Mathilda Gans-Bremer

Verteller: De familie Gans. Sara de Vries
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Indische Buurt

Mathilda was meer dan louter huisvrouw!

Branca met achter haar moeder Mathilda! Dochter Branca met haar pop, op de achtergrond haar moeder. Bron: mevr. Sara de Vries. Datering: ongeveer 1938/9.

Branca met achter haar moeder Mathilda! Dochter Branca met haar pop, op de achtergrond haar moeder. Bron: mevr. Sara de Vries. Datering: ongeveer 1938/9.

Alle rechten voorbehouden

Van Mathilda’s achtergrond is bekend dat zij uit een gezin komt met zeven kinderen. Haar vader, Elias Bremer, is volgens haar geboorteakte diamantwerker. Het gezin Bremer woonde in 1893 in de Jodenhouttuinen. Op het moment van haar geboorte is haar moeder, Vogeltje Bremer-Kuit, zonder werk. Gezien het aantal kleine kinderen dat ze op dit moment heeft ook niet zo verwonderlijk. Mathilda is het zesde kind. De vijf eerder geboren kinderen variëren in de leeftijd van 1½ tot 10 jaar oud. In de huwelijksakte staat dat Vogeltje diamantsnijdster is (geweest). Voor Vogeltje is het overigens haar tweede huwelijk. Op 22-jarige leeftijd is zij eerder getrouwd en wel met een zekere Salomon Furth. In de huwelijksakte van Vogeltje en Elias staat dat zij de weduwe is van deze Salomon Furth. Wanneer hij is overleden, is niet bekend. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Elias is net als de vader van Pinehas een kleine man, hij is zelfs even groot (1 meter 52). Dit blijkt uit het militieregister. In zijn geval is er wel een gezichtsbeschrijving gemaakt. Elias heeft, zo blijkt: een rond aangezicht, een hoog voorhoofd, blauwe ogen, een gewone neus en mond, een ronde kin, blond haar en blonde wenkbrauwen. Door zijn lengte, maar ook vanwege broederdienst, is hij vrijgesteld van de militieplicht.

Alleen Huisvrouw?

Of Mathilda in het huwelijk met Pinehas alleen huisvrouw is, of dat zij ook een rol in het bedrijf (drukkerij en boekwinkel) heeft, is helaas onbekend. Meewerken in een bedrijf of winkel wordt meestal niet vermeld op de archiefkaart / persoonskaart van de Burgerlijke Stand.
Mathilda is volgens haar archiefkaart (bron: Stadsarchief Amsterdam) overigens wel werkzaam geweest en wel als ‘medewerkster contr. Comm v kind in pleeggezinnen’.
Haar kaart uit de Cartotheek van de Joodse Raad geeft een duidelijkere omschrijving: ‘controlecommissie kinderen in pleeggezinnen’. Op dezelfde kaart staat dat zij twee inwonende pleegkinderen heeft: Max en Meinhardt Rechtschaffen. Dit zegt iets over haar betrokkenheid bij haar werk. Helaas is het niet goed afgelopen met de jongens. Zie daarvoor:
Max Rechtschaffen. Via deze website ook naar informatie over zijn broer Meinhardt.

Terug naar: de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

261 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Pleegzoon Max en Philip Gans. De jongen links is Max Rechtschaffen . Philip Gans staat rechts (bron: Mevr. S de Vries). Datering ongeveer 1940.

Pleegzoon Max en Philip Gans. De jongen links is Max Rechtschaffen . Philip Gans staat rechts (bron: Mevr. S de Vries). Datering ongeveer 1940.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe