Het Joodsche Comité Oost (26)

Verteller: Poerimfeest in 1925. Nachaliël
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Wetbuurt Watergraafsmeer, Betondorp 2

Over de Jodenvervolging en de indruk die dit op de joodse bevolking moet maken.

J. Soetendorp Bron: NIW 10-02-1939, Historische kranten, KB.

J. Soetendorp Bron: NIW 10-02-1939, Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Om het afnemende joodse bewustzijn onder de joodse bevolking ‘te keren’, besluit men tot samenwerking. Deze samenwerking is tot stand gekomen in mei 1935. Het gaat hier om het ‘Joodsche Comité Oost’. Over het waarom en het doel het volgende citaat:
”In Amsterdam-Oost met zijn talrijke Joodsche bevolking heerscht een betreurenswaardig gebrek aan kennis van het Jodendom. Reeds verschillende malen trachtte men in dezen toestand verbetering te brengen, doch zonder veel succes. Kort geleden heeft zich nu een comité gevormd, dat wil probeeren de belangstelling voor de Joodsche zaak te wekken. Het stelt zich voor zijn doel te bereiken door het houden van lezingen, cursussen, in het bijzonder voor de rijpere jeugd, vraag- en debatavonden. De leden van het comité trachten verder door huisbezoek met de bewoners van Amsterdam- Oost in contact te komen en de idealen van het Jodendom te verbreiden. Het is zeker te wenschen, dat velen aan de stem van het comité gehoor zullen geven. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den secretaris van het Joodsch-Comité-Oost, J. Soetendorp, Sarphatistraat 130, telef. 54872.”
Bron: NIW van 20-05-1938.

Het is ook één van de weinige keren dat er zelfs een artikel over dit onderwerp te vinden is ‘buiten het NIW’. Bron: Algemeen Handelsblad van 10-01-1939.

Versterking Joodsch bewustzijn. Zie tekst! (Bron Algemeen Handelsblad van 10 januari 1939 (Historische kranten, KB).

Versterking Joodsch bewustzijn. Zie tekst! (Bron Algemeen Handelsblad van 10 januari 1939 (Historische kranten, KB).

Alle rechten voorbehouden

In mei 1939 wordt ook de Indische Buurt bij dit samenwerkingsverband betrokken. In gebouw Archipel is het Comité te gast bij de joodse buurtvereniging Rechouwous. Eén van de sprekers is de heer E. Duizend (mogelijk gaat het om Eliazer Duizend, woonachtig in de Andreas Bonnstraat 23 I). Hij spreekt over de Jodenvervolging en de indruk die dit op de joodse bevolking moet maken. Er wordt, in het artikel in het NIW, overigens niet gezegd dat het om Duitsland gaat!
Wat is volgens hem de remedie?
”De eenige oplossing is de terugkeer tot het Jodendom. ….. Het is niet de bedoeling, zoo vervolgde spr., om gezellige avondjes te organiseeren, doch om, door het houden van geregelde bijeenkomsten, de Joodsche bewoners der Indische buurt tot het Jodendom te brengen.” Daarnaast dankt hij Rechouwous dat hij de stem van het Jodendom ook in dit geïsoleerde gedeelte van Amsterdam-Oost heeft mogen laten horen.
Bron: NIW van 02-06-1939.

Terug naar de Inhoudsopgave

-----------------------------------------

Dit is verhaal nr. 26 uit een serie van 29 verhalen van Nachaliël.
Voor verhaal nr. 27 ga naar Nachaliël in de Bio  

Alle rechten voorbehouden

237 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Joodsch Comité Oost. Bron: NIW van 30-12-1938, Historische kranten, KB.

Joodsch Comité Oost. Bron: NIW van 30-12-1938, Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe