Samuël Vorst: bestuurder én conferencier (deel 1)

Verteller: Rechouwous feb 1926. Rechouwous
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Samu"l Vorst was één van de meer aansprekende leden van Rechouwous.

 

 

Samuël Vorst is geboren op 23 juli 1891 als zoon van Philip Vorst (diamantslijper) en Koosje Wagenaar (naaister). Wat nog wel belangrijk is, is dat zijn grootvader Samuel Joseph Vorst is. Niet omdat deze driemaal getrouwd is geweest (met: Sara Kisch, Merlina Cohen en met Rosetta Frenk. Bron: WIEWASWIE, maar om een andere reden. Dat zal later blijken.

Rechouwous feb 1926 023.jpg Advertentie in Het Maandblad van Rechouwous, februari 1926.

Rechouwous feb 1926 023.jpg Advertentie in Het Maandblad van Rechouwous, februari 1926.

In het gewone dagelijkse leven is Samuël werkzaam als elektricien. Dat is niet zijn oorspronkelijke beroep. In oktober 1910 wordt hij gekeurd (militieregisters, lotingsnummer 2048). Daar valt te lezen dat zijn beroep diamantbewerker is. Hij wordt overigens afgekeurd, hij is te klein. Samuël is nog net geen 1.48 meter.

Samuël is vanaf het begin betrokken bij de oprichting van de Joodse vereniging Rechouwous. Een enkele keer zal hij adverteren in de krant van de vereniging. In artikelen die later verschijnen in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) wordt hij regelmatig genoemd. Zo wordt hij genoemd als docent van een cursus, maar wordt hij ook bedankt omdat hij de kosten voor de aanleg van elektriciteit in het nieuwe bidlokaal aan de Molukkenstraat voor 75% voor zijn rekening neemt (NIW 8 sep. 1926).

Huwelijk Duifje Vorst met Samuel Vorst.JPG Familiebericht van ondertrouw en huwelijk. Bron: het NIW van 31 juli 1925.

Huwelijk Duifje Vorst met Samuel Vorst.JPG Familiebericht van ondertrouw en huwelijk. Bron: het NIW van 31 juli 1925.

Op 13 augustus 1925 trouwt hij met Duifje Vorst. Duifje is geboren op 18 januari 1901. Zij is de dochter van Joseph Vorst (diamantversteller) en Jansje Moscoviter. Joseph Vorst, haar vader, is de zoon van Samuel Joseph Vorst. De vaders van Samuël en Duifje zijn broers.

In het bestuur

In het bestuur van Rechouwous is hij secretaris van de propagandacommissie. Het is niet echt duidelijk wat deze commissie als doel heeft. Wat zeker is, is dat zij de joodse buurtbewoners (van de Indische Buurt) willen ‘bereiken’. Dit doet men bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Bijeenkomsten die veelal worden georganiseerd in het gebouw Eltheto (Javastraat 118).

Behalve dat daar de Opperrabbijn A.S. Onderwijzer zal spreken, verlenen ook het koor van de Grote Synagoge en andere artiesten hun medewerking. Het NIW van 22 januari 1926 geeft aan dat het ‘een gezellige bijeenkomst’ is geweest. Gezellig, het woord is terecht gekozen, is de omschrijving voor de vele bijeenkomsten die volgen. Er is namelijk altijd wel een koor, een strijkje, zelfs is er ruimte voor een klein jazzcombo of een andersoortige artiest die de avond kan veraangenamen.

NIW001035961 Molukkenstraat.jpg Synagoge Molukkenstraat, bron: fotoarchief NIW, via het JCK.

NIW001035961 Molukkenstraat.jpg Synagoge Molukkenstraat, bron: fotoarchief NIW, via het JCK.

Gezelligheid, ja! Maar altijd is er aandacht voor het geloof, voor kennisoverdracht over Joodse religie en cultuur. Deze overdracht staat hoog in het vaandel van Rechouwous.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

120 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe