Zwaaien naar mijn moeder

Verteller: Yvonne Kruk
Auteur: Yvonne Kruk
Indische Buurt

Ik had een mooie en lieve juf.

kruk eltheto De ingang van de Elthetoschool

kruk eltheto De ingang van de Elthetoschool

Alle rechten voorbehouden

In de Riouwstraat zelf zat mijn kleuterschool "de Elthetoschool" naast de lagere school. Dit was een christelijke school maar hier werd toch voor gekozen omdat ik dan nergens een straat hoefde oversteken. De kleuterschool lag dus aan de achterkant van onze woning. Soms mocht ik van de juffrouw naar mijn moeder zwaaien als zij op de veranda stond en de hele klas zwaaide dan mee.
Van het christelijke in deze school heb ik weinig gemerkt behalve dat je moest bidden voor je naar huis ging. Zitten met je ogen dicht en handen gevouwen, niet stiekem kijken want de hoofdjuffrouw keek door de raampjes op de gang of je wel je ogen dicht had.
Ik had een heel mooie en lieve juf, juffrouw de Wever. Toen ik als vierjarige in het ziekenhuis lag kwam zij op bezoek met een bosje anemonen. Hevig jaloers was ik toen zij ook even bij andere kindjes op die zaal ging kijken die geen bezoek hadden.

Alle rechten voorbehouden

3968 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Yvonne Kruk in 2006

Yvonne Kruk in 2006

Alle rechten voorbehouden

9 reacties

Voeg je reactie toe
Ed Brouwer

De Eerste Elthetoschool.

Ik ben geboren in juli 1938 in de Reinwardtstraat in het deel tussen de Lineausstraat/Oosterpark en de Van Swindendwarsstraat.. Mijn 2 jaar oudere broer (Gerard) ging naar de kleuterschool in de Riouwstraat. Dat wilde ik ook wel, maar ik was nog te jong; toch liep ik er vaak heen. Ik wandelde de Reinwardtstr uit, rechtsaf een stukje Dapperstraat en linksaf de Wijtenbachstr tot de Pontanusstr. Ik liep door de tunnel (Spoorbaan Muiderpoortstation) en kwam op de Insulindeweg. Bij de eerste zijweg links lag een grasveldje waar de Riouwstr begon. Een stuk verder stak ik de weg over naar het tweede stuk Riouwstr, passeerde de Elthetoschool I en liep de aangrenzende kleuterschool in
Daar werd ik waarschijnlijk naast mijn broer gezet. We hadden thuis toen (in de oorlogstijd) nog geen telefoon, dus moe was niet te bereiken. Toen ze m'n broer kwam ophalen, zal ze opgelucht geweest zijn dat ook ik daar was. Ik was wel ondernemend om toch weer naar de kleuterschool te gaan. Mijn moeder deed thuis de knip op de deur, maar ik sleepte een stoel naar de deur om de knip uit te schakelen, en zo werd ik regelmatig teruggevonden op de kleuterschool. Twee jaar later werd ik officieel kleuter van die school. Er was een speelpleintje en ook een zandbak; in een afgesloten ruimte was een schommel, maar daar wilde iedereen op. Ik heb daar, denk ik, eenmaal opgezeten.
Van de leerkrachten weet ik niets meer. Daarna ging ik naar de Elthetoschool I. Het hoofd was de heer Van Twisk. Hij had een zwarte snor. Hij woonde ergens op een molen en had ook een dochter op zijn school zitten. Ik weet niet waar die molen stond, maar later ontdekte ik een molen bij de gracht, waar de Zeeburgerdijk (?) begon. Ik kwam bij juffrouw Susan in de klas. Als ik het voor het zeggen had, zou ik haar elke dag minstens 100 knuffels gegeven hebben, ook al was ze al een beetje ouder. Toen ik naar de 2de klas ging, moest ik de Elthetoschool verlaten om naar de dependance te gaan: 1ste Van Swindenstraat, vlak bij het viaduct, waar de Javastraat begon.
Daar kwam ik bij juf Bockelman, bepaald geen schoonheid, want ik noemde haar juffrouw Boggelman. Ze kon enorm venijnig kijken. Aan haar zou ik geen enkel kusje spenderen; ze kon de pot op! In de derde was een veel jongere juf. Eigenlijk een schoonheid, maar ze kon geen orde houden en hanteerde met vaste hand een lineaaltje om rake klappen uit te delen.In een kast lag een plank vol van die latjes. Kees, een van de grootste 'bandieten' (want we waren echt geen schatjes) kreeg een harde klap op z'n kont, waardoor het latje in tweeën brak. Er werd uitbundig gejoeld toen een tweede latje gepakt werd. Eventuele kusjes kon ik vergeten, want ik was bepaald geen braverik.
Trouwens haar echtgenoot was meester in de 4de klas. In de naam was een 'oe-klank', maar verder weet ik alleen nog dat hij later een boek over honden had geschreven (Schoeman?).
In de 5de klas kwam ik bij Pukkeltje in de klas, ook zijn naam schiet me niet te binnen. Daar leerden we vrijwel niets. Het was vooral rekenen en nog eens rekenen, maar toen ik door ziekte een weekje had gemist, legde hij me niet uit hoe een staartdeling gemaakt moest worden. Daar moest ik zelf achter komen. Overigens stelde het rekenen niets voor, want als een leerling een paragraaf verder was, dan werden de antwoorden van de sommen uit zijn schrift overgenomen. Het nakijken deden we zelf. Om de beurt moesten we van een som de uitkomst zeggen en als dat fout was kreeg de leerling er naast nog de gelegenheid om het goede antwoord te geven. Het viel me op dat er veel meer foutsommen waren dan goede antwoorden. Ook ontdekte ik zo dat alle antwoordsommen die ik overgeschreven had uit het schriftje van m'n buurman ook fout waren. Hij had maar wat opgeschreven! Elke dag werd een halfuur voorgelezen. De meeste jongens kregen nog (volgens het notitieboekje van Pukkeltje) de gelegenheid om de achterstallige strafregels te schrijven, waarmee men nog niet klaar was. Kwijtschelding stond niet in zijn woordenboekje/notitieboekje. Zo leerden we wel heel snel te schrijven. Ik herinner me wel dat een dochter van Pukkeltje in het huidige Tropenmuseum werkte, waar ze rondleidingen verzorgde. Destijds heette dat museum Het Indisch Museum en ging het voornamelijk over Nederlands Indië. Later werden er meer landen uit het tropengebied behandeld.
In de 6de klas moest er veel ingehaald worden; dat was een toffe leraar. Aan het eind van het cursusjaar vroeg hij aan de kinderen naar welke school ze wilden gaan. Hij vond bij mij dat ik wel goed terecht zou komen als ik naar de ambachtsschool zou gaan. Hij stond paf toen ik vertelde dat ik ook meester wilde worden. Daardoor kwam ik terug op de Elthetoschool I in klas 6A, een opleidingsklas voor voortgezet onderwijs. Daar was de heer Van Muijden onderwijzer, die had losse handjes. Toen ik een rekenboekje onder de snelbinders van mijn fiets had gebonden, was dat onderweg verloren gegaan; ik wilde mijn rekenen thuis verbeteren. Ik kreeg een enorme knal voor mijn kop! Twee jaar later kwam hij als leraar op de ULO Oost, Sparrenweg, tegenover het Lieve vrouwengasthuis. Ik heb hem toen nooit als leraar gehad.

Wil Botter

Juffr Jos de Wever

Ook ik zat bij juffrouw Jos de Wever in de klas. Wat een ontzettende lieverd was dat. Ik heb contact met haar gehouden tot vorig jaar zomer toen ze overleed. Wat een fijne herinneringen hebben we altijd gedeeld. Ik had van die zachte wangetjes zei ze altijd. Ze heeft bijna alle fases van mijn leven meegemaakt: van kleuter tot oma. En de liefde voor de watersport deelden we ook samen. Ze is 87 geworden.

Jan van Rhee

ELTHETO KLEUTERSCHOOL RIOUWSTRAAT

Ik ben in 1952 tot 1954 op deze school geweest. Wij woonden op de Insulindeweg 109, 2e etage. Vanaf de veranda kon je nog net op het schoolplein kijken.Beneden ons was de huisartsenpraktijk van dokter Raven, een grote kale man, die ons geregeld uit het portiek wegjaagde. Op nr.107 was kleermaker Cheighton gevestigd. Die had een telefoon, waar mijn ouders gebruik van mochten maken als dat nodig was. Zelf, net als de andere buren, hadden we geen telefoon. Dat was namelijk een luxe in die tijd, kort na de oorlog..
Hoofd van de school was juffrouw Bos. Juf Wever was mijn klasse juf. Een heel aardige vrouw.
Van het christelijke element op school heb ik niets meegekregen. Wel wilden mijn ouders dat ik naar een openbare lagere school zou gaan. Dat werd de Anthonie van Diemenschool, waar ook mijn vriendjes uit de buurt heen gingen.

ans keller-eijzinga

kleuterschool riouwstraat

daar hebben mijn zuster en ik op school gezeten toen was het hoofd juffrouw grolle een heel lief mens tot1946 toen ben ik naar de 2de elthetoschool gegaan met als hoofd meester ypma

anskeller-eijzinga

Re: school

els leijtens raspe:
ik zie nog niemand die op de tweede elthetoschool heeft gezeten in de periode 1956 tot 1963. jammer ik was er toen. enkele namen. margo. yvonne speijdel,hannie scheltema. olga helios,ida roodenburg,rina visser, rina berk, marja behr en haar zusje, marga v/d hengel .tineke klaver. en zo weet ik er nog wel een paar.

els leijtens raspe

school

ik zie nog niemand die op de tweede elthetoschool heeft gezeten in de periode 1956 tot 1963. jammer ik was er toen. enkele namen. margo. yvonne speijdel,hannie scheltema. olga helios,ida roodenburg,rina visser, rina berk, marja behr en haar zusje, marga v/d hengel .tineke klaver. en zo weet ik er nog wel een paar.

Ingrid van Oorschot

Elthetoschool in de Riouwstraat

In 1959 ging ik naar de Elthetoschool in de Riouwstraat.
Eerst naar de kleuterschool (op de foto links)
Daarna naar de lagere school (rechts dus)
Toen ik nog op de kleuterschool zat ging mijn vriendje al naar de lagere school.
Tijdens het speelkwartier ‘communiceerden’ wij door een gaatje in de schutting.
Als kleuter had ik juffrouw Bode (wij noemden ze stiekem Postbode) en in de
1e klas had ik juffrouw Soesan. Daar was ik vriendinnetje met een meisje uit de
Molukkenstraat. Ik weet haar naam niet meer maar haar ouders hadden daar een winkel.
Ingrid van Oorschot

De Elthetoschool in de Riouwstraat. .<br />Foto: Ingrid van Oorschot

De Elthetoschool in de Riouwstraat. .
Foto: Ingrid van Oorschot

Alle rechten voorbehouden
W.Dekker

Herinnerignen aan de "stille" Javastraat

Vanuit Zeeland een aantal herinneringen:
wij woonden in het "stille gedeelte" van de Javastraat, op nummer 215. Mijn vader had daar een schoenmakerij. Dat was de laatste winkel voor de hoek, want daar was/is? het café van De Rooij. Zo'n café was er ook aan het begin van de javastraat, dus bij het viaduct naar de Van Swindenstraat. Vanaf de hoek van de Gorontalostraat was er een rij winkels, eigenlijk: winkelhuizen. Ik herinner me nog goed dat de zon bij ons alleen in de winkel scheen. de woonkamer en de twee slaapkameerrs lagen op het noorden, keken uit op de achterkanten van de huizen in de Makassarstraat. het laaste deel van de straat , vanaf de Gorontalostraat had als winkels: een tabakszaak, de snoepwinkel van Pisa 9waar de vloer het ooit eens begaf: wij kwamen onder die vloer terecht, met de melkbussen. Dan was er de drogisterij De Concurrent, waarvan de beheerster ergens bij de Overtoom woonde. Er was een kapperszaak (Van Wijngaarden), een fietsenwinkel (met het vettige hondje Fikkie), een boekwinkel (na de oorlog gerund door mensen die uit Indonesië kwamen, met zwarte keeshond)en "onze" schoenwinkel (Dekker). Schuin daartegenover was (en is nog steeds, vernam ik) de groentewinkel (van Besemer) met de zuil op de hoek tegenover de Derde Elthetoschool. Naast die winkel was het bedrijf van kleermaker Berlijn. Ik ben geboren in 1937 en heb daar gewoond tot we naar de Preangerstraat verhuisden, in 1953. Vanaf 1959 woon ik in Zeeland. Jarenlang heimwee gehad, tot ik met mijn vrouw in 1993 de buurt weer eens opzocht. "Onze huizenkant was verdwenen, de omgeving van het Flevopark flink aangetast. Zo was de Diemerzeedijk en de weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal in mijn herinnering nog erg "groen", maar wat een schrik toen ik zag hoe het geworden was... Het pontje naar de Oosterringdijk was er nog wel.
Ik heb op de Eltheto-kleuterschool gezeten, in de Riouwstraat, bij juffrouw Grolle die op het Galileiplantsoen woonde, en bij juffrouw Van der Linden, die later op de Insulindeweg woonde. In de woning van klasgenootje Nellie Bliek , die na de oorlog verdwenen bleek... Ook met Pini de Jong o.a. , die staat nog met grote strik in het haar op een klassefoto van 1942/43. En op de Tweede Elthetoschool op het
Boniplein (een kwartier lopen, en dat in die oorlogstijd...) Nooit begrepen waarom we niet naar de Derde elthetoschool gingen. Er werd niet veel uitgelegd in die tijd! Via Het Parool en het blad Kerk in Mokum blijf ik nog steeds e.e.a. over de stad bijhouden.

Wout Fruijtier

Eltheto-kleuterschool

Eindelijk iemand die ook op deze kleuterschool heeft gezeten. Ik was echter iets eerder denk ik. Ik was geboren in 1940 en woonde in de Palembangstraat (46 1 hoog). Ook ik ging naar deze school omdat die dichtbij was en geen problemen gaf bij het oversteken van de Insulindeweg. Daar reed tijdens de oorlog en kort daarna waarschijnlijk alleen de tram lijn 11. Auto's zullen er niet geweest zijn denk ik.

Een probleem, speciaal voor mijn vader was, dat je "automatisch" naar de grote school ernaast kon worden overgeplaatst. De dag dat dat gebeurde heeft mijn vader mij er af gehaald. Ik mocht niet naar een christelijke lagere school. Dat werd toen in de Watergraafsmeer i.c. de Lorentzschool waar overigens veel kinderen uit de Indische buurt op gingen. Zoals bijv. Loekie Eschweiler die op de Insulindeweg woonde tegenover Yvonne.

Ik heb deze site na lange tijd weer teruggevonden en ben nu bezig alle items na te lezen. Heel interessant. Nostalgie viert hoogtij, wat wel weer met de leeftijd te maken zal hebben.

Groeten

Wout Fruijtier
email fruij017@planet.nl