Concertavonden Blok III (juli 1920)

Culturele activiteiten in en rond de Tugelawegblokken.

De sociale en culturele activiteiten van Het Bouwfonds van de HWV kwam onder andere tot uiting in de concerten die werden georganiseerd.

Binnentuin van de Tugelaweg. Afgebeeld is de zogenaamde 'kijktuin' (binnentuin), begrensd door de Mgersfonteinstraat en de Tugelaweg. De zichtbare waranda's waren die van de Tugelaweg. Datering is onbekend.<br />Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Binnentuin van de Tugelaweg. Afgebeeld is de zogenaamde 'kijktuin' (binnentuin), begrensd door de Mgersfonteinstraat en de Tugelaweg. De zichtbare waranda's waren die van de Tugelaweg. Datering is onbekend.
Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

Meer dan wonen alleen

Het Bouwfonds van Handwerkers Vriendenkring was meer dan alleen een woningbouwvereniging. Het Bouwfonds wilde een sociale en culturele functie hebben. Vandaar dat toen Blok III (tussen Magersfontein-, Laing’s Nekstraat, Tugelaweg en Retiefstraat) in april 1920 klaar was, begonnen werd met het organiseren van concertavonden.

Kunstavonden in de binnentuin

Op initiatief van een der bewoners, M. Smeer, werd een bewonerscommissie, gevormd met als doel: “… in den gemeenschappelijken tuin kunstavonden te organiseren. Het voornemen was hiermede een proef te nemen, om daarna verder te gaan, teneinde voor bejaarden en kinderen het beschavingswerk, waaraan de bewoners van Uilenburg en omstreken innige behoefte voelen, ter hand te nemen.

Een mislukte zomeravond

Een eerste poging vond plaats op de avond van 6 juni 1920. Helaas viel het concert in het water. Er was een uitstekend programma, alles was goed voorbereid. Helaas kon men geen beroep doen op mooi zomerweer. Regen en wind maakten een eind aan al het goede werk. Het muziekcorps heeft zich moeten terug trekken. Dat een aantal musici aan het eind van de avond, toen het weer wat opklaarde, toch nog wat ten gehore bracht, kon de teleurstelling bij de organisatoren niet wegnemen.
Wel besloot men tot ‘revanche’.

De revanche

Op 27 juni 1920 volgde de herkansing. Het was prachtig weer, een heerlijke zomeravond. De bewoners hingen uit de open ramen, anderen zaten of stonden op hun waranda’s. De binnentuin was elektrisch verlicht. Sommige bewoners hadden zelf voor buitenverlichting gezorgd. Onder begeleiding van piano en viool werd door enkele zangers een prachtig concert gegeven. Daarna kwam het dubbel mannenkwartet ‘Octavo’ met begeleiding door (‘den accompagnateur’) de heer Dubbel. Het concert was een groot succes: “De salvo’s van applaus klonken daverend in de lucht en men rustte niet eerder, alvorens men een toegift kreeg.”
(Bron: De Handwerksman, maandblad van de HWV, juli 1920, gebaseerd op een artikel van J.Zodij.)

Alle rechten voorbehouden

518 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Gedenksteen in de Maritzstraat. Als herinnering aan de bouw van de eerste woningen van Het Bouwfonds werd door de burgemeester van Amsterdam deze gedenksteen, in de Maritzstraat,  onthuld.<br />De onthulling vond plaats op 26 juli 1917 door de heer Tellegen.<br />Bron: Frits Slicht

Gedenksteen in de Maritzstraat. Als herinnering aan de bouw van de eerste woningen van Het Bouwfonds werd door de burgemeester van Amsterdam deze gedenksteen, in de Maritzstraat, onthuld.
De onthulling vond plaats op 26 juli 1917 door de heer Tellegen.
Bron: Frits Slicht

Alle rechten voorbehouden
Frits Slicht

De concerten, waren er meer?

In het eerste concert (van 6 juni 1920) was sprake van een concert door een muziekcorps, een naam werd echter niet genoemd in het artikel. Daarna is er nog wel een kort concert gegeven door Mevrouw Kuhn, de heren Swaab en Smeer en het Dubbel mannenkwartet. Wat zij precies hebben uitgevoerd (muziek, zang) is helaas niet bekend.
Het tweede concert , volgens de heer Zodij, werd gegeven door een uitgelezen gezelschap. Zo traden op: Mej. Sterk (sopraan), Mej. Blanes (piano) de heer R. van Maarsen (bas), Sal. Rodrigues (viool), A. van Reenen (bariton), M. Smeer (tenor). De overige namen zijn in het artikel hierboven genoemd.
Aan het slot van het artikel spreekt de heer Zodij enige lovende woorden over de commissie die dit alles zo prachtig heeft georganiseerd. Met name over de heer Smeeris hij zeer lovend.
Tot slot de woorden: “Wij wenschen der commissie een voortdurend succes en hopen, dat als straks de concentratie van de besturen van de beide blokken zal zijn tot stand gekomen, dat zij eendrachtig zullen samenwerken tot heil en zegen van de bewoners.”
Of er nog meer van dergelijke avonden zijn georganiseerd is mij helaas niet bekend. Misschien hebben lezers van dit verhaal, dit artikel, meer informatie.
(Bron IISG: De Handwerksman, maandblad van de HWV, juli 1920, gebaseerd op een artikel van J.Zodij.)