WV-HEDW - een Fusie van 3 verenigingen

Iedereen moet het leuk hebben.

Verteller: André Lopes Dias
Sportpark Middenmeer, Sportpark Voorland, Middenmeer
André Lopes Dias NW .<br />Foto: WV-HEDW

André Lopes Dias NW .
Foto: WV-HEDW

Alle rechten voorbehouden

Verslag van een interview met André Lopes Dias,
secretaris van WV-HEDW

-------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven

Ontstaansgeschiedenis
In 1908 werd door een groepje vrienden, dat al 2 jaar had gevoetbald onder de naam Uitspanning na inspanning, de voetbalclub Wilhelmina opgericht. Na promotie naar de Nederlandse Voetbal Bond werd de naam Wilhelmina Vooruit, omdat er al een club Wilhelmina bestond.

Hortus werd in 1912 opgericht terwijl EDW (Eendracht Doet Winnen) in 1913 het levenslicht zag. In 1931 fuseerden deze 2 clubs en werd het HEDW.

Er werd door de clubs op diverse velden in Oost gevoetbald. Omdat de verenigingen hoofdzakelijk uit Joodse leden bestond (alhoewel bij HEDW meer dan bij WV) waren er na de 2e W.O. weinig leden meer over (de trieste reden is bekend) en moest alles weer opnieuw worden opgebouwd. Op 2 gedenkstenen staan de namen vermeld van de vermoorde spelers.

Fusie in 1956
In 1956 besloten de 3 clubs te fuseren onder de naam Wilhelmina Vooruit-HEDW maar de KNVB vond die naam te lang waarna het WV-HEDW werd. De speelvelden bevonden zich toen achter het AJAX-stadion de Meer in Sportpark Voorland.

Het waren moeilijke tijden voor de club. In de jaren 60 vertrokken veel leden uit onvrede naar Maccabi. Maar ook een lichtpuntje. Door onenigheid bij O.V.V.O. kwamen er leden van die club naar WV-HEDW. Langzamerhand kroop men uit het dal en werd de club groter.

Vertrek naar velden van Wilskracht
De nadruk lag en ligt niet bij het eerste elftal maar men wil dat iedereen het leuk heeft. Veel zij-instromers komen zich melden vooral veel studenten.
In 1996 moest de club vanwege het vertrek van AJAX uit de Meer en bouw van Park de Meer ook uitzien naar andere velden. Even dreigde de gemeente onder aanvoering van wethouder Duco Stadig alle velden te bebouwen, maar dat is gelukkig niet doorgegaan. Door een fusie van Wilskracht S.N.L. met Meerboys en tenslotte met Geuzen-Middenmeer kwamen hun velden vrij in Sportpark Middenmeer en kwam WV-HEDW daar te spelen. Men beschikt daar over 2 kunstgrasvelden en 1 veld in gezamenlijk gebruik.

André Lopes Dias
André Lopes Dias, sinds 1971 secretaris van WV-HEDW, heeft het vanaf 1955 allemaal meegemaakt. Hij werd toen lid en voetbalde 50 jaar bij de club, tot 2005, praktisch zonder blessures. Al op 22 jarige leeftijd (dus in 1962) werd hij bestuurslid en is dat, met uitzondering van een kleine periode, dus nog steeds.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hij vertelt dat in 2008 het 100-jarig bestaan 3 dagen lang uitbundig gevierd werd. Er was o.a. een feestavond in de Koningszaal van Artis. Tot zijn grote verrassing werd hij tijdens die avond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdienste voor de club. Ook Sandor Post viel die eer te beurt. Maarten van Poelgeest, loco-burgemeester van Amsterdam speldde de versierselen op.

Jubileumboek
Ter gelegenheid van dat honderdjarige bestaan is een werkelijk schitterend 3-delig jubileumboek uitgegeven aan de uitvoering waarvan André een zeer grote bijdrage heeft geleverd. 4 Jaar is eraan gewerkt, maar het resultaat mag er zijn! De geschiedenis van de 3 verenigingen maar vooral de prachtige foto's maken grote indruk. Het is nog steeds te verkrijgen.

Grootste voetbalclub van Nederland
De club is inmiddels zo groot geworden (1500 leden) dat er een ledenstop moest worden ingevoerd. Er zijn momenteel 23 zaterdagelftallen en 14 zondagelftallen. Tot 2000 speelde er geen jeugd bij de club. Dat hield een risico in en daarom is er vooral door de inspanningen van erelid Hette Spoelstra jeugd aangetrokken en is er momenteel een bloeiende jeugdafdeling van ongeveer 650 jeugdleden. De al eerder genoemde ledenstop is noodzakelijk omdat er geen ruimte meer is om de leden te laten voetballen. Er is nu zelfs afgesproken in het volgende seizoen de wedstrijden i.p.v. 10 uur al om 9 uur te laten beginnen.

In verband met de Joodse wortels van de clubs werd er in het verleden alleen op zondag gevoetbald maar sinds 1967 gebeurt dat ook op zaterdag. Het niet spelen op zaterdag is tegenwoordig niet meer aan de orde.

In 2013 speelde het 1e nog in de 1e klasse maar helaas werd er dit jaar gedegradeerd en wordt er het volgende seizoen in de 2e klasse gevoetbald.

Vrijwilligers
Een club zonder vrijwilligers kan niet bestaan. Gelukkig is dat bij WV-HEDW geen probleem. In tegenstelling tot andere clubs zijn er onder de ouders gelukkig nog vrijwilligers te vinden. Ook is het verplicht voor de leden om af en toe kantinedienst te draaien en moeten er uit de elftallen scheidsrechters geleverd worden. Er is ook een bestuurskamerdienst, wat betekent dat er altijd iemand aanwezig is om bij kleine incidenten e.d. op te treden en ook om als aanspreekpunt te fungeren. Problemen zoals b.v. bij sommige clubs in West zijn er gelukkig niet bij WV-HEDW.

Helaas is er organisatorisch geen gelegenheid voor een G-afdeling (voor spelers met een verstandelijke beperking). Men beschikt helaas niet over mensen die dit kunnen leiden. André betreurt dit.

Wel heeft een vrijwilliger van de club zich bereid verklaard om huiswerkbegeleiding te organiseren. Dat huiswerk maken gebeurt in in de bestuurskamer. En als bijdrage aan een beter milieu zijn er zonnepanelen aangebracht.

-------------------------------------------

Ga ook eens naar onze voetbalrubriek a.v.v. WV-HEDW op Geheugen van Oost
of naar de website van de vereniging a.v.v. WV-HEDW

Alle rechten voorbehouden

1394 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Vertrek naar velden van Wilskracht     ... .<br />Foto; WV-HEDW

Vertrek naar velden van Wilskracht ... .
Foto; WV-HEDW

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe