Bevrijdingsfeest in het Ajax-stadion

Verteller: Henk de Koning
Middenmeer, Park de Meer

Ik herinner me de grandioze opening door het massaal zingen van het Canadese volkslied !

 Bevrijdingsfeest in het voormalige Ajaxstadion september 1945.<br />Op de foto de vader van Henk de Koning (hoofd Hogewegschool)  en dhr.Karel Gordijn (gymleraar Hogewegschool). Ze zijn beiden duidelijk nog broodmager !<br />(foto Henk de Koning)

Bevrijdingsfeest in het voormalige Ajaxstadion september 1945.
Op de foto de vader van Henk de Koning (hoofd Hogewegschool) en dhr.Karel Gordijn (gymleraar Hogewegschool). Ze zijn beiden duidelijk nog broodmager !
(foto Henk de Koning) Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden

Er is een enthousiaste amateurfilmer geweest die met zijn 8 mm camera veel shots heeft gemaakt van de bevrijding in de Watergraafsmeer. Onder andere van Canadese vrachtwagens, afgeladen met enthousiaste jongeren. De filmer is anoniem gebleven en zijn films zijn uiteindelijk terechtgekomen bij het archief van de stad Amsterdam. Daar horen ze overigens ook. Tegen geringe betaling kan men een kopie kopen. Dat deed ik en tot mijn stomme verbazing zag ik, naast veel straatspelen en Canadezen, mijn vader op de Middenweg lopen naast een lange rij kinderen op weg naar het Ajax-stadion. Het waren de leerlingen van de Hogewegschool, die naar het bevrijdingsfeest gingen. Ik maakte als toenmalig tijdelijke leerkracht aan die school, de feestelijkheden mee. Ik heb er zelfs foto’s van gemaakt. Ik herinner me de grandioze opening door het massaal zingen van het Canadese volkslied: “O, Canada, we stand on guard for thee" (op alle scholen vooraf ingestudeerd).
Er werden kinderspelen georganiseerd, onder andere door de gymnastiekleraar Karel Gordijn, werkzaam aan de school van mijn vader. Hij richtte enige jaren later, in 1948, een christelijke opleiding leraar lichamelijke oefening op als onderdeel van de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit. Na enige jaren verplaatste hij de opleiding naar Rotterdam, los van de VU, CALO geheten (Christelijke Akademie voor Lich.Opvoeding). Later is de opleiding (1959) verplaatst naar Arnhem. Ik werd daar benoemd tot docent lesgeven en maakte daar een heerlijke tijd mee tot 1970.

Alle rechten voorbehouden

4735 keer bekeken

4 reacties

Voeg je reactie toe
R de Zwart

Collega's

Mijn moeder,die in Betondorp woonde,heeft het bevrijdingsfeest in het Ajax Stadion als 16 jarige daadwerkelijk meegevierd. Later kwam ze die dag zittende op de Canadese tanks over de Berlagebrug. Ben zelf van ongeveer 1989 tot 1993 gymleerkracht geweest op de Hogewegschool. (dus 1 van de opvolgers van Gordijn). Mijn vader,die tijdens de oorlog in de buurt van de Hogeweg woonde,ging als jongen zijn potje eten ophalen(op bon) uit de gymzaal van de Hogewegschool. 

R de Zwart

Ria Blankenstein-de Bois

Ajaxstadion

Als 8-jarig meisje was ik leerlinge op de Willem van Oudshoornschool in de Watergraafsmeer. Alle leerlingen van onze school liepen ook mee over de Middenweg richting Ajaxstadion. Ik herinner mij dat feest nog heel goed. Na afloop kreeg ieder kind een reep melkchocolade mee naar huis. Weliswaar moest ik de reep delen met mijn zusje en kregen wij maar 1 klein stukje per dag, maar misselijk dat ik ervan werd! Dat is de reden dat ik mijn hele leven lang absoluut geen melkchocolade meer lustte!

null

Lenie v.d.Woude v. Laar

Heb genoten van de vertelling van Henk de Koning. Ik heb zelf op de Hogewegschool gezeten . Ben geboren op 3 juli 1921. Weet nog een verhaal van mijn broer Daan over Jan de Koning. Zijn vader gaf les en er werd begonnen met het zingen van: Geef Heer de Koning uwe rechten en Uw gerechtigheid aan Konings zoon om uwe knechten ,te richten met beleid.En Jan zat , volgens het verhaal, op zijn borst te kloppen om aan te geven dat hij de zoon van de koning was. Misschien is het leuk om zulke verhaaltjes van vroeger ook te vertellen. Met vriendelijke groeten van Lenie van Laar

Een bezoeker

W.A. Ridderbos

Als leerling van de Watergraafsmeerse Schoolvereniging in de Newtonstraat mocht ik ook het feest in het stadion meemaken. Ook wij marcheerden daar naartoe via de Middenweg o.l.v. ons opperhoofd Bous. Leuk die stukjes van de hr. Koning.