Naar een nieuw Joods leven? (25)

Verteller: Poerimfeest in 1925. Nachaliël
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Ook ‘de dreigende ondergang van vijftien miljoen Joden’ wordt genoemd.

Interieur van de Synagoge Linnaeusstraat. Bron: NIW 11-11-1938, Historische kranten, KB.

Interieur van de Synagoge Linnaeusstraat. Bron: NIW 11-11-1938, Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Aan het eind van de jaren dertig groeit langzaam het bewustzijn dat het Amsterdamse Jodendom aan ‘het afkalven’ is. Zo neemt het bezoek aan de synagogen af en bezoeken steeds meer kinderen de openbare scholen. Ook bij de vereniging Nachaliël bemerkt men deze tendens.
Een grote bijeenkomst in september 1938 kan niet verhullen dat het moeilijke tijden zijn. Dat blijkt in eerste instantie niet als je kijkt naar het grote aantal bezoekers. Oorspronkelijk gepland voor Het Kraaiennest, wijkt men in verband met de grote toeloop uit naar de grote synagoge aan de Linnaeusstraat. Uit de diverse toespraken klinkt bezorgdheid door. Niet alleen over het feit dat joodse winkeliers hun winkels ophouden op Yom Kippoer, maar ook ‘de dreigende ondergang van vijftien miljoen Joden’ wordt genoemd. Spreker van deze woorden is de Moré J. H. Dünner (of Dinner). Hij is zeer onder de indruk van het grote aantal mannen en vrouwen die ‘vandaag’ de sjoel bezoeken. Bezoekers die anders nooit of zeer zelden het gebouw van de synagoge bezoeken.
Deze J.H. Dünner of Dinner wordt in dit artikel rabbijn van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge genoemd.

Ook de Moré Levie Hirschel spreekt de aanwezigen toe. Hij:

"spoorde in zijn rede de aanwezigen aan, hun kinderen als goede Joden op te > voeden en ze, door het bezoeken der scholen en de Jeugdsjoel tot waardige
dragers van het Jodendom te doen opgroeien. Ook in de Synagoge oogstten
zoowel sprekers als koor veel succes. Met trots kan dan ook het Vereenigde Comité op deze welgeslaagde avond terugzien, waar het in dit stadsgedeelte nimmer
mogelijk was geweest ruim 700 menschen bij een vergadering te krijgen, die met
zooveel aandacht en voldoening zaten te luisteren naar hetgeen hun geboden werd. Moge deze bijeenkomst het begin inluiden tot een meer intens Joodsch leven in
Amsterdam-Oost."

Bron: NIW van 23-09-1938.

Rabbijn Dünner in een 'andere functie'. Bron: Het Joodsche Weekblad van 02-01-1942 (Historische kranten, KB)

Rabbijn Dünner in een 'andere functie'. Bron: Het Joodsche Weekblad van 02-01-1942 (Historische kranten, KB)

Alle rechten voorbehouden

De bijeenkomst is gezien het grote aantal bezoekers een groot succes. Maar hoe zal het verder gaan? Wat zal de toekomst hen brengen?

Terug naar de Inhoudsopgave

-----------------------------------------

Dit is verhaal nr. 25 uit een serie van 29 verhalen van Nachaliël.
Voor verhaal nr. 26 ga naar Het Joodsche Comité Oost       

Alle rechten voorbehouden

273 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe