Tugelaweg 64 huis – Het gezin van Ruben Soesan (1)

De relatie met de Spitskopstraat en het gezin Ferares

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Ruben Soesan, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Ruben Soesan, bron: indexen SAA

Inleiding

Om maar direct met de deur in huis te vallen. Eigenlijk hoort het adres dat ik als eerste bespreek niet bij de verhalen zoals ik dat bedoeld had. Nummer 64 huis valt namelijk net buiten de zogenaamde kopadressen. Dat zijn de adressen 65 en 66 namelijk. Opvallend is dat volgens de woningkaart dit adres werd gezien als ‘één met Spitkopstraat 1. Daarnaast heeft Ruben Soesan ook nog wel enige tijd in de Spitskopstraat op nummer 9 huis gewoond. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde hij naar de Tugelaweg. De Misschien wel voornaamste reden voor mij om het verhaal op te nemen is het feit dat Ruben Soesan en zijn eerste vrouw Rachel Kat de grootouders waren van Maurice Ferares via zijn moeder. Hij heeft deze grootouders en later ook de tweede vrouw van Ruben Soesan ook zeer goed gekend. Hij beschrijft zijn opa en zijn tweede vrouw in het boek Violist in het verzet (Blz. 48 e.v.)

Woningkaart Tugelaweg 64 huis, bron: Indexen SAA

Woningkaart Tugelaweg 64 huis, bron: Indexen SAA

De relatie met het gezin Ferares

Ruben Soesan is de vader van Esther die zou trouwen met Frederik Ferares (zie Spitskopstraat 1 huis). Ruben is twee keer getrouwd geweest. Ruben’s eerste huwelijk was met Rachel Kat (geboren op 3 april 1869). Hun trouwdatum was op 16 maart 1887, zij waren respectievelijk 18 en 17 jaar oud. Drie maanden later werd hun eerste dochter, Eva, geboren. Samen zouden zij 12 kinderen krijgen. Helaas is de archiefkaart deels ‘gezwart’ waardoor de twee jongste kinderen niet zichtbaar zijn. Het gaat om Sara en Rebecca. Eén dochter, Engelina, was op viertienjarige leeftijd overleden op 29 juli 1918. De meeste kinderen waren toen al het huis uit. Hoeveel kinderen er in 1923 nog thuis woonden, is niet helemaal duidelijk. In 1922 woonden in ieder geval Sara en Rebecca nog thuis.

Een tweede huwelijk

Als Rachel op 9 april 1923 komt te overlijden (zij is net 54 jaar oud), trouwt Ruben op 21 februari 1924 met Dientje Polak. De vader van Maurice Ferares was daar op zijn minst niet gelukkig mee. Hij verweet zijn schoonvader dat hij met een andere vrouw al aan het stappen was terwijl zijn vrouw ‘nog boven de aarde stond’. Vanaf dat moment werd hem de toegang tot zijn huis ontzegd. Dat zal niet gemakkelijk zijn geweest want vanaf 1922 woonde zijn schoonvader eerst in hetzelfde kleine straatje, de Spitskopstraat 9, en later vanaf 1930 om de hoek op de Tugelaweg 64.

NAAR: Tugelaweg, de kopadressen

OF NAAR: VERHAAL 2

Alle rechten voorbehouden

90 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe