Knokken voor een fontein

Blij of boos door nieuwe inrichting plein

Verteller: Jaap Kamerling
Hoogeweg / Hogeweg

Niet alleen voor de plaatsing van de fontein werd strijd geleverd; na de plaatsing kwam er opnieuw strijd. Een enkele buurtbewoner had last van het geluid van de fontein aan de Hogeweg. Zij stond vrijwel alleen. Ze vocht tot in de Raad van State. Als mede-initiatiefnemer gaf ik haar daar repliek namens het overgrote deel van de buurt. De bewoonster verloor. Het stadsdeel was haar overigens vergaand tegemoet gekomen met een beperkt, aangepast spuitschema van 10 tot 22 uur

Hogewegfontein Foto: Charles Fred. Bron: Flickr

Hogewegfontein Foto: Charles Fred. Bron: Flickr

Alle rechten voorbehouden

Fontein Hogeweg was resultaat taai volgehouden buurtactie

De fontein functioneert al weer 5 ½ jaar als een van de parels van de Watergraafsmeer. Hoe kwam die er eigenlijk? Hij is het resultaat van hardnekkige actie van de buurt ruim 20 jaar lang. De politiek heeft de fontein uiteindelijk mogelijk gemaakt maar hem wel flink vertraagd.
Al in 1988 vroeg een groepje buurtbewoners het stadsdeel eens te gaan zoeken naar restanten van de gietijzeren fontein, die hier tot 1932 stond. Dat was een geschenk van het Waterleidingbedrijf. De restanten werden niet gevonden en het stadsdeel meende, dat er verkeerskundige belemmeringen voor de fontein waren. Hetzelfde argument, waarom de fontein in 1932 verdween.
In 1998 zou Watergraafsmeer fuseren met Oost. Wethouder Sertons had echter nog wat geld over en burgers mochten met ideeën komen voor de besteding.
Namens de buurt bracht ik toen het idee van de fontein opnieuw in en verdedigde het in de deelraad. Het stadsdeel beloofde een haalbaarheidsstudie. Met gunstig resultaat. Maar toen het nieuwe stadsdeel er eenmaal was werd het plan snel in een bureaula gedaan. In Oost waren immers veel arme buurten en die gingen terecht voor. Ik wees er wel op, dat in openbare ruimte Watergraafsmeer een achterstand had terwijl in Oost al heel wat pleintjes prachtig waren opgeknapt. Na veel gesoebat mocht er toch een plan gemaakt worden. De Linnaeusparkweg moest toch geherprofileerd en nieuwe riolering krijgen en je zou het stukje Hogewegplein eerder kunnen doen. Een kopie van de oude fontein zou echter te duur worden. Als buurtbewoners besloten we, dat er dan maar een soberder ontwerp moest komen. Voorwaarde was wel, dat er ook een mooi plein moest komen met behoud van de prachtige kastanjebomen. Dit plan werd tenslotte in 2005 aangenomen. Kosten herprofilering/riolering 4 ton, fontein 3 ton. Het geld kwam uit parkeerheffingen. Zo betaalden de automobilisten, die met hun auto´s veel openbare ruimte opslokken.

T.g.v. de opening van de fontein in 2007 verscheen bij Local World een heel aardig boekje over de fonteinactie met o.m. interviews met initiatiefnemers Simon Esselman, Jaap Kamerling en Rene de Vries.

Alle rechten voorbehouden

920 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe