Van werk naar werkloos, en terug!

Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Emanuel en zijn vrouw Josephine doen hun uiterste best om een ‘eigen’ inkomen te verwerven.

Cilliersstraat. Situatie in 2013. Foto: Frits Slicht.

Cilliersstraat. Situatie in 2013. Foto: Frits Slicht.

Alle rechten voorbehouden

In mei 1933 wordt een nieuwe aanvraag voor steun ingediend. Deze aanvraag vervalt omdat bij een bezoek aan huis blijkt dat Emanuel weer aan het werk is. Deze informatie wordt verstrekt door Josephine. Een maand later wordt een ‘herhalingsverzoek’ ingediend. De aanvraag wordt afgewezen, volgens de ambtenaar is er sprake van ‘misleiding’. Dat blijkt later een misverstand, er volgt (later) geen strafkorting.
Emanuel blijkt te werken bij de firma Huisman, zijn oude werkgever. Daarnaast zou hij wekelijks ongeveer 10 gulden verdienen als colporteur van abonnementen. Per aangebracht abonnement krijgt hij een provisie van een gulden. In het dossier staat dat hij dit werk doet voor de A.P. (de Arbeiders Pers).
In september 1933 is het inkomen via de A.P. vervallen en wordt alsnog een uitkering verstrekt. Opmerkelijk is wel dat hij nog een nabetaling ontvangt van de A.P. Hij krijgt nog 65 gulden ‘wegens afgesloten abonnementen’.
Het bedrag dat wordt verstrekt is 18,25 gulden met daarbij de aantekening: ‘onder aftrek van 2/3 provisie vrouw’. Josephine is namelijk weer aan het werk bij de Bijenkorf. In september 1933 wordt het uit te keren bedrag verlaagd tot 14,75 gulden (onder aftrek van etc.). Inmiddels is het gezin Keizer verhuisd naar Cilliersstraat 4, twee hoog (huur 32,50 gulden per maand).

Aanvulling F.S.

Voordat de familie Keizer hier kwam wonen, was dit de woning van Jerohm Hartog. Misschien niet zo interessant, ware het niet dat hij later hoofd van de Joodse School zou worden. Voordien had hij een totaal ander beroep: administrateur van het Melkcentrale Station Amsterdam. Hij was ook nog eens zeer actief in de Stichting Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring.

Nieuw werk, maar van korte duur

Eind 1933 heeft Emanuel gewerkt heeft bij een werkgever met de (helaas onduidelijk geschreven) naam (mogelijk: Douwes). Inmiddels, het is januari 1934, is hij weer zonder werk en wordt een uitkering van 21,50 gulden verstrekt (onder aftrek etc.). Als blijkt dat het loonbewijs van Josephine ‘achterblijft’, dreigt in maart stopzetting en zelfs terugvordering van deze uitkering. Dit wordt op het laatste moment rechtgezet en blijft de uitkering gehandhaafd.

Alle rechten voorbehouden

317 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Voorblad Steunformulier. Dit is een onderdeel van het formulier dat werd verstrekt door de 'Commissie voor Steunverlening aan Crisiswerklozen'. Hier vooral gegevens m.b.t. de familie en in dit geval ook e mededeling dat het verzoek is teruggetrokken. Bron: SAA.

Voorblad Steunformulier. Dit is een onderdeel van het formulier dat werd verstrekt door de 'Commissie voor Steunverlening aan Crisiswerklozen'. Hier vooral gegevens m.b.t. de familie en in dit geval ook e mededeling dat het verzoek is teruggetrokken. Bron: SAA.

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe