De laatste excursie, deel 1

Verteller: De familie Gans. Sara de Vries
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Indische Buurt , Javastraat

Naar de 'bosschen' van Zeist!

Javastraat 132, 134, 136 en hoger. Gezien in noordwestelijke richting naar het Javaplantsoen. Links de ingang van de Gorontalostraat en verderop de ingang van de Soembawastraat. Datering 15 november 1932. Bron: Beeldbank SAA.

Javastraat 132, 134, 136 en hoger. Gezien in noordwestelijke richting naar het Javaplantsoen. Links de ingang van de Gorontalostraat en verderop de ingang van de Soembawastraat. Datering 15 november 1932. Bron: Beeldbank SAA.

Alle rechten voorbehouden

In 1939, dit is de laatste excursie, vertrekt men vanaf de Synagoge Javastraat 196 (vanaf juli 1936). Hieronder het verslag van een excursie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) uit 1933:

“Zondagmorgen te 9 uur, trok “Rechouwous", met circa 90 kinderen er op
uit, om een dagje te kunnen verpoozen in de bosschen te Zeist. Te Utrecht
aangekomen, stond een tram gereed, om de kinderen naar Zeist te brengen, > waar in hotel “Buitenlust" één verversching wachtte voor de dorstigen. De
kinderen vermaakten zich met verschillende spelen. Het 12-uurtje werd in
het bosch genuttigd. Vermoeid teruggekomen, werd in den tuin een warmen > maaltijd genuttigd. De tafels waren keurig gedekt en met bloemen versierd. > Het behoeft geen betoog, dat de kinderen zich aan de warme spijzen te
goed deden. De hoofdleider, de heer H. Leeser, bracht dank aan den heer
Cohen uit Utrecht, voor het heerlijk bereiden der spijzen. Verder bracht spr. > dank aan den leidsters en leiders, en spoorde de kinderen aan tot trouw
bezoek van de godsdienstschool en Sjoel. Nadat de heer I. Cohen dank
heeft gebracht aan den heer H. Leeser, werd Birkas Hammozoun
uitgesproken. Dankbaar gingen de kinderen weer naar Amsterdam terug,
waar zij te kwart over 9 door de ouders werden verwelkomd. Een dankwoord
aan allen, die door hunne bijdragen het bestuur in de gelegenheid hebben
gesteld, dit uitstapje aan de kinderen te kunnen aanbieden.”

(Bron: NIW 11 augustus 1933)

In dit verslag geen vermelding van een muziekkorps of anderszins. Wel de verwijzing naar het joodse geloof. Bij elk verslag is wel sprake van een moment van gebed of van een wijs woord richting de kinderen. Wijs in de zin dat de kinderen toch vooral naar joodse les moeten en naar de ‘sjabbos-bijeenkomsten’ dienen te komen.

Terug naar: de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

293 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe