Ondersteunende lessen aan de Muziekschool Watergraafsmeer

Verteller: Toegangskaartje. M.Leraar
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Pythagorasstraat, Watergraafsmeer

Naast de reguliere muzieklessen bood de muziekschool ook andere lessen aan!

Aankondiging. In dit kleine berichtje uit het Algemeen Handelsblad van 13 oktober 1933 wordt het onderwijzend personeel uitgenodigd om een demonstratie Zang-Declamatie bij te wonen. Born: Historische kranten, KB.

Aankondiging. In dit kleine berichtje uit het Algemeen Handelsblad van 13 oktober 1933 wordt het onderwijzend personeel uitgenodigd om een demonstratie Zang-Declamatie bij te wonen. Born: Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Naast de gebruikelijke muzieklessen werden er ook ‘andersoortige lessen’ aangeboden. Zo werd door Martha Belinfante-Dekker lessen ‘Moderne Kinder-Zang-Declamatie-Spelen’ gegeven. Deze cursus was in 1932 opgestart en werd volgens eigen zeggen een groot succes: ‘De cursus, die op dit gebied geheel nieuw is, omvat zang, spraakleer, ademgymnastiek, en rhythmiek en heeft vooral ten doel, dóór ontwikkeling van het schoonheidsgevoel, de muzikaliteit en intelligentie, den kinderen de grootst mogelijk bewegingsvrijheid te verschaffen.
De oefeningen worden in den vorm van nuttige en aangename spelen onderwezen: van verouderde saaie methoden is geen sprake meer. Uw kind gaat naar les als naar een feest en leert in den kortst mogelijken tijd eventueele spraak- en andere gebreken af.’

Voor wie bedoelt?

Bovenstaande lessen waren overigens vooral bedoeld voor de kinderen. Er was een groep voor kinderen van 5 tot 8 jaar oud en een tweede groep voor de oudere kinderen (tot 16 jaar oud). Voor een heel lesjaar betaalden de ouders twintig gulden. Voor veel mensen was dit in de jaren dertig een zeer ruim weeksalaris!

Uitvoeringen

Uit de brochure blijkt dat er regelmatig uitvoeringen werden verzorgd. Al wat werd geleerd, werd in spelvorm uitgevoerd. Martha Belinfante-Dekker had de leiding en maakte de choreografie. In de brochure zijn enkele persbeoordelingen opgenomen. Bijvoorbeeld: ‘Deze methode, om door middel van kinderzangdeclamatiespelen, zang, spraakleer, ademgymnastiek en vrijheid van bewegen te onderwijzen op een voor de kinderen méést-aangename en vruchtdragende wijze, kunnen wij niet anders dan toejuichen. Mevr. Belinfante-Dekker, die in haar “Rijst” de geheele rijstcultuur verwerkt, komt bovendien de eer toe, dat zij bij haar leerlingen spelenderwijs ook nog belangstelling wekt voor medemensch, dier, bloem en plant.’

Bron

Bovenstaande informatie is afkomstig uit het zogenaamd Klein Materiaal: inventaris Q doos 41, 865 051/053, Gemeentearchief Amsterdam.

Overzicht van de verhalen:
Daniël Belinfante

Alle rechten voorbehouden

343 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Het Dieren A-B-C. Het Dieren-A.B.C. (band 1) werd door Martha Belinfante-Dekker geschreven in (ongeveer) 1930, uitgever: Alsbach & Co. Bron: Joods Historisch Museum, Amsterdam. Collectie: Jaap van Velzen.

Het Dieren A-B-C. Het Dieren-A.B.C. (band 1) werd door Martha Belinfante-Dekker geschreven in (ongeveer) 1930, uitgever: Alsbach & Co. Bron: Joods Historisch Museum, Amsterdam. Collectie: Jaap van Velzen.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe