De dirigent van de Tugelaweg (deel 5)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Ploos van Amstel grijpt de gelegenheid om een korte historische schets te geven.

Bewijs van Toegang. Toegangskaart voor de viering van het eerste lustrum in Het Concertgebouw. Bron: Klein materiaal, inv.nr. 15009 – 22500, SAA.

Bewijs van Toegang. Toegangskaart voor de viering van het eerste lustrum in Het Concertgebouw. Bron: Klein materiaal, inv.nr. 15009 – 22500, SAA.

Alle rechten voorbehouden

Een terugblik door Ploos van Amstel

Ploos van Amstel wijst op het feit dat vele bewoners ex-Uilenburgers zijn en op hun joodse achtergrond. Hij zegt: “Het zijn de zonen Israëls die weleer Uilenburg bevolkten, doch door bijzondere omstandigheden zich zagen overgeplant naar ruimer en beter gewest, waar licht, lucht en leven meer conform zijn aan de eischen van den tijd.”

Na een kort historisch overzicht richt Ploos van Amstel zich op de dirigent van het koor. Hij vertelt dat bij de totstandkoming van het koor er geen geld was om een ‘dirigent’ aan te stellen. Het is Meijer Smeer, volgens Ploos van Amstel een begenadigd koorzanger, die in de arm wordt genomen. Hij zal belangeloos als dirigent gaan optreden. Op dat moment, 1921, werkt hij nog in een plateelfabriek. Zonder ervaring of opleiding werkt hij zich in. Volgens Ploos van Amstel ging hem dat ‘meesterlijk’ af. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt dat Meijer geen opleiding heeft gehad als koordirigent. Oefening baart kunst is hier het parool. Volgens Ploos van Amstel met groot succes. Inmiddels heeft Meijer al meer dan tien koren onder zijn beheer. Het zijn mannenkoren, vrouwenkoren, kinderkoren en gemengde koren.

Over Transvaal, het koor!

De Mannenzangvereniging Transvaal heeft inmiddels meer dan 85 leden en 120 donateurs. Meijer heeft aan diverse concours meegedaan en ook diverse prijzen gewonnen. Bij een internationale wedstrijd in Haarlem (juni 1925) werd zelfs de eerste prijs behaald. In de woorden van Ploos van Amstel: ”….. het Jodenkoor aan den spits, de straatventers en kleine luyden als triumphators uit den strijd, het was haast ondenkbaar, niettemin waar, alles daverde en dreunde, het was het resultaat en den gloed en bezieling, welke dirigent en koor hadden aangegrepen en de zangerswereld had versteld doen staan, het schier onmogelijke was bereikt.*

Terug naar de Inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

305 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe