Pinehas en Mathilda Gans

Verteller: De familie Gans. Sara de Vries
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Indische Buurt

Pinehas is enige jaren actief in Rechouwous (Vereeniging ter behartiging der Joodsche belangen voor de Indische Buurtbewoners).

 Kramatweg met op de achtergrond de Zeeburgerdrijk. Datering: 14 oktober 1938. Bron: Beeldbank, SAA

Kramatweg met op de achtergrond de Zeeburgerdrijk. Datering: 14 oktober 1938. Bron: Beeldbank, SAA

Alle rechten voorbehouden

Als Opa Gans bij zijn zoon Pinehas in de Niasstraat komt wonen, is Pinehas inmiddels getrouwd met Mathilda Bremer. Mathilda is geboren op 29 december 1893 (dochter van Elias Bremer en Vogeltje Kuit). Mathilda heeft zes broers en zusters.
Pinehas en Mathilda trouwen op 8 september 1920. Echt heel mooi weer is het niet deze dag. De zon laat zich niet of nauwelijks zien. De temperatuur ligt zo rond de 13 graden Celsius. De getuigen van het huwelijk zijn Jozeph Bremer (diamantbewerker) en Hartog Gans (meubelmaker).

Naar de Indische Buurt

Zoals al eerder vermeld, woont het echtpaar vanaf februari 1927 in de Indische Buurt. In juni 1933 verhuist het gezin naar de Kramatweg 28huis. Op beide adressen heeft Pinehas (roepnaam: Piet) een boekdrukkerij en ook zijn boekwinkel. Welke boeken hij verkoopt, is niet bekend.
Wat wel bekend is, is dat hij kranten verkoopt. Het Algemeen Handsblad bijvoorbeeld laat via de eigen krant weten dat de krant te koop is bij Boekhandel Gans in de Niasstraat 35. Behalve het genoemde Algemeen Handelsblad verkoopt hij ook De Tribune (sociaal-democratisch weekblad). Dat hij De Tribune verkoopt is eigenlijk wel opmerkelijk. Het is het partijblad van de Sociaal Democratische Bond (SDB = afsplitsing van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij) en voorloper van de Communistische Partij Holland (later: Communistische Partij van Nederland). Het is opmerkelijk te noemen omdat Pinehas later, in de jaren dertig, betrokken raakt bij de joodse vereniging Rechouwous. Deze vereniging stond voor traditioneel joodse waarden en normen. Dat roept de vraag op of deze in strijd waren met de verkoop van de toch wel radicaal linkse Tribune?

Rechouwous

Pinehas is enige jaren actief in Rechouwous (Vereeniging ter behartiging der Joodsche belangen voor de Indische Buurtbewoners). In 1937 wordt hij penningmeester van de vereniging. Daarnaast heeft hij een coördinerende en organiserende taak, zo lijkt het althans. Hij wordt enkele malen bedankt voor de goede organisatie van de excursies voor de kinderen van Rechouwous. In 1938 is hij ook betrokken bij de (her)oprichting van de toneelgroep. Of er daadwerkelijk een toneelgroep is gekomen, is niet duidelijk. Helaas is er verder weinig bekend over zijn eventuele andere activiteiten voor Rechouwous. Het is niet een persoon die nadrukkelijk op de voorgrond treedt, zoveel is wel duidelijk.

Terug naar: de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

233 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Rechouwous juni 1927. Bron: Maandblad van de Joodse Vereniging Rechouwous.

Rechouwous juni 1927. Bron: Maandblad van de Joodse Vereniging Rechouwous.

Alle rechten voorbehouden
Onze krant, De Tribune, nu ook te koop in de Indische Buurt. Bron: De Tribune 20-01-1928 (via Delpher).

Onze krant, De Tribune, nu ook te koop in de Indische Buurt. Bron: De Tribune 20-01-1928 (via Delpher).

Alle rechten voorbehouden
Verkoopunten van het Algemeen Handelsblad. Bon: Alg. Handelsblad 05-08-1931 (via Delpher).

Verkoopunten van het Algemeen Handelsblad. Bon: Alg. Handelsblad 05-08-1931 (via Delpher).

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe