Nachaliël in de BIO (27)

Verteller: Poerimfeest in 1925. Nachaliël
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Wetbuurt , Middenweg, Betondorp

Een ongebruikelijke plek voor deze "Joodsche Vereeniging".

Joodsch leven in Amsterdam-Oost. Bron: NIW van 13 januari 1939, Historische kranten, KB.

Joodsch leven in Amsterdam-Oost. Bron: NIW van 13 januari 1939, Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

De bioscoop de BIO als plaats voor samenzijn. Voor vele jongeren uit de buurt mogelijk een gewoon iets. Maar voor een vereniging als Nachaliël een hele stap. Mogelijk is men tot deze keuze gekomen omdat men een film wilde draaien over het leven en werken van de Joden in Palestina.
Maar eerst een tweetal toespraken. De eerste toespraak is van de voorzitter van het Comité Oost, de heer E. Duizend. Hij bedankt de vereniging Nachaliël voor haar medewerking. Daarna volgt een toespraak door J. Soetendorp, secretaris van het Comité-Oost. Hij wijst op het verleden, ook toen waren er al vervolgingen. Ook toen waren er al mensen die waren ‘afgedwaald’ van het Jodendom. Dat ze desondanks op hun joodse verleden werden aangesproken, was voor hen een ‘bittere ontgoocheling’. Juist daarom is het zaak om de rijen te sluiten, want:
"De waarde van saamhoorigheid mag niet onderschat worden. Het is vooral daarop, dat spr. wil wijzen. In Amsterdam-Oost woont ongeveer een kwart van de Amsterdamsche Joodsche bevolking, waarvan de meesten weinig belangstelling voor Joodsche zaken toonen. De godsdienstscholen worden slechts matig bezocht, het sjoelbezoek laat veel te wenschen over, van saamhoorigheid is bijna geen sprake. Het is daarom, dat deze bijeenkomst is belegd.”
Bron: NIW van 13 01 1939.

Het zijn misschien opwekkende woorden, maar zeker niet opgewekt. Na deze toespraak volgt de Palestina film. Mevrouw S. Vorst-Oudkerk geeft daarna een toelichting en sluit zich aan bij de woorden van J. Soetendorp. Zij wijst erop dat er cursussen komen. Voor iedere Joodse bewoner uit Amsterdam Oost, van welke joodse politieke richting dan ook. Het gaat niet om het bijbrengen van orthodoxe standpunten, maar om kennis van het Jodendom.

Het is inderdaad niet bij deze bijeenkomst gebleven. Er zouden er meer volgen. Het doel, meer saamhorigheid, is misschien deels bereikt. Maar wat heeft het uiteindelijk opgeleverd?

Terug naar de Inhoudsopgave

-----------------------------------------

Dit is verhaal nr. 27 uit een serie van 29 verhalen van Nachaliël.
Voor verhaal nr. 28 ga naar Saamhorigheid is geboden

Alle rechten voorbehouden

335 keer bekeken

peter

de bio

Ach, de BIO. heerlijk verlopen bioscoopje gerund door drie oude dames, de achterste drie rijen allemaal kapot en films die je weken daarvoor had gemist in de grote bioscopen van het centrum. Is jaren 70-tig sentiment, woonde toen in de studentenflat in Diemen en de BIO was nog net haalbaar als je in een opwelling een film wilde zien.

Verdween ook zoals zoveel buitengewest bioscopen en werd een kledingzaak.

Oh en niet vergeten: de standaard collecte bus voor de BIO vakantieoorden, vermoed dat ik er wel eens wat heb ingedaan.