Het hotel is klaar, maar nooit af.

Hoe het verder ging met het Lloyd Hotel

Oostelijke Handelskade
De landverhuizers werden ontsmet Foto ( 2013 gemaakt) afkomstig uit het Red Star Line Museum in Antwerpen.

De landverhuizers werden ontsmet Foto ( 2013 gemaakt) afkomstig uit het Red Star Line Museum in Antwerpen.

Alle rechten voorbehouden

Op onze site staan diverse verhalen lees verder over het Lloyd Hotel toen het van 1965 tot 1989 diende als Rijksinrichting voor Jongens. Na het failliet gaan van de Koninklijke Lloyd in 1935 heeft het gebouw gefunctioneerd als opvangplek voor Joodse vluchtelingen en als huis van bewaring. Eerst tijdens de Duitse Bezetting voor arrestanten van de Februari Staking en na de oorlog voor collaborateurs en later ‘gewone’ zware jongens. Na ruim 50 jaar het decor te zijn geweest van sombere gebeurtenissen is de bestemming van het gebouw nu heel wat lichter geworden.

Het gebouw is oorspronkelijk opgezet als hotel voor landverhuizers, de Koninklijke Lloyd vervoerde begin 20e eeuw duizenden mensen uit Oost Europa die op zoek waren naar een beter bestaan in Zuid Amerika. De Braziliaanse en Argentijnse overheid had dringend arbeiders nodig voor de koffieplantages en betaalde de 3 weken durende overtocht. Men moest wel mensen hebben die geschikt waren voor het werk en die geen ziektes het land in zouden brengen, dus voordat de landverhuizers aan boord werden genomen moesten ze eerst geselecteerd en zo nodig ontsmet worden. Daar was tijd voor nodig en gedurende die tijd werden de mensen ondergebracht, soms in een loods, maar in Amsterdam in een echt hotel. Zelfs een voor die tijd luxe hotel, met douches, eetzalen , een koshere keuken ( veel landverhuizers waren Joods), vermaak in de avond en ook nog een kraamkliniek !

Van dit roemruchte verleden was niet veel meer te zien toen de jeugdgevangenis het gebouw verliet: overal tralies voor de ramen, de 3 hoofdgangen geverfd in knalpaars, - oranje en – groen ( dat was het werk van een jonge studente pedagogiek die een gift had gekregen van een grote verf fabrikant) en het onderhoud behoorlijk achterstallig. De gemeente Amsterdam schreef een prijsvraag uit om van dit gebouw weer een hotel te maken, een kwartet van 4 ontwerpers won de wedstrijd met een origineel plan: het eerste hotel dat zowel 1 als 5 sterren accommodatie biedt en dat tevens een culturele functie vervult.

De initiatiefnemers hadden geen hotel ervaring en trokken Piet Boogert aan als directeur. Als ervaren hotel man zag hij de aantrekkingskracht van het inefficiënte ‘iedere hotel kamer is verschillend’ en ‘voor iedere beurs is hier een kamer’ en vooral ook ‘ een hotel zijn waar steeds bijzondere culturele dingen gebeuren’. Piet Boogert herinnert zich dat hij- toen hij in december 2003 begon –met ladders naar de 6e etage moest en midden in de grootscheepse verbouwing belandde. Een deel van het onvermijdelijke stof en bouwafval werd gebruikt als materiaal voor een kunstwerk van Suchan Kinochita. En hoewel de verbouwing is afgerond, worden de kamers steeds opnieuw ingericht, bijvoorbeeld in 2010 toen een woonblad een evenement ( Inside Design) organiseerde waarbij oude linnenkasten uit het Zuiderzee Museum als inspiratiebron dienden. Of recent nog: een kamer is ingericht zoals een kamer in het beroemde Chelsea Hotel in New York er uit zou kunnen zien. Een van de dingen die maakt dat ook gasten die zich een verblijf in het Amstelhotel kunnen permitteren soms kiezen voor het Lloyd Hotel.

Alle rechten voorbehouden

722 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Zuiderzeemuseum Linnenkast uit Zuiderzeemuseum, welke als inspiratiebron diende.<br />Foto uit archief Lloyd Hotel

Zuiderzeemuseum Linnenkast uit Zuiderzeemuseum, welke als inspiratiebron diende.
Foto uit archief Lloyd Hotel

Alle rechten voorbehouden
In Antwerpen vervoerde de Red Star ook veel landverhuizers , zij werden ondergebracht in loodsen, waar thans een museum is gevestigd. Foto oktober 2013, Marella Karpe

In Antwerpen vervoerde de Red Star ook veel landverhuizers , zij werden ondergebracht in loodsen, waar thans een museum is gevestigd. Foto oktober 2013, Marella Karpe

Alle rechten voorbehouden

Geen reacties

Voeg je reactie toe