Branca Sophia Gans (18 februari 1931 – 8 april 1944)

Verteller: De familie Gans. Sara de Vries
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Indische Buurt

Branca zal ongetwijfeld, net als haar broer, aan de activiteiten van Rechouwous hebben meegedaan.

Branca met achter haar moeder Mathilda! Collectie: Sara de Vries.

Branca met achter haar moeder Mathilda! Collectie: Sara de Vries.

Alle rechten voorbehouden

Op een zeer koude februaridag in 1931 wordt Branca Sophia Gans geboren (vernoemd naar haar grootmoeder). De temperatuur komt nauwelijks boven de
0° Celsius uit. Maar het gezin Gans is gelukkig met hun dochter. Op de foto’s die zijn overgeleverd, lijkt Branca een vrolijk en hartelijk kind. Branca zal ongetwijfeld, net als haar broer, aan de activiteiten van Rechouwous hebben meegedaan. Welke activiteiten dat zijn geweest, valt moeilijk te bepalen. Veel wordt er voor de meisjes niet georganiseerd. Zo zijn de bijeenkomsten van Tsengierei Rechouwous aanvankelijk alleen voor jongens.

Geboorte Branca Sophia Gans! Bron: het NIW van .. februari 1931 (via Delpher).

Geboorte Branca Sophia Gans! Bron: het NIW van .. februari 1931 (via Delpher).

Alle rechten voorbehouden

Sjabbesbijeenkomsten ook voor meisjes!

Pas in 1934 wordt ook vermeld dat meisjes welkom zijn op de sjabbesbijeenkomsten. Of Branca naar deze bijeenkomsten is geweest toen ze eenmaal de leeftijd van negen jaar oud is? De eerste mogelijkheid om deel te nemen aan een dergelijke bijeenkomst is die van zaterdag 24 februari 1940. Deze bijeenkomst is in gebouw Archipel in de Minahassastraat 1. Veel bijeenkomsten zijn er niet meer geweest. Voor zover na te gaan, zijn er geen bijeenkomsten meer na 6 mei 1940. In ieder geval worden ze niet meer aangekondigd. Wel is er nog een speciale Seiderviering voor kinderen geweest.
Een zeer kort verslag van deze viering staat in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 10 mei 1940:

“Door een groot aantal kinderen werd wederom dit jaar deelgenomen aan de > Seiderviering, welke onder leiding stond van den heer S. Verdoner. Bij de
kinderen was een echte joumtouw-stemming waar te nemen. Een woord van > dank aan de schenkers voor hun gaven voor dezen avond. Binnenkort zullen > wederom de “Oneg Sjabbos"-bijeenkomsten aanvangen.”

(Bron: NIW 10 mei 1940)

Daarna zijn er geen meldingen meer van bijeenkomsten voor de kinderen. In augustus 1940 wordt wel aangegeven (in het NIW) dat er pogingen ondernomen gaan worden om een aantal activiteiten voor de 200 tot 250 joodse gezinnen die in de Indische Buurt wonen opnieuw vorm te geven. Het is er niet meer van gekomen!

Terug naar: de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

411 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe