnen zien dat het om een lesgroep gaat en daar rekening mee kunnen houden. Tijdens de buitenles leren de vrouwen omgaan met verschillende situaties, zoals voorrangswegen, kruispunten en vaart maken bij het opstappen. Wanneer de vrouwen het fietsen onder de knie hebben, krijgen ze een officieel fietsdiploma.
Het eerste fiets die Buurtcentrum Transvaal gebruikte voor de fietsles was een klein roze fietsje. Tot 2000 hebben talloze vrouwen op dat fietsje hun eerste tochtje gereden. Tegenwoordig worden steeds vaker nieuwe fietsen aangeschaft voor de les. Een enkeling neemt zelfs een eigen fiets mee.

Buurtcentrum Transvaal schonk alle voorwerpen (van verkeerspellen tot mappen, van fiets tot pylonnen) die bij dit verhaal op de foto staan aan het Amsterdams Historisch Museum. De voorwerpen werden vertoond tijdens de tentoonstelling 'Oost, Amsterdamse buurt' (10 oktober 2003 t/m 29 februari 2004) en maken nu allemaal deel uit van de museumcollectie (AHM).

Alle rechten voorbehouden

2657 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Folders fietsles Folders en flyers van het buurtcentrum: informatieflyer over de fietsles, wervingsflyer voor vrijwilligers die de fietsles willen begeleiden en een algemeen activiteitenfolder (opgenomen in de museumcollectie)

Folders fietsles Folders en flyers van het buurtcentrum: informatieflyer over de fietsles, wervingsflyer voor vrijwilligers die de fietsles willen begeleiden en een algemeen activiteitenfolder (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Verkeersbordjes Verkeersbordjen leren herkennen met kleine verkeersbordjes (opgenomen in de museumcollectie)

Verkeersbordjes Verkeersbordjen leren herkennen met kleine verkeersbordjes (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Materiaal theorie fietsles1 De theoriemap voor de fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Materiaal theorie fietsles1 De theoriemap voor de fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Materiaal theorie fietsles inhoud Inhoud van de theoriemap voor fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Materiaal theorie fietsles inhoud Inhoud van de theoriemap voor fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Verkeersdomino Al spelend de verkeersregels leren kennen met verkeersdomino (opgenomen in de museumcollectie)

Verkeersdomino Al spelend de verkeersregels leren kennen met verkeersdomino (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Verkeespuzzel Al spelend verkeersregels en -borden leren kennen met de verkeerspuzzel (opgenomen in de museumcollectie)

Verkeespuzzel Al spelend verkeersregels en -borden leren kennen met de verkeerspuzzel (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Docentenmap theorie De docenten fietslesmap, met daarin onder meer foto's voor de theorieles (opgenomen in de museumcollectie)

Docentenmap theorie De docenten fietslesmap, met daarin onder meer foto's voor de theorieles (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Docentenhandleiding De docentenhandleiding (opgenomen in de museumcollectie)

Docentenhandleiding De docentenhandleiding (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Pylonnen Om bochten te leren maken werden pylonnen gebruikt (opgenomen in de museumcollectie)

Pylonnen Om bochten te leren maken werden pylonnen gebruikt (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Fietshes De fietshes die gebruikt wordt voor de buitenlessen (opgenomen in de museumcollectie)

Fietshes De fietshes die gebruikt wordt voor de buitenlessen (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden
Ordner fietsles praktijk De praktijkmap voor de fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Ordner fietsles praktijk De praktijkmap voor de fietslessen (opgenomen in de museumcollectie)

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe