Saamhorigheid is geboden (28)

Verteller: Poerimfeest in 1925. Nachaliël
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Moet men vertrouwen hebben in de 'aller-hoogste'?

Het Rabbinaat 19 november 1935. Bron: NIW 15-11-1935, Historische kranten, KB.  <br />Het Rabbinaat der Nederlands Isr. Hoofdsynagoge met Rabbijnen Sarlouis, Coppenhagen en de Lange.

Het Rabbinaat 19 november 1935. Bron: NIW 15-11-1935, Historische kranten, KB.
Het Rabbinaat der Nederlands Isr. Hoofdsynagoge met Rabbijnen Sarlouis, Coppenhagen en de Lange.

Alle rechten voorbehouden

Na het ontstaan van het Joodsche Comité Amsterdam-Oost zijn er regelmatig bijeenkomsten waarover met veel enthousiasme wordt geschreven in het NIW. De bijeenkomsten worden aanvankelijk goed bezocht, maar ook hier is sprake van een (beperkte) terugloop. De bijeenkomsten hebben allen een sterk joods religieus karakter (bijvoorbeeld met uitleg over religieuze gebruiken, joodse feestdagen en joodse wetten). Er worden ook films vertoond zoals in de bioscoop aan de Middenweg, de BIO. Films met het thema Palestina bijvoorbeeld. Behalve het versterken van de onderlinge band is er veel aandacht voor de vervolging van de joden in het buurland Duitsland. Er is grote zorg, maar verder dan een oproep tot meer joodse saamhorigheid komt men eigenlijk niet. Ja, misschien dat men vertrouwen moet hebben in de allerhoogste.

De laatste grote bijeenkomst (of oproep daarvoor) is op 29 september 1940. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Linnaeusstraat synagoge. In ieder geval is de toenmalige Opperrabbijn aanwezig (L.H. Sarlouis), hij zal ook spreken. Ook de voorganger van de synagoge, de Eerwaarde Heer S. de Jong verleent zijn medewerking. Hij zal worden begeleid door een koor onder leiding van de heer Giacomo Aletrino (eigenlijk: Jacques Aletrino).

Informatie over de bijeenkomst. Een kort artikeltje over de bijeenkomt, met een optreden van een koor o.l.v. Giacomo Aletrino. Bron: NIW 20 september 1940, Historische kranten, KB.

Informatie over de bijeenkomst. Een kort artikeltje over de bijeenkomt, met een optreden van een koor o.l.v. Giacomo Aletrino. Bron: NIW 20 september 1940, Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Het artikel besluit met:
” Gezien de noodzakelijkheid van saamhoorigheid in dezen tijd, lijkt ons een woord van opwekking overbodig. leder Joodsche bewoner van “Oost" zal gaarne van de geboden gelegenheid tot contact van geestelijke versterking gebruik maken. Mogen de verwachtingen van de Ver. Comités dan ook zeer overtroffen worden. Kaarten zijn op schriftelijke aanvraag te verkrijgen. Hiertoe behoeft men slechts te vermelden: Naam, voornaam (voluit) en adres. De aanvragen kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus op de volgende adressen:
J. Soetendorp, Retiefstraat 15-1.
H. Bronkhorst, Ben Viljoenstraat 4-6.
H. Lierens, Krugerstraat 35 I. (Verzoeke niet te bellen).
Ook bij het secretariaat A. Druijff, Pythagorasstraat 97 I.
Joden van Amsterdam-O. kent uw plicht!”
Bron: NIW 20-09-1940
Inschrijfformulier voor de grote bijeenkomst van 29 september 1940. Bron: NIW 20 september 1940, Historische kranten, KB.

Inschrijfformulier voor de grote bijeenkomst van 29 september 1940. Bron: NIW 20 september 1940, Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Terug naar de Inhoudsopgave

-----------------------------------------

Dit is verhaal nr. 28 uit een serie van 29 verhalen van Nachaliël.
Voor verhaal nr. 29 ga naar Naar het Einde

Alle rechten voorbehouden

5737 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe