De bouwsteentjes

Gebouwd met de buurt door de buurt.

Verteller: Bert van Heumen
Kramatweg

Hoe de speeltuinvereniging Kindervreugd er in slaagde een clubhuis te verwerven

Het clubgebouw Foto van het clubgebouw toen het net af was, de omgeving was nog onbebouwd. Foto 1960

Het clubgebouw Foto van het clubgebouw toen het net af was, de omgeving was nog onbebouwd. Foto 1960

Alle rechten voorbehouden

Een eigen clubhuis voor de vereniging Vereende Kracht/Kindervreugd; om dat te verwezenlijken was een grote geldinzamelingsactie nodig.
In 1958 startte de actie in de Indische buurt: vanaf de veranda van buurtbewoners schalde – op een bandrecorder opgenomen – muziek door de tuinen, gevolgd door de oproep om bij straks aanbellende collectanten bouwsteentjes te kopen voor het nieuwe clubhuis. Bouwsteentjes waren bonnetjes, die een dubbeltje per stuk kosten. En de verkoop was een groot succes. In dezelfde periode werd er op diverse zaterdagen oud papier opgehaald; de vrachtauto’s voor het papier werden voorafgegaan door het muziekkorps “Wittenburger Fanfare” om de aandacht te trekken. Daarnaast werd subsidie aangevraagd bij diverse fondsen en instanties.
En het lukte: in 1959 begon een bouwploeg van leden, bijgestaan door bedrijven , met de fundering. De mensen kwamen na hun werk naar de bouwplaats en aten hun maaltijd tussen de bedrijven door. Voorjaar 1960 was het clubhuis af en kon officieel geopend worden door burgermeestersvrouw Mevrouw van Hall.

Nu was er ruimte: er kwam een bootjesclub, een vliegtuigmodellen club, handwerkclub en een Barbieclub ( meisjes maakten kleertjes voor hun Barbie pop), de judoclub Kodomo floreerde, de wandelvereniging W.K.K. ( wandelen kweekt kameraadschap) en de tafeltennisclub (t.t.v.Oost) trokken veel belangstelling. Er kwam een clubblad. De vereniging die oorspronkelijk voor kinderen was opgericht, had nu ook veel volwassen leden en langzamerhand kwamen er ook andere activiteiten bij. Als proef begon men met een dansavond met popmuziek; daverend succes. Ander vermaak volgde; Rob de Nijs met Lords trad op, Joop van de Ende als goochelaar eveneens. Kinderkermis, rommelmarkt, bingo: er was altijd wat te doen. Een uitbreiding en een renovatie van het gebouw werden noodzakelijk, ook deze keer weer uitgevoerd door eigen leden.

Maar net als bij zoveel andere verenigingen taande ook bij Kindervreugd in de loop van de 90 er jaren van de vorige eeuw de belangstelling voor clubs. En het ledenbestand vergrijsde. Nu is het zo dat nog ongeveer 250 gezinnen lid zijn, ruim 800 mensen. Er is nog steeds iedere dag wat te doen en judo is weer populair onder de jeugd. Aan activiteiten als de muziekvereniging De Damstampers, line dance, klaverjassen en bingo – nu erg gewild - kan je aflezen dat nu de meeste leden geen kind meer zijn. Maar er zijn nog altijd heel veel actieve vrijwilligers bij Kindervreugd en in 2015 hoopt men het 70 jarig bestaan te vieren.

Oproep:
* Iedereen die lid is geweest van Kindervreugd kan zich aanmelden voor de reünie ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan in 2015 via: info@kindervreugd.org *

lees ook:http://www.geheugenvanoost.nl/87473/nl/kindervreugd-is-emotie

Alle rechten voorbehouden

1449 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

opening 1960 De opening van het clubgebouw in 1960 door mevrouw van Hall (de dame met het witte hoedje)

opening 1960 De opening van het clubgebouw in 1960 door mevrouw van Hall (de dame met het witte hoedje)

Alle rechten voorbehouden
clubgebouw Het clubgebouw in 2004, met op de achtergrond het Flevohuis

clubgebouw Het clubgebouw in 2004, met op de achtergrond het Flevohuis

Alle rechten voorbehouden
judo Kinderen van de judoclub in 2005/2006

judo Kinderen van de judoclub in 2005/2006

Alle rechten voorbehouden
sinterklaas 1963 De Sinterklaasviering werd in 1963 groots aangepakt, op een heuse boot kwam Sinterklaas naar het clubhuis. Op de achtergrond is de brug naar Schellingwoude zichtbaar.

sinterklaas 1963 De Sinterklaasviering werd in 1963 groots aangepakt, op een heuse boot kwam Sinterklaas naar het clubhuis. Op de achtergrond is de brug naar Schellingwoude zichtbaar.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe