Keizer Napoleon in Amsterdam Oost

Naar aanleiding van de onthulling van het schilderij De intocht van Napoleon in Amsterdam op 9 oktober 2011 werd zijn intocht van 9 oktober 1811 nagespeeld. Bij de Oetewalerbrug werd hem door wethouder Carolien Gehrels de sleutels van de stad overhandigd.

1 Fan
Watergraafsmeer, Linnaeusstraat, Oosterparkbuurt

Hij rijdt onder klokgelui en het gebulder van kanonschoten door de Muiderpoort de stad in.

 Napoleon en Marie Louise met hun gevolg bij het Rechthuis.<br />Foto: Jo Haen Napoleon en Marie Louise met hun gevolg bij het Rechthuis.<br />Deze en onderstaande foto's zijn van de nagespeelde versie op zondag 9 oktober 2011.<br />Foto: Jo Haen

Napoleon en Marie Louise met hun gevolg bij het Rechthuis.
Foto: Jo Haen Napoleon en Marie Louise met hun gevolg bij het Rechthuis.
Deze en onderstaande foto's zijn van de nagespeelde versie op zondag 9 oktober 2011.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden

In 1810 waren de Nederlanden door Napoleon ingelijfd bij zijn keizerrijk. In 1811 bezocht hij Noord Holland en op 9 oktober was Amsterdam aan de beurt. Het was een grote onderscheiding die “de derde hoofdstad van het Rijk” te beurt viel.

In de Watergraafsmeer waren er weken van tevoren plakkaten aangeplakt waarop het Bestuur “zich haast om deze blijde tijding ter kennisse van de Ingezetenen dezer Meer te brengen, o.a. ook teneinde diegenen welke zich op hunne zomer-verblijven mogten bevinden in de gelegenheid te stellen om door hun terugkomst deelgenooten te worden van de algemene vreugde”.

Om 3 uur ’s middags trok de keizer met zijn vrouw, keizerin Marie Louise en zijn gevolg over de Middenweg naar de Oetewalerweg (nu Linnaeusstraat) waar hij door burgemeester Joseph van Brienen van de Groote Lindt en andere autoriteiten werd ontvangen bij de limietpaal (grenspaal) die stond tussen de huidige 3e Oosterparkstraat en de Vrolikstraat. Er was een ereboog opgericht en de hele stad was versierd.

Een grote enthousiaste schare sloeg het schouwspel van nabij gade. Napoleon zat op een wit paard en werd gevolgd door de generale staf, ruiterij en vijf rijtuigen van de keizerin, die zelf in het vierde rijtuig zat, dat bespannen was met acht witte paarden. Daarna reed hij onder klokgelui en het gebulder van kanonschoten door de Muiderpoort de stad in waar hij ruim 2 weken zou verblijven.
Wegens de weke, losse grond trok de overige ruiterij buiten de stad om naar het Noorden.

Het zal de toeschouwers langs de kant ongetwijfeld zijn opgevallen dat het achterste deel van de stoet er arm en verlopen uitzag. De soldaten droegen verwaarloosde kleding en blote voeten staken uit de schoenen. Helemaal achteraan liepen enkele honderden Spaanse krijgsgevangenen.

Er werd echter verplichte inkwartiering van de soldaten ingevoerd en aan hen werd b.v. in de Watergraafsmeer gedistribueerd:

Een ration Brood van 1 ½ pond
Een ration Vleesch van ½ pond
Een ration Jenever van 1/16 Pint
Een ration Azijn van 1/20 Fransche Pint (liter)
Een ration vruchten van 1/8 pond
Een ration Brand (ewijn)
waardoor ze er na 14 dagen weer tip-top uitzagen. Maar voor de inwoners van Amsterdam was dit een zeer zware belasting. Burgers die huizen of kamers verhuurden kregen twee stuivers per dag voor iedere onder-officier of soldaat.

De vreugde tijdens de intocht was groot maar de vreugde was groter toen, ruim 2 jaar later, de Fransen met hun “Doorluchtige Keizer” Nederland moesten verlaten !

Bronnen:

- 350 Jaar Watergraafsmeer van Jaap Kruizinga
- Stomweg gelukkig in Amsterdam Oost van Max Heijdra en Max Popma
- Langs Napoleons routes

 Eerst werd Napoleon in Duivendrecht verwelkomd door de burgemeester van Ouderamstel.<br />Foto: Jo Haen

Eerst werd Napoleon in Duivendrecht verwelkomd door de burgemeester van Ouderamstel.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
  <p>De tamboers.<br />
Foto: Jo Haen</p>

De tamboers.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 In Duivendrecht.<br />Foto: Jo Haen

In Duivendrecht.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 De koets staat al klaar.  Foto: Jo Haen<br />

De koets staat al klaar. Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 De vlaggen van Ouderamstel, Frankrijk en Amsterdam wapperden op de grens van Duivendrecht en Amsterdam.<br />Foto: Jo Haen

De vlaggen van Ouderamstel, Frankrijk en Amsterdam wapperden op de grens van Duivendrecht en Amsterdam.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Foto: Jo Haen

Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Foto: Jo Haen

Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 En daar zijn ze dan: de sleutels van de stad Amsterdam.<br />Foto: Jo Haen

En daar zijn ze dan: de sleutels van de stad Amsterdam.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Het Rechthuis bij de Oetewalerbrug, waar de sleutels werden overhandigd.<br />Foto: Jo Haen

Het Rechthuis bij de Oetewalerbrug, waar de sleutels werden overhandigd.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Op de Ringdijk. Op de achtergrond de Transvaalkade.<br />Foto: Jo Haen

Op de Ringdijk. Op de achtergrond de Transvaalkade.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Bij het Rechthuis.<br />Foto: Jo Haen

Bij het Rechthuis.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Keizerin Marie Louise geeft tekst en uitleg over het Rechthuis. Ze bleek verrassend goed op de hoogte te zijn !<br />Foto: Jo Haen

Keizerin Marie Louise geeft tekst en uitleg over het Rechthuis. Ze bleek verrassend goed op de hoogte te zijn !
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Tenslotte stapten ze samen in de bus om naar het Amsterdam Museum te gaan voor de onthulling van het schilderij !<br />Foto: Jo Haen De paarden waren moe na de lange tocht, dus stapte het keizerlijk paar tenslotte maar in de bus om naar het Amsterdam Museum te gaan voor de onthulling van het schilderij ! <br />Foto: Jo Haen

Tenslotte stapten ze samen in de bus om naar het Amsterdam Museum te gaan voor de onthulling van het schilderij !
Foto: Jo Haen De paarden waren moe na de lange tocht, dus stapte het keizerlijk paar tenslotte maar in de bus om naar het Amsterdam Museum te gaan voor de onthulling van het schilderij !
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden
 Het schilderij waar uiteindelijk alles om draaide ! Rechts de grenspaal en links op de achtergrond is het Rechthuis te zien. De grenspaal stond tussen de Vrolikstraat en de 3e Oosterparkstraat.<br />Foto: Jo Haen

Het schilderij waar uiteindelijk alles om draaide ! Rechts de grenspaal en links op de achtergrond is het Rechthuis te zien. De grenspaal stond tussen de Vrolikstraat en de 3e Oosterparkstraat.
Foto: Jo Haen

Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden

2464 keer bekeken

6 reacties

Voeg je reactie toe
Jan Dijk

lijst Napoleonschilderij

In de herfst zal de lijst om het grote Napoleonschilderij in de schuttersgalerij gereed zijn. De donateurs worden dan weer ontvangen is ons medegedeeld.
Ik vind dat het schilderij door de restauratie aanzienlijk is opgeknapt, vooral ook perspectivisch. Je kunt nu goed zien dat het Rechthuis echt alweer een eindje weg is. De limietpaal stond niet ver van de Vrolikstraat zoals het artikel gelukkig vermeldt. Een stapsteentje in de straat zou grappig zijn. Want hoe je het ook wendt of keert, zijn bezoek is voor Nederland toch van belang geweest. Hij was op het toppunt van zijn macht en had zelfs een zoon, een erfgenaam. Wat wilde hij nog meer?
Inderdaad, Rusland. Het werd zijn snelle ondergang. Maar dat zat er bij zijn intocht in Amsterdam nog niet in. Hij is overal met egards behandeld. Bijna iedereen kroop voor hem. En hij heeft hier toch ook weer, net als zijn broer Lodewijk voor hem, het een en ander in die vier weken dat hij er was blijvend veranderd.
Jammer dat Carolien Gehrels de sleutels op de verkeerde plaats moest overhandigen. Had het verkeer toen niet even kunnen worden stilgezet? Of wist men toen niet beter?

John Haen

Jo als Napoleon

Het moet niet gekker worden Jo !!!!!!

John Haen

-------------------------

Nappie Haen heet Jo al in de wandelgangen hahaha.

Gr.,
Ron

Alwin

Terugblik Napoleonfeestje

Napolejo!

Alwin

Jo Haen - van Langen

Terugblik Napoleonfeestje - 3 november 2011

Op zondag 9 oktober, precies 200 jaar nadat Napoleon Amsterdam bezocht, werd in het Amsterdam Museum een van de grootste schilderijen van Nederland onthuld: De intocht van Napoleon te Amsterdam van Matthieu van Bree (1813). Voor de financiering van de tweede fase van de restauratie zijn wij een online crowdfunding actie gestart. Al ruim 220 donateurs hebben hier tot nu toe aan bijgedragen. (Opbrengst tot nu toe € 15.000,--)

Woensdagavond, 3 november, hebben we dit gevierd met de donateurs van dit reusachtige schilderij. In de schuttersgalerij waren hapjes en drankjes te verkrijgen en iedereen die wilde kon als Napoleon op de foto.

Ook de schrijfster van bovenstaand verhaal wilde wel eens weten hoe het is om Napoleon te zijn ! Napoleon

Ook de schrijfster van bovenstaand verhaal wilde wel eens weten hoe het is om Napoleon te zijn ! Napoleon

Alle rechten voorbehouden
Erik

Prachtig en triest

Prachtige stoet, Jo: mooi weergegeven, ook de zeer interessante bijsluiter!
Triest Jo, dat wel; om uit je bijsluiter te ontnemen dat lang voor onze fietsen aan de Duitsers te zijn kwijtgeraakt, elke Franse soldaat zich bezatten aan onze jenever en brandenwijn.
Doet pijn, maar had het moeten weten; spreuk uit m'n jeugd:
Napoleon, met een hand in z'n vessie, vanwege het jajemflessie.

Maar dat het zich daarbij om ONZE jajem handelde is mij nieuw!
Zonnige groet,
Erik

-------------------------------

Ik snap helemaal niet, waarom er opeens zo hoog wordt opgegeven en namaakintochten worden georganiseerd van de DICTATOR Napoleon.
Maar ja, ook wij leerden op de lagere school anders uit onze geschiedenis.

Dag hoor
Constance

------------------------------------

Ach, Con, ónze helden werden in N.O.Indië en op die boven-benedenwindse eilandjes ook als dictators gezien, met alle, ook onlangs op de Ooster nog waargenomen, gevolgen van dien.
Wat er van onze verdwenen gebiedsdelen inussen terecht is gekomen behoeft geen verder betoog.
En ongetwijfeld had de Nap ook zijn goede kanten, al waren die wat klein uitgevallen.
Dus hij mag dicteren wat hij wil, maar had wel met z'n fikken van onze drank af moeten blijven!

Erik

------------------------------------------------------------

Nou en eigenlijk heb je helemaal gelijk.
Maar ik eer bijv. J.P.Coen ook niet, maar Abraham van Riebeeck weer wel.
En we hebben de Burgerlijke Stand toch aan Nap te danken.
Nou weet je, net als op school, wat kunnen mij die ouwe heren schelen, hahaha, maar inderdaad van onze jenever moesten ze afblijven, wat krijgen we nou.

Constance