Verlaten bij verlaten huizen.

Gestreste buren praatten in groepjes over hun afgedwongen verhuizingen en verdwijnende winkels.

Verlaten bij verlaten huizen.

Verlaten bij verlaten huizen.

Gestreste* buren praatten de afgelopen tijd veelal in groepjes op de stoep, over renovaties van de huizen van blok zes in de Pretoriusstraat en over hun gedwongen verhuizingen voorjaar 2023. Afgedankte spullen lagen bij de vuilnisbak hoek Ingogostraat. Steeds weer waren er verhuiswagens in de straat. Door de vele geplaatste hekken zijn verkeersopstoppingen aan de orde van de dag. Buren hebben intens afscheid genomen van elkaar. Meerderen waren vertrouwde buren voor wel een kwart eeuw. Het is heel emotioneel voor de gaande gezinnen om naar een nieuw onderdak*[niveau 2] en omgeving te moeten. Waarom geeft verhuizen zoveel spanning*[2]? Stress?*

Afgezonderde, achterblijvende en onwetende medebewoners kijken nu naar gapende huizen [zie+.] Wat gaat er gebeuren? Vreemde dingen. Verlatenheid. Toch zijn er wel klappende deuren te horen. Een in zwart geklede schim trekt een keukendeur achter zich dicht. Een achtergelaten tafel is achteloos in de tuin gegooid. In de avond bij donker gaat er op een bovenverdieping een licht aan. En dan weer uit. Zijn er toch mensen in de lege huizen? Eens, midden in de nacht om half drie maken schijnwerpers mij wakker. Luguber. Er lopen mensen door de tuinen; zij maken modefoto's, zie ik. De felle lichten springen heen en weer en projecteren lichtcirkels op de verwaarloosde gevels; vreemde gebeurtenissen. Spookachtig. Is dit veiligheid?*[2]

Ik heb geprobeerd info te krijgen. Werkers van Bouwmaatschappij Vios zeiden; 'Zodra wij met de bouw beginnen, dan zullen we alles gaan dicht timmeren'. Woningcorporatie Eigen Haard meldde: 'Nee, wij zeggen nooit tegen buren wie er in andere huizen verblijven'. Info? Begripvol zijn, coöpereren, buurtbewoners verbinden?

Wie zijn die figuren in de nachtelijke tuin? Waarom gaan er lichten aan en uit? Meldt de gemeente aan de omwonenden iets over de gapende huizen? Wat is er gaande en wanneer? Helaas.

Met gemeente-ondersteuning heeft bewonersgroep 'Wij van de Wijk' hier, vlakbij de bouw, ook nog een flyer opgehangen, dat er plantjes te krijgen zijn elders, op een van de pleinen verderop in Transvaal. Mooi cultuur-initiatiatief!*[niveau 5]. Maar misschien kan een soepel-werkende gemeente-gebiedsmanager in de komende jaren ook wat maatregelen laten uitvoeren om te verlichten de zeer stress-volle situatie [het is niveau 2] voor allen en vooral voor de aanwezige winkeliers van blok zes ? Zijn de winkels wel goed bereikbaar? Wij van de buurt zijn immers blij om zo dichtbij te hebben deze winkel-voorzieningen voor onze allerbelangrijkste -fysieke- behoeften*[niveau 1 en 2]. We moeten met dit grote goed* [2] in Transvaal, in ons stadsdeel meer dan zuinig omgaan. Elkaar helpen.

 

Stress?*

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslowhthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslowtps://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

De Maslow-piramide van niveaux 1 t/m 5 vertelt ons over: niveau 2 staat voor onderdak-bestaanszekerheid-veiligheid-angst-vrij en over  niveau 5  staat voor persoonlijke groei-zelfontploöing. Hoe lager niveau op de piramide, hoe meer stress en zorgen er ontstaan bij kalamiteit, onzekerheid en ingrijpende verandering [zie de tekening   +++++]

'De piramide van Maslow laat zien dat mensen basisbehoeften hebben, en dat bepaalde behoeften pas optreden als een lagere behoefte vervuld is.'   citaat: https://www.scribbr.nl/modellen/piramide-van-maslow-behoeftepiramide/https://www.scribbr.nl/modellen/piramide-van-maslow-behoeftepiramide/   niveau=fase

ps:  Niveaux 1 en 2 zijn tegenwoordig soms al moeilijk te 'halen' en daaron stellen enige critici dat de piramide van Maslow in zeker opzicht, met name in onzekere tijden, achterhaald zou zijn. Discussie hierover is gaande.

+   Boek over dit onderwerp: Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld: in 'Achterblijven' onderzoekt filosofe Marli Huijer het fenomeen 'achterblijven'.... . Wat betekende het vertrek voor ....   ....

Vraag:  --------------------------------------------  ???... 

Heeft u ook  deze ervaring en zorg?  Stuur uw ervaring op naar geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl    DANK

Alle rechten voorbehouden

168 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

+++++ Maslow piramide met de eerste levensbehoeften > niveaux 1 en 2  [searchCC]

+++++ Maslow piramide met de eerste levensbehoeften > niveaux 1 en 2 [searchCC]

Maslow niveau 5 > cultuur, plantjes op een plein

Maslow niveau 5 > cultuur, plantjes op een plein

hekken en verkeershinder

hekken en verkeershinder

grote overlast, vooral voor de winkeliers

grote overlast, vooral voor de winkeliers

slopen en dan vernieuwen 2023-2025

slopen en dan vernieuwen 2023-2025

afval en afval en zo

afval en afval en zo

Geen reacties

Voeg je reactie toe