Tragisch voorval

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Slachtoffer door brand, buren leven mee met nabestaanden.

Ingogostraat Bovenstaande advertentie is uit 1913. Bron: Het Nieuws van den Dag: kleine courant van 15 februari 1913. Historische Kranten, KB.

Ingogostraat Bovenstaande advertentie is uit 1913. Bron: Het Nieuws van den Dag: kleine courant van 15 februari 1913. Historische Kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Op een der bovenhuizen van perceel Ingogostraat 4 in de z.g. Transvaalwijk, achter de Linnaeusstraat te Amsterdam heeft zich Zaterdag 2 juni (1917) een droevig voorval afgespeeld Dit perceel bevat diverse woningen, waarvan een bewoond wordt door de familie V., bestaande uit man, vrouw en 18-jarigen zoon. Zaterdagochtend, toen de vrouw alleen thuis was, hoorden de benedenburen om circa half 10 een zware val, waarna alles verder stil bleef. Even later merkten andere buren een sterke brandlucht op waarop zij mevr. V. opmerkzaam wilden maken. Op hun bellen en kloppen werd echter geen gehoor gegeven terwijl ook geen enkel geluid in de woning vernomen werd.

Men begon nu onraad te vermoeden en stelde de politie met een en ander in kennis, die echter op haar beurt de woning niet wilde binnentreden, vóór de heer V. ter plaatse geroepen werd. Deze, die op kantoor te Amsterdam werkzaam was, werd nu door de buren gewaarschuwd, waarna hij onmiddellijk huiswaarts keerde. Vergezeld van de politie en een der buren betrad de heer V. toen zijn woning, waar hij zijn echtgenote in liggende houding op den grond vond. Het aangezicht vertoonde ernstige brandwonden, terwijl de japon en verdere kleeding aan hals en armen geheel verband was. Een in allerijl ontboden geneesheer kon slechts den dood constateren.

Vermoed wordt, dat toen de buren den val hoorden, de brandende kleding door de val gedoofd zijn, doch dat de brandwonden reeds van dien aard waren dat de dood toch kort daarop volgen moest. De deelneming van de buren met dit tragisch sterfgeval is natuurlijk algemeen.

Tragisch einde
Nieuwsblad van het Noorden van 05-06-1917

Alle rechten voorbehouden

177 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Broodbakkerij Eensgezindheid. Advertentie voor D.Paardje. Uit: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 27 februari 1913. Historische Kranten, KB. Het gaat hier om een joodse bakkerij (onder rabbinaal toezicht)!

Broodbakkerij Eensgezindheid. Advertentie voor D.Paardje. Uit: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 27 februari 1913. Historische Kranten, KB. Het gaat hier om een joodse bakkerij (onder rabbinaal toezicht)!

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe