De Muziekschool na de oorlog!

Verteller: Toegangskaartje. M.Leraar
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Pythagorasstraat, Watergraafsmeer

Na de oorlog besluit Martha Belinfante-Dekker de school voort te zetten.

Het eerste concert. Deze aankondiging betreft het eerste concert van na de oorlog. Het concert staat gepland voor 12 juli 1945. Het is dan nog niet bekend of Daniël Belinfante de oorlog heeft overleefd.<br />Bron: Gemeentearchief Amsterdam,  Klein Materiaal: inventaris Q doos 41, 865 051/053.

Het eerste concert. Deze aankondiging betreft het eerste concert van na de oorlog. Het concert staat gepland voor 12 juli 1945. Het is dan nog niet bekend of Daniël Belinfante de oorlog heeft overleefd.
Bron: Gemeentearchief Amsterdam, Klein Materiaal: inventaris Q doos 41, 865 051/053.

Alle rechten voorbehouden

Het eerste begin

Al op 12 juli 1945 organiseert Martha Belinfante-Dekker een huisconcert in de Pythagorasstraat 27 (hoek Hoogeweg). Officieel is zij dan nog niet op de hoogte van het overlijden van Daniël. Dat hoort zij pas eind juli. Zij noemt zichzelf dan ook ‘wrnd. dirc.’ (waarnemend directeur). De naam van de muziekschool is gewijzigd in Muziekschool Dan. Belinfante’. Uitvoerenden waren; Karel Mengelberg, zijn vrouw Rahel Mengelberg-Draber en Martha Dekker.

Het muziekonderwijs hervat!

Kort na de oorlog worden ook de muzieklessen hervat. Wanneer de lessen exact weer worden opgepakt, is helaas niet bekend. Een brochure van na de oorlog geeft geen uitsluitsel.
Het onderwijs was onderverdeeld in twee afdelingen. Afdeling A was uitsluitend bedoeld als vakopleiding. Afdeling B was bedoeld voor ‘dilettanten’ (een beoefenaar van muziek als liefhebberij, als amateur). In beide afdelingen werd overigens begonnen met lessen voor ‘eerstbeginnenden’, daarna volgden lessen voor gevorderden.
Het instituut leidde op voor het Staatsdiploma! Vandaar dan ook, zo zegt de brochure, dat er regelmatig controle was van ‘bekende muziekpaedagogische autoriteiten’.

De kosten

De kosten voor de diverse opleidingen lopen nogal uiteen. De genoemde ‘eerstbeginnenden’en weinig gevorderden betalen f. 7,80 per maand. Deze beide groepen werd overigens dringend geadviseerd te starten met een klas in solfège , algemene muziekgeschiedenis, analyse en muziekliteratuur. Voor deze lessen betaalde men f. 25,- per jaar. Voor hen die alleen deze lessen wilden volgen, waren de kosten f. 50,-.

Meer dan zang alleen

Martha Belinfante-Dekker wordt nog wel enkele malen in de pers genoemd. Het gaat dan om haar zogenaamde Z-D methode. Zij is namelijk de ontwerpster van de ‘geheelheidsmethode Z.D.” (Zeker Dragen, Zelf Denken, Zuiver Doen, Zingen en Declameren). Zo sprak zij bijvoorbeeld voor de Vereniging van Natuurgeneeswijze. Volgens haar zou haar aanpak op een natuurlijke wijze de gezondheid bevorderen. Het zou met succes kunnen worden toegepast bij kinderen met aandoeningen aan de ademhalingsorganen, maar ook helpen bij struma, menagerziekte (onbekend) en zelfs hernia.

Overzicht van de verhalen:
Daniël Belinfante

Alle rechten voorbehouden

641 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Brochure van de Muziekschool. Deze (eerste bladzijde) brochure is van na 1945, helaas ontbreekt een exacte datum. Bron: Gmeentearchief Amsterdam, Klein Materiaal, Q865.053.

Brochure van de Muziekschool. Deze (eerste bladzijde) brochure is van na 1945, helaas ontbreekt een exacte datum. Bron: Gmeentearchief Amsterdam, Klein Materiaal, Q865.053.

Alle rechten voorbehouden
Borchure van de Muziekschool (achterzijde). Zie informatie hierboven.

Borchure van de Muziekschool (achterzijde). Zie informatie hierboven.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe