Derde Drie had uitmuntende leraren

Verteller: Hans Bethlehem
2 Fans
Polderweggebied / Oostpoort

De later zo bekend geworden feministe Joke Kool-Smit heb ik nog als lerares Frans zien binnenkomen.

 Hoofdingang van de Derde Drie. Boven de deur stond het opschrift ‘8e Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus’. Later is de school hernummerd in derde driejarige HBS (foto: Stadsarchief Amsterdam).

Hoofdingang van de Derde Drie. Boven de deur stond het opschrift ‘8e Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus’. Later is de school hernummerd in derde driejarige HBS (foto: Stadsarchief Amsterdam). Door: Hansje Galesloot

Alle rechten voorbehouden

In de jaren vijftig zat ik op de ‘Derde Drie’, de derde driejarige HBS aan de Polderweg die inmiddels is afgebroken. Het was een hele leuke school met voor die tijd al veel buitenschoolse activiteiten. En het lerarencorps was uitmuntend. Mijn geschiedenisleraar was Theo van Tijn, die later hoogleraar is geworden. Hij heeft ons enthousiast gemaakt voor de geschiedenis van Amsterdam. Elke week trokken we met hem de binnenstad in en bezochten vele interessante objecten, zoals het Joods Historisch Museum dat toen gehuisvest was in de Waag op de Nieuwmarkt.

Ook de later zo bekend geworden feministe Joke Kool-Smit heb ik nog als lerares Frans zien binnenkomen. De lerares Duits, mevrouw G. Hollander, combineerde haar docentschap met een advocatenpraktijk. Als advocate haalde ze eens de krant, toen ze via een audiëntie bij de Duitse bondskanselier Adenauer een veel hogere schadevergoeding voor een joodse cliënt wist af te dwingen in het kader van de Wiedergutmachung. Directeur Hoogerwerf was een francofiel en een groot bewonderaar van Charles de Gaulle. Toen die aan de macht kwam, moesten alle leerlingen en leraren bijeenkomen en gaf hij een uitvoerige ‘briefing’ over de toestand in Frankrijk. En dan had je nog de leraar handenarbeid René Tonneyck die later een bekende beeldhouwer is geworden.

De Derde Drie is opgericht in 1921, eerst nog als achtste HBS, maar toen de gemeente het aantal driejarige HBS-scholen ging verminderen, is de nummering veranderd. De school zat in de oude gasmeterwerkplaats van de Oostergasfabriek. De driejarige HBS-opleidingen waren opgezet voor kinderen uit de middenstand of de arbeidersklasse voor wie de vijfjarige HBS als te elitair gold. Omdat de Derde Drie zo’n sterke sociale doelstelling had, is er altijd op onderwijskundig gebied veel nieuws uitgeprobeerd. Toen in 1968 de mammoetwet werd ingevoerd, is de Derde Drie omgezet in een Havo en opgegaan in de Van der Waalsscholengemeenschap, inmiddels Amstellyceum geheten.

Alle rechten voorbehouden

9867 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Derde Drie Vlak naast de synagoge lag de derde driejarige HBS, ondergebracht in de voormalige gasmeterwerkplaats van de Oostergasfabriek. Deze foto is van voor de oorlog toen de straat nog geplaveid moest worden (foto: Stadsarchief Amsterdam). De school zat in de oude gasmeterwerkplaats van de Oostergasfabriek, met een hoofdgebouw met plat dak (hier rechts; zie ook foto boven dit verhaal) en aan beide kanten daarvan zijvleugels met eindeloos lange gangen. Deze foto met nog ongeplaveid voorterrein is van voor de oorlog (foto: Stadsarchief Amsterdam).

Derde Drie Vlak naast de synagoge lag de derde driejarige HBS, ondergebracht in de voormalige gasmeterwerkplaats van de Oostergasfabriek. Deze foto is van voor de oorlog toen de straat nog geplaveid moest worden (foto: Stadsarchief Amsterdam). De school zat in de oude gasmeterwerkplaats van de Oostergasfabriek, met een hoofdgebouw met plat dak (hier rechts; zie ook foto boven dit verhaal) en aan beide kanten daarvan zijvleugels met eindeloos lange gangen. Deze foto met nog ongeplaveid voorterrein is van voor de oorlog (foto: Stadsarchief Amsterdam).

Alle rechten voorbehouden
Polderweg Achterkant van de bebouwing aan de even zijde van de Polderweg, rechts het zalencentrum Het Kraaiennest, daarnaast het gebouw van de GG&GD en daarnaast - met het torentje - de synagoge op de hoek met de Linnaeusstraat (foto: Stadsarchief Amsterdam). Dit was de fietsenstalling van de Derde Drie in de jaren vijftig. De gebouwen vormen de achterkant van de even zijde van de Polderweg. De HBS lag meer naar achteren en was vanaf de Polderweg bereikbaar via een doorgang tussen zalencentrum Het Kraaiennest - het vakwerkgebouw op de foto - en een hier niet zichtbare garage (foto: Stadsarchief Amsterdam).

Polderweg Achterkant van de bebouwing aan de even zijde van de Polderweg, rechts het zalencentrum Het Kraaiennest, daarnaast het gebouw van de GG&GD en daarnaast - met het torentje - de synagoge op de hoek met de Linnaeusstraat (foto: Stadsarchief Amsterdam). Dit was de fietsenstalling van de Derde Drie in de jaren vijftig. De gebouwen vormen de achterkant van de even zijde van de Polderweg. De HBS lag meer naar achteren en was vanaf de Polderweg bereikbaar via een doorgang tussen zalencentrum Het Kraaiennest - het vakwerkgebouw op de foto - en een hier niet zichtbare garage (foto: Stadsarchief Amsterdam). Door: Hansje Galesloot

Alle rechten voorbehouden

37 reacties

Voeg je reactie toe
Marion Sluijs

Polderweg

Hoi Roswitha, toevallig had ik het afgelopen zondag nog over onze tekenleraar, Schubert!

Zo'n lieve man! Ik heb nog bij jou in de klas gezeten!

M.L. Jansen

Pelle Mug overleden

Pelle Mug.JPG

Pelle Mug.JPG

Havo leerling van der Waals 1981-1985

Robert Anker

die heeft drie zusjes uit een gezin gedaan.

 

mijn zuster had een Anker

ik had een Anker

en straks wil mijn zusje ook een Anker hahaha

 

en het kwam uit!

Martin (Mischa) Koek

Goede school

Ik was er leerling van 1958 t/m 1961. Veel namen van onderwijzers weet ik niet meer.

Enkel onze wiskundeleraar Hr. Sassen (streng, maar eerlijk en elke les bij hem begon vaak met het gooien van een natte spons van het wasbakje achterin de klas naar voren waar Hr. Sassen de spons opving en het bord schoonmaakte en daarna met de zelfde vaart weer naar de betreffende leerling terug gooide ) en de directeur Hr.Hoogerwerff zijn mij bijgebleven. Het was een goede school.

Martin Marinus

correctie

Ik zat van 1959-1962 op de 3de3.

Martin Marinus

leuke tijd.

Ook ik was leerling van de 3de3 en wel van 1957-1962. Heb o.a. bij Rina Jansen in de klas gezeten dus ook bij Barry en Carry. Rina kwam ik in het verleden nog wel eens tegen omdat ik zelf ook handbalde. Veel namen van leerkrachten uit die tijd kan ik me nog herinneren. Slijpe, leraar Nederland hadden wij als geschiedenisleraar het eerste jaar, daarna Heer de Haan. Wiskunde van o.a. Kokkes en Peter Sassen. Als invaller hadden we Heer Over? Aardrijkskunde van Pelle Mug, die ik in Amsterdam eind zeventiger jaren wel eens tegenkwam als ik naar mijn werk liep, later de afgestudeerde jongeman Schouten. Nederlands van Dik Kaat en Mulder voor schei- en natuurkunde. Ik dacht dat de tekenleraar Bekking heette. Ook weet ik van vele klasgenoten nog de namen. Bijgebleven zijn zeker de werkweken en de bijbehorende werkstukken. Als pianist maakte ik ook deel uit van het schoolorkest o.l.v. Heer Hoogerwerff (viool) en speelde met Stan Verstraeten(bas) en Joop Verdouw (drums) als trio op klasse-avonden. Zo koesteren we allen leuke ervaringen van de 3de3.

Truus Bouman-komen

Derde drie had uitmuntende leraren.

Leeft mijnheer Hoogerwerf nog? Mijn man, Kees Bouman, zou hem nog graag eens zien.

Cor van der Velden

Nog een oudgediende van de derde drie

Ik heb van 1954 tot 1957 op de derde drie gezeten. Leuk al die reacties te lezen, en met de meeste ben ik het helemaal eens. Geweldige docenten, vernieuwend onderwijs, ruimte voor sociale activiteiten door verkorte 'lesuren'. mijn favorieten waren uiteraard Hoogerwerff (hoewel ik een aantal malen goed op mijn donder gehad heb, maar verdiend), Misset wiskunde), Iest (aardrijkskunde), Van Thijn (geschiedenis), Rutgers (Engels), Bonder (frans) en Buter (biologie). Joke Smit gaf frans, bakte er helemaal niets van en kon totaal geen orde houden. Was geen aanwinst voor het lerarencorps! Jammer dat Van Thijn ook moeite had met orde houden, want was een geweldig aardige en kundige docent.
Heb, ondanks dat ik drie keer van school afgetrapt ben voor een paar dagen, alleen maar goedeherinneringen aan die schooltijd.

AB van der Neut

Reunie

Wie heeft zin om een reünie te houden.
Mijn email adres is abvanderneut@ziggo.nl. ik zat op de derde drie van 1962_1966

Peter Scheffer

Re: Rien Buter

Rien Buter:
Daar is nog een hoop bij te vertellen, zoals de fijne werkweken, o.a. naar de Channel Islands. Die waren wel duur, maar een uitgekiend spaarsysteem waarin ruimte voor subsidies maakte dat iedereen mee kon. De school was ook een broedplaats voor niet zo algemeen geaccepteerde ideeën, zoals die van de schrijvers van het Rode boekje. Interessant is echter dat zowel de schrijvers van het Rode Boekje, als Joke Kool Smit, de grooste moeite hadden met hun eigen positie in de klas. Terwijl ernaast in de andere klassen verregaande experimenten met onderwijsvernieuwing werden gedaan. Echte vernieuwing zonder veel rethoriek. De leraren die dat deden, een stuk of vijf, waren zoals Hans schrijft, hun tijd ver vooruit.Hans Bethlehem heeft gelijk met die nadruk op de onderwijsvernieuwingen op de derde drie. Later zijn ze helaas grondig de kop zijn ingedrukt bij de opvolging van Hoogerwerff, en aansluitend de inkapseling bij de Scholengemeenschap.
Ik zou nog meer kunenn vertellen, maar laat er maar even bij.
Rien Buter

Mijn vrouw, zelf bioloog, heeft op de UvA nog lessen pedagogie van Rien Buter gehad. Het bleek overigens dat hij met zijn handen niet van de jonge meiden af kon blijven....

Peter Scheffer

Re: Dick de Leeuw correctie?

Stan Verstraten:
Alles geschreven over de Derde Drie klopt (bijna),, idd een fantantische school. Alleen was het niet zo dat de conrector , de Heer Mulder (leraar schei- en natuurkunde) de Heer Hoogerwerff heeft opgevolgd???

Klopt, Stan. Een hufter overigens, miet van het kaliber Hoogerwerf, een erudiet man.

Peter Scheffer

De schoolband

Zo te lezen zat ik bij een aantal van jullie in de klas. Met Pelle Mug twee jaar geleden nog contact gehad. Zijn vrouw van toen, ze was heel mager, is over,eden. Hij is hertrouwd. Ik heb overigens ontdekt dat de vaak optredende band Ivo en de Furies niemand minder dan Ivo Niehe was. Ben nog op het afscheid van Dick Kaat geweest aan de Mauritskade, op mijzelf na was alleen Jaap Paap aanwezig. Mulder volgde de uitstekende Hoogerwerf (hij speelde dwarsfluit) op, maar kon niet aan hem tippen. Hij gluurde vaak door de ruitjes van de klas. Heeft mij (niet wettelijk, hij had daar niets over te vertellen) overigens, samen met nog een man of 5 van school gestuurd. Ik heb er overigens geen averij door opgelopen.

Anneke

De derde drie had uitmuntende leraren

Ik mis hier het verhaal van Rob Spel over het feest van de 3e Drie in 1956. Daarom zet ik de link van dat verhaal hieronder
The Band

Anneke

Roel Tillart

Re: Re: Siem van wetering

Lex Ritman:
S. van Wetering:ik heb in de jaren 1940-1943 op de derde driegezeten. Een goede prettige school. Van de leraren herinner ik mij vooral de heer Alervoor Duits. Als je van hem een beurt kreeg, brak het angstzweet je uit. Na 3 jaar ben iknaar de 2e OHS op het Raamplein gegaan.In de oorlog werd de Polderweg gebruikt om onze joodse landgenoten naar het Muiderport station te brengen voor vervoer naar de concentratiekampen. In het begin ging het vrij geordend. Weinig bewaking. Bij vertrek hingen de joodse mensen uit de ramen. Sommigen riepen| we komen terug. Helaas.
Herinnert iemand zich de leraar Nederlands Herman Middendorp? Dank!

Je moet dus in dezelfde tijd als ik op de 3jarige hebben gezeten, maar ik herinner mij je naam niet. De naam Middendorp komt me bekend voor, maar ik dacht dat de leraar geschiedenis was. Wel staat me juffrouw Bunnik (?), lerares Frans nog bij die mijn uitspraak zo mooi vond. Ik heb nog contact gehad met Peter Steinmetz en Anton Kluft. Zij die jou bekend? . Ik heb nog klassefoto's uit die tijd, daarin geïnteresseerd? Roel Tillart

Roel Tillart

Dhr.

Heel mooi om iets terug te vinden van de 3 jarige waar ik les kreeg van 1941 - 1945, een heel andere tijd dus dan de jaren 50. Het was een onrustige tijd en van uitstapjes kon geen sprake zijn.
Bij luchtalarm moest er in de gang 'geschuild' worden. Directeur was Dr. van Pesch, een strenge, maar rechtvaardige man. Het bijzondere was dat b.v. de Engelse lessen gewoon doorgingen. Mij staat vooral het beeld van de leraar Duits, de latere Prof. Dr. J.J. M. Aler voor de geest, want ik was één van zijn beste leerlingen wat niet altijd goed viel in die tijd. We hoefden in 1945 geen eindexamen te doen en kregen onze diploma's op grond van een gemiddeld algemeen cijfer. Dat was de enige keer dat het in de geschiedenis van de hogere scholen voorkwam.

Hans Roosendaal.

Meester Stolk

In de jaren 67-72 op de derde drie op school gezeten, afdeling Havo. Na een mislukte start op het vd waalslyceum werd mij dringend ( lees ouders) geadviseerd een stap terug te doen, vandaar van Mauritskade naar de Polderweg.mik herinner mij nog veel van school, zoals de schoolfeesten met gerenomeerde bands in de gymzaal, waar meester Stolk zijn lessen gaf. Een aardige vent, die het ooit nog tot Nederlands kampioen turnen wist te brengen. Als leraar in opleiding nog les gehad van Co Adriaanse, toen beginnend verdediger bij vv de Volewijckers. Ik zat in de klas o.a. Met Ronald Brautigam een begenadigd pianist en onze muziek lerares ( mevrouw??) was lyrisch van deze leerling, want hij bleek al vroeg over uitzonderlijke talenten te bezitten. Op een dag kwam zij in tranen geroerd de klas binnen met een groot verband om haar handen. Zij moest enkele toppen van haar vingers missen, omdat haar vingers tussen de autodeur terecht gekomen. Drama. Naast uiteraard Pelle Mug,u ook warme herinneringen aan meester Karpe, leraar Engels. Ik had de indruk dat hij veel door leerlingen is getest en misschien ook wel gepest. Beiden leraren hadden een ongekende voorliefde voor AFC Ajax. Tot slot ooit nog eens dhr Kaat ( bijzondere man)op de voorpagina van de Telegraaf terug gezien, toen , ik dacht een leerling van hem is vermoord bij de FEBO op de Amsteldijk en hij daar van getuige is geweest!

Hans Groen

Re: Fijne School

Hans Groen:
Ik kan mij helemaal vinden in de verhalen. Ik heb van 1957 tot 1960 op deze school gezeten

Directeur; Hr. Hoogewerf (overleden), Nederlands Hr. Kaat (overleden), + een oudere leraar Naam ???, Engels; Hr. Rutgers, Frans Hr. Koenen, Duits Juffrouw Hollander, Wiskunde Hr. Misset en Hr. Sassen, Geschiedenis Hr. van Thijn, Biologie Hr. Buter, Natuurkunde en Scheikunde Hr. Mulder,
Handenarbeid; Hr. Toneyk, Muziek Hr. Luyten, Aardrijkskunde en Boekhouden weet ik niet meer.
We hadden les uren vijf minuten korte dan op andere middelbare scholen. Deze minuten werden ingehaald door de clubs; Kunstgeschiedenis, Muziek, schaken, Kostuumgeschiedenis en dergelijke. Met museum bezoek. In mijn latere leven heb ik daar nog vaak aan gedacht. Het was een veel leukere HBS dan de Rijks HBS in Deventer waar men lesgaf volgend de door de Onderwijs Inspectie vastgestelde regels en tijden.
Allemaal leerzaam en

Hans Groen

Fijne School

Ik kan mij helemaal vinden in het verhaal. Ik heb van 1957 tot 1960 op deze school gezeten.

Cor Aben

Hoe uitmuntend ze waren begreep ik later pas!

Prachtig, deze site. Na het lezen voelde ik me geen zestig meer, maar weer zestien en leerling aan de Polderweg.

Heb van 1966 tot 1972 op deze school gezeten en hoorde dus niet meer bij de derde drie, maar bij De Havo. En zoals zoveel anderen herinner ook ik me directeur en later, toen mw. Claassen hem had opgevolgd, weer scheikundeleraar Mulder ("Oh, God, oh God wat is mijn lot? Leraar aan de Polderweg") en adjunct en gymleraar Muller nog heel goed. Evenals hr. Van Riel voor Nederlands, mw. Perdeck, mw. Heukels en Clasien Helderop voor Frans. Riet Jellema, hr. Karpe en later Els Willekes voor Engels. En ga zo maar door. hr. Kokkes (de bridger) en hr. Van Amstel voor Wiskunde. Sassen en Van Breukelen voor Natuurkunde, Bleijerveld voor Scheikunde, etc. etc. Maar er kon er maar een de beroemdste zijn: Pelle Mug. Met zijn "taken" die hij tijdens de les overhoorde. Had je alles netjes geleerd, dan had je goeie cijfers en was hij je grootste vriend. Maar had je het niet geleerd dan was het: "Ik ben niet boos op je; alleen verdrietig!" En dan kon je op een dinsdagmiddag na schooltijd eindeloos wachten tot je aan de beurt was om het over te doen.
Ik heb later, als ambtenaar op het Amsterdamse stadhuis, nog met hem te maken gehad toen hij raadslid en later nog een blauwe maandag wethouder is geweest.

We vonden het allemaal maar doodnormaal, die leraren voor de klas. En we kankerden wat af als we de futur en de presant van een of ander onregelmatig frans werkwoord uit ons hoofd moesten leren. Maar het gekke is dat ik, terwijl ik mijn hele leven nooit meer echt iets met dat hele frans heb gedaan, veel van die rot rijtjes nog steeds ken. En, nog erger, veel van die Duitse rijtjes ook (voorzetsels met de vierde naamval: durch, fur, ohne, um, bis, gegen, entlang en meer van dit soort ellende).

Op een of andere manier verstonden onze leraren de kunst om de stof niet alleen in je korte termijngeheugen, maar ook in je lange termijn geheugen te proppen. Als ik hieraan denk en dan kijk naar de Middelbare schooltijd van mijn kinderen, dan kan ik eerlijk gezegd, wel janken. Deden ze hun best niet, dan bleven ze niet, zoals wij, zitten, maar dan "zakten ze een niveau". Alles om maar te zorgen dat 98% van de kandidaten slaagden voor het examen. Te bezopen om over te praten. Een leraar die echt goed functioneerde werd al snel voor de klas vandaan gehaald om "manager" te worden. Hoeveel managers hadden wij eigenlijk op school? Zelf heb ik ze er nooit gezien en al helemaal niet gemist.

Enfin, hier gaat het om de goede herinneringen en voor mij geldt dat de tijd aan de Polderweg me een basis heeft gegeven waar ik mijn hele leven mee verder heb gekund. Herinneringen volop, zoals werkweken naar Texel, Belgie en Guernsey. Vraag me trouwens af wie van al die genoemde leraren uit die tijd nog in leven zijn.

Yvonne de Kok

Re: Docenten 3e 3-jarige HBS

LDS:
Fantastisch om 51 jaar na dato nog deze reacties te mogen lezen. Deze school heeft op mij een diepe indruk achtergelaten. Alhoewel ik de namen van de meeste leraren helaas vergeten ben herinner ik mij als de dag van gisteren Pelle Mug die mij een aantal keren per week rondleidde in "zijn" wereld. Soms was zijn wereld een beetje "gekleurd" echter dat vergeef ik hem graag. De kwaliteit van zijn lessen was subliem! Ik hing aan zijn lippen en zag het allemaal in mijn verbeelding al voor me! Ook mijn geschiedenisleraar wist mij met zijn kleurrijke verhalen uitermate te boeien en de lesuren waren altijd zo voorbij! Overigens heb ik nog niets gelezen over mijn muziekleraar (naam helaas vergeten!) die het schooljaar begon met "Peter en de Wolf" en een half jaar later zat ik al met mijn klas in het Concertgebouw bij een repetitie van de Mattheüs Passion! De school was het aanzien niet waard echter de kwaliteit en de betrokkenheid van het lerarenteam stond achteraf gezien op een zeer hoog niveau. Dhr. Hoogerwerff herinner ik mij alleen nog maar vanaf het "strafbankje" maar goed, je bent jong en je wilt wat..... Ik zat eveneens in het schaakteam van de school. Begonnen aan bord 10 en geëindigd aan bord 3! Bovenstaande feiten in ogenschouw nemende zou het echt "toeval" kunnen zijn dat ik nadien voor veel touroperators met groot enthousiasme als stadsgids in Parijs, Londen, Rome en Wenen heb gewerkt en daarbij tienduizenden mensen heb rondgeleid en hen de geschiedenis van deze steden heb laten herleven, nadien mijn sporen heb verdiend en achtergelaten in de reiswereld en nog jaarlijks op jacht ben naar kaarten voor de Mattheüs Passion in de Grote Kerk in Naarden?
Betreffende leraren waren stuk voor stuk "kanjers" op hun vakgebied die toentertijd voor mij, onder dankzegging voor de leerzame- en onvergetelijke periode, een vruchtbare basis hebben gelegd voor mijn toekomst. 50 Jaar later zou men er eens goed aan doen om deze wijze van lesgeven en de betrokkenheid van genoemde leraren als voorbeeld te nemen!

Beste LDS,
Omdat het voor mij bijna net zo lang geleden is denk ik dat jij muziekles kreeg van Jan Luijken. Hij presteerde het om met ons klassikaal Du holde Kunst van Schubert in te studeren, met als reactie op ons tegenstribbelen: "Nu vind je het niets, maar ik beloof je dat je later nog wel eens aan mij denkt als je dit hoort." Natuurlijk gingen we erheen met gepaste tegenzin, maar ik heb ook hele goede herinneringen aan die paas- en kerstsluitingen waarin wij meerstemmig de met Luijken ingestudeerde liedjes zongen. O.a. daardoor heb ik jarenlang gezongen bij het koor van Geert van Tijn, broer van de veel te jong overleden Theo van Tijn van geschiedenis. Ik heb Frans gehad van Joke Kool-Smit en ook van haar opvolgster Mevrouw Bunker die ongewild klas 2C samensmolt tot één grote dwarsligger. Ik kreeg aardrijkskunde van de man-met-de-drollenvanger: Iest, en van zijn opvolger Pelle Mug. Het waren, in mijn geval, maar vier jaren, maar wat hebben we er veel geleerd. Ze zijn onvergetelijk.