De preken van professor Wisse

Verteller: Henk de Koning

Deze fiets heeft zich aan de zondagsrust gehouden.

 De Gereformeerde Kerk Rehoboth in de Zacharias Jansestraat. Helaas in de jaren '70 van de vorige eeuw afgebroken.

De Gereformeerde Kerk Rehoboth in de Zacharias Jansestraat. Helaas in de jaren '70 van de vorige eeuw afgebroken. Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden

Als leden van de jongelingenvereniging Samuel van de gereformeerde Rehobothkerk in de Zacharias Jansestraat bezochten veelvuldig de Christelijk gereformeerde kerk aan de Muidergracht. Daar preekte professor Wisse, een zeer gedreven man met groot retorisch talent. Juist om die retoriek kwamen we daar, we deden er ideeën op voor onze voordrachten en debatten. Op woensdagavond hield Wisse een tijdpreek in die kerk en bekritiseerde veel nationale en internationale misstanden. Zo fulmineerde hij heftig tegen de Russische invasie in Finland in 1939. Noemde deze inval goddeloos en genadeloos! Halverwege liet hij een collecte houden “om de lichamelijke Wisse in stand te houden". Hij was een bijzonder ijdel mens, liet zich gaarne omringen door gehoorzame discipelen. Zo stond altijd iemand na de preek of de lezing onderaan de preekstoel klaar met een dik gewatteerde overjas, die hij zorgvuldig de prediker omhing.
In plaats van een glaasje water, kreeg de geliefde voorganger een glas geklutst ei, om tijdens de preek, die met donderend geweld werd uitgesproken, zijn dorst mee te lessen. Wij zaten meestal boven met pen en papier om zijn mooiste uitdrukkingen vast te leggen voor eigen gebruik op de club. Als hij ons dan zag zitten schrijven, riep hij luidkeels: “Ik zie dat de schrijvende pers weer aanwezig is. Laat ze mijn woorden maar publiceren!" Hij had eens moeten weten.
Vroeger was hij predikant in Bodegraven, kwam daar graag vissen in de Meije op de boerderij van mijn overgrootouders. Tijdens een van die bezoeken op maandagmorgen streelde hij de fiets van mijn voorvader die vroeg: “Wat doet u nou, dominee?" Wisse antwoordde: “Deze fiets heeft zich aan de zondagsrust gehouden. Dat waardeer ik. Maar liever zag ik dat deze gisteren gebruikt was om zijn eigenaar naar de kerk te rijden." Het was een zeer bijzondere, karakteristieke man!

Alle rechten voorbehouden

6828 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

 Gereformeerde Plantagekerk aan de Plantage Doklaan. Het is niet zeker of de heer de Koning deze kerk bedoeld heeft.

Gereformeerde Plantagekerk aan de Plantage Doklaan. Het is niet zeker of de heer de Koning deze kerk bedoeld heeft. Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden
 Na enig speurwerk toch het juiste kerkgebouw gevonden: Plantage Muidergracht 155, de voormalige Chr.Geref.Kerk.

Na enig speurwerk toch het juiste kerkgebouw gevonden: Plantage Muidergracht 155, de voormalige Chr.Geref.Kerk. Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden
 Rechts naast de ingang het bordje met bovenstaande tekst.

Rechts naast de ingang het bordje met bovenstaande tekst. Door: Jo Haen - van Langen

Alle rechten voorbehouden

9 reacties

Voeg je reactie toe
Jo Haen

De preken van professor Wisse

Bovenstaande foto is, zoals elders in een reactie al aangegeven, niet de kerk uit het verhaal. Zojuist in het blad Ons Amsterdam van oktober 2009 gelezen dat de kerk, die de heer de Koning bedoelde, op de Plantage Muidergracht 155 stond.
Geïnteresseerden kunnen in genoemd blad een artikel over dit kerkgebouw lezen, dat gebouwd is als woonhuis, later een fabriek werd (H.de Vries en Zn/Amsterd.Fabriek van Chocol. & Suikerwerken/ Import Export, kortgezegd Venz)en in 1931 verbouwd werd tot kerkgebouw van de Chr.Gereformeerde Kerk Amsterdam-Oost en Plantagekerk genoemd werd). In 1973 ging de kerk dicht, er kwam een elektrotechnisch bureau in en daarna weer wat anders. In ieder geval staat het gebouw er nog. Ik ga er een foto van maken en zal het bij bovenstaand verhaal plaatsen.

kees

De tijdredes van Prof. Wisse

Weet u ook of er nog tijdrede van Wisse te koop zijn. Niet op band, maar in boekvorm? Ik zou die namelijk graag willen hebben.

vr.gr. Kees

Jo Haen

De preken van professor Wisse.

Geachte heer Biesma,

De heer Henk de Koning is helaas eind 2006 overleden. Bij: Afscheid van een verhalenschrijver kunt u daarover lezen. Helaas heb ik hem niet meer kunnen vragen waar de Plantagekerk precies stond. Kunt u mij dat misschien vertellen, zodat de informatie daarover alsnog geplaatst kan worden. Bestaat er een foto van de Plantagekerk ? Ik heb als verhalenverzamelaar zijn verhalen op de site gezet.

Hedde Biesma

Beste Henk de Koning

De Plantagekerk op de foto is beslist niet het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam-Oost aan de Plantage Muidergracht. Mijn vader, ds. D. Biesma jr., was predikant van deze kerk van 2 mei 1946 tot 1 juli 1954.

null

Maarten Buth

Op media.cgkmiddelharnis.nl staan een tweetal preken van Prof. Wisse. Ik heb de kwaliteit zo goed als mogelijk was bijgewerkt.

Een bezoeker

D. Meijdam

Hallo Rosa Wisse. Er is nog een cd met een tijdrede 'De duivel met vakantie' gehouden in Koninginnenkerk te Roterdam 1955; is te koop bij L R van Leeuwen Noorderpalen 16 8321CN Urk. Tel. 0527682462.
Gr D. Meijdam

Een bezoeker

Jo Haen

Beste Rosa, Of er preken e.d. bewaard zijn gebleven is mij niet bekend. Ik kan het Henk de Koning niet meer vragen (zie het In Memoriam). Wel weet ik dat er boeken zijn uitgegeven over uw opa o.a. 'Prof.Wisse, aspect van leven en werken', ISBN 9061403278. Te leen in de bibliotheek Prinsengracht. Kijk ook eens op Google. Daar komt zijn naam ook vele keren voor. Succes!

Een bezoeker

Rosa Wisse

Geachte heer/mevrouw, Ik las dit verhaal over mijn opa en kan het zeer waarderen. Zijn er nog preken van mijn opa ergens beschikbaar? Helaas is al het materiaal van mijn opa, die ik nooit persoonlijk gekend heb, wegens het gebrek aan interesse in de familie verloren gegaan. Wat een verlies.