Brand!

Verteller: Dapperplein. A.P. van Gendt
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

Op dit moment vindt een onderzoek plaats, de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Zeeburgerdijk 209-211. Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing aan Onvolwaardigen; AGWO.<br />Datering: juni 1935 (ca.). Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Zeeburgerdijk 209-211. Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing aan Onvolwaardigen; AGWO.
Datering: juni 1935 (ca.). Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

A.G.W.O.

De Hoofdinspecteur van het Piket (HIP) rapporteerde op 30 april 1942 (dat er sprake is geweest van) een grote brand. Het betrof een voormalig houten schoolgebouw, eigendom van de Gemeente Amsterdam, aan de Zeeburgerdijk 211. In dit pand waren de directie en werkplaatsen van het Amsterdams Genootschap voor Werkverschaffing aan Onvolwaardigen (AGWO) gevestigd.
(Voor zover ik heb kunnen nagaan, gaat het hier om een organisatie die zich bezighield met mensen met een fysieke handicap. De organisatie, tot stand gekomen in 1928, viel onder de ‘afdeling Openbare Gezondheid en Ziekenhuiswezen’ van de Gemeente Amsterdam. Bron: Gemeentearchief Amsterdam, aanvulling door F.Slicht.)

Het blussen en de gevolgen.

De brand brak uit om ongeveer 13.30 uur. Het gehele gebouw en de inventaris zijn ‘platgebrand’. Verder zijn de daken van de percelen Zeeburgerdijk 205 en 207 verbrand. Enkele belendende percelen liepen waterschade op.
De brand werd geblust met maar liefst 23 stralen uit vier grote en vier kleine motorspuiten. Bovendien werd de Jan van der Heijden, de brandblusboot, met het waterkanon ingezet. De organisatie was in handen van de brandweercommandant.
Voorts verleenden de Duitse brandweer en de Hulpbrandweer assistentie.
Door de G.G. en G.D. (= de Gemeentelijke Geneeskundige en GezondheidsDienst) zijn ongeveer 20 mensen, meest brandweerlieden verbonden, “wegens het bekomen van kleine wondjes”. Andere persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
Op dit moment vindt een onderzoek plaats, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Aan het einde van de dag bleek dat ook enkele percelen aan de overzijde van de Zeeburgerdijk waterschade hadden opgelopen.
Het verkeer moest tijdelijk worden omgeleid. Enkele ‘ter versterking opgeroepen detachementen’ hielden toezicht op deze omleiding.

 

Terug naar het eerste verhaal: Gevaarlijke Honden!

Alle rechten voorbehouden

538 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe