Van huisvuil en wildplakaffiches tot kapvergunningen

Auteur: Marja Bouman
Rozenburglaan, Betondorp, Dapperbuurt, Oosterparkbuurt

Ze hebben een vergunning nodig, maar je mag niet zomaar hun tuin betreden.

Wildplakken Wildplakken op de Wibautstraat anno 2006. (Foto: Jo Haen)

Wildplakken Wildplakken op de Wibautstraat anno 2006. (Foto: Jo Haen)

Alle rechten voorbehouden

De Milieupolitie is de politieorganisatie voor de openbare ruimte. Als teamleider Vergunningen en Handhaving ben ik mede verantwoordelijk voor allerlei zaken op het gebied van handhaving in de openbare ruimte die bij de politie eigenlijk overschieten. De politie trekt zich overal uit terug op dit moment en houdt zich voornamelijk bezig met openbare orde en veiligheid. Daardoor blijven er veel zaken liggen die nu aan ons zijn toebedeeld. De Milieupolitie is voortgekomen uit de Reinigingspolitie die vroeger controleerde op het aanbieden van huisvuil en bedrijfsvuil.
Ik zit wel vaak op kantoor, maar mijn mensen zijn altijd buiten. Ze ontruimen woningen, ruimen slaapplaatsen met junkies op, dat soort dingen. Het is milieu in een breed kader. Wij bemoeien ons ook met reclame-uitingen, wildplakaffiches bijvoorbeeld worden door ons geverbaliseerd en bekeurd. En daarnaast ook met de daadwerkelijke vervuiling, milieudelicten, het controleren van bedrijven, samenwerken met de Dienst Milieu en Bouw van de stad Amsterdam. We controleren de manier waarop bedrijven met hun (chemische) afval omgaan, of er illegale vuilstort plaatsvindt.
Vergunningen worden aan het einde van de gang hier aangevraagd. Het gaat om opbreekvergunningen, terrasvergunningen, vergunningen voor winkeluitstallingen, heel veel verhuizingen. Wij controleren of mensen zich aan de vergunning houden als die is verstrekt of dat, als geen vergunning is verstrekt, dat werk ook inderdaad niet wordt uitgevoerd. Soms gaat het om een kapvergunning. Dat is altijd moeilijke materie. Voor het kappen van een boom heb je een vergunning nodig. Tezelfdertijd mag je als opsporingsambtenaar niet zomaar iemands tuin binnentreden. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand in een brief de buurman van bomenmoord beschuldigde. De boom was doodgedaan en dat was gekomen doordat de buurman een gaatje in de boom zou hebben geboord en daar stoffen in had laten lopen. Dat kan natuurlijk best zo zijn gegaan, maar hoe kan je dat bewijzen?

Alle rechten voorbehouden

2124 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

 Huisvuil naast de containers op de Hugo de Vrieslaan. Zo moet het dus niet !<br />(foto 2006 Jo Haen)

Huisvuil naast de containers op de Hugo de Vrieslaan. Zo moet het dus niet !
(foto 2006 Jo Haen) Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe