De dirigent van de Tugelaweg (deel 2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Tugelaweg 55 III, Amsterdam, Tugelaweg, Transvaalbuurt

Optredens op vele plekken en met vele koren.

Ondanks alle aankondigingen die terug te vinden zijn in de oude kranten, komen we niet heel veel te weten over de persoon Meijer Smeer. Duidelijk is dat hij druk aan de weg timmert. Hij treedt met vele verschillende koren op; in speeltuinen, op boottochten, maar ook in concertzalen.

De SDAP in de Watergraafsmeer. Meijer Smeer en het Amsterdamsch Humorische Koor treden op bij een SDAP-bijeenkomst. Bron: “collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.”

De SDAP in de Watergraafsmeer. Meijer Smeer en het Amsterdamsch Humorische Koor treden op bij een SDAP-bijeenkomst. Bron: “collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.”

Alle rechten voorbehouden

Meijer wordt dirigent bij Mannenzangvereniging Transvaal

In september 1921 (bron; Het Volk) wordt Meijer genoemd als dirigent van de net opgerichte Mannenzangvereniging Handwerkers Vriendenkring. In overleg met “Ons Huis” wordt de naam gewijzigd in Mannenzangvereniging Transvaal. Later, bij het vijfjarig bestaan van dit zangkoor, blijkt dat hij er al vanaf het begin bij is als dirigent.

Er volgen meerdere concerten, ook weer met verschillende koren.
Zo treedt hij in augustus 1923 (bron: Het Volk van 28 augustus 1923) op met een Dubbelmannen Kwartet tijdens een boottocht naar Alkmaar. In het beperkte artikel wordt het duidelijk, dat het hier gaat om een boot vol met leden van de SDAP. Een boot versierd met rode vlaggen, waar het rood gezang vanaf spat!

In datzelfde jaar (december 1923, bron: NIW) is hij koorleider van de mannenzangvereniging ’t Centrum (van de speeltuinvereniging ‘t Centrum aan het Waterlooplein). Het gaat hier om een optreden bij en voor de Handwerkers Vriendenkring. De uitvoering is volgens de kritische journalist niet helemaal perfect. Hij geeft aan dat deze jonge man, Meijer Smeer, zich echter nog moet bewijzen. Zo jong is Meijer echter nu ook weer niet, hij is in 1923 namelijk al 37 jaar oud.

Gebouw van de HWV Roetersstraat. Prentbriefkaart van het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring in de Roetersstraat in Amsterdam, circa 1925. Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam (collectie J. van Velzen).

Gebouw van de HWV Roetersstraat. Prentbriefkaart van het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring in de Roetersstraat in Amsterdam, circa 1925. Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam (collectie J. van Velzen).

Alle rechten voorbehouden

In een artikel uit 1924 wordt Meijer voor het eerst behalve dirigent ook directeur genoemd van de Mannenzangvereniging Transvaal. Uit het artikel:
“Het koor zong als eerste nummer "Tenuiste" van H. Andriessen, waarmede het bewees op den goeden weg te zijn, die lijden kan tot volmaking. Meijer Smeer, de directeur, staat aan het begin van zijn loopbaan; reeds nu zal hij wel ondervonden hebben, dat zijn taak geen gemakkelijke is, maar met moed, energie en het noodige uithoudingsvermogen zal men hem eens mogen begroeten als een volmaakt dirigent. Dat wensch ik den ijverigen koorleider gaarne toe.” (Bron: NIW, 19 dec. 1924)

Terug naar de Inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

250 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe