Tugelaweg 66 III – Abraham Jas (7)

Laatste dagen in Amsterdam en kort de situatie van de kinderen (Rozet en Rebecca – dl.1)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Familiebericht over de ondertrouw van Rozet Jas met Benjamin Lessing, bron: Het Volk van 19 maart 1935

Familiebericht over de ondertrouw van Rozet Jas met Benjamin Lessing, bron: Het Volk van 19 maart 1935

Een zwaar leven

Eind jaren dertig en begin jaren veertig vliegen de kinderen van Abraham en de zoon van Esther uit zoals dat zo mooi heet. Abraham heeft een moeilijk leven achter de rug. Zijn eerste vrouw Fijtje overlijdt al op jonge leeftijd en hij blijft achter met drie kinderen. Daarbij moet nog worden aangetekend dat drie kinderen kort na de geboorte zijn overleden. Het gaat om het derde, het vierde en het zesde kind; Joël, geboren op 8 december 1914 en overleden op 31 december 1914; Joseph, geboren op 1 december 1915 en overleden op 27 december 1915 en om Klara, geboren op 2 december 1918 en overleden op 3 december 1918. In zijn werkzame leven is de enige constante factor zijn seizoensarbeid als IJsverkoper. Daarnaast werkt hij telkens voor korte tijd bij diverse bakkerijen die opvallend genoeg praktisch nooit traceerbeer blijken te zijn. Dit laat onverlet dat hij regelmatig werkloos is en moet terugvallen op steun vanuit Het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun.

Kaart Joodse Raad van Abraham Jas (1), bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Abraham Jas (1), bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Abraham Jas (2), bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Abraham Jas (2), bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Esther Jas – Willing, bron: Arolsen Archives

Kaart Joodse Raad van Esther Jas – Willing, bron: Arolsen Archives

Abraham en zijn vrouw Esther worden op 26 maart 1943 in Sobibor vermoord.

Dochter Rozet

Rozet is geboren op 30 augustus 1911. Zij zal op 3 april 1935 trouwen met Benjamin Lessing (geboren op 7 april 1909). Over Benjamin en Rozet en hun kinderen heb ik eerder een verhaal geschreven, zij woonden namelijk op adres Tugelaweg 65 II.

Bericht dat Rozet is bevallen, bron: Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 5 maart 1936

Bericht dat Rozet is bevallen, bron: Centraal Blad voor Isr. in Ned. van 5 maart 1936

Familiebericht over de geboorte van Catharina Lessing, zusje van Sophia. Bron: Utrechts Volksblad van 11 september 1939

Familiebericht over de geboorte van Catharina Lessing, zusje van Sophia. Bron: Utrechts Volksblad van 11 september 1939

Dochter Rebecca (deel 1)

Rebecca is de tweede dochter van Abraham en Fijtje. Zij wordt geboren op 4 augustus 1912. Zij trouwt op 23 juni 1937 met Isaac Jas (geboren op 29 maart 1910). In 1929 wordt hij gekeurd voor de militie maar vanwege broederdienst vrijgesteld.

Archiefkaart van Isaac Jas, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Isaac Jas, bron: indexen SAA

Op dat moment zou hij werkzaam zijn geweest als schoonmaker. Een jaar later start hij met zijn opleiding tot diamantzager (bron: leerlingenkaart ANDB), in het jaar 1937 ving zijn lidmaatschap van de ANDB aan. Een groot succes was zij carrière als diamantzager niet.
Leerlingenkaart ANDB van Isaac Jas, bron: archief ANDB – IISG

Leerlingenkaart ANDB van Isaac Jas, bron: archief ANDB – IISG

Lidmaatschapskaart van Isaac Jas, bron: archief ANDB –

Lidmaatschapskaart van Isaac Jas, bron: archief ANDB –

In 1937 werkt hij slechts 17 weken, het jaar daarop is hij 50 weken werkloos en deels ook ziek. Hij is volgens zijn lidmaatschapskaart dermate ziek dat hij zelfs is opgenomen in het CZ, het Centraal Ziekenhuis

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 8

Alle rechten voorbehouden

54 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe