Schaatsen boven op het zwembad

Verteller: Ernst Berends
Foto afkomstig van Beeldbank Gemeente Archief   oktober 1935, fotograaf:Polygoon

Foto afkomstig van Beeldbank Gemeente Archief oktober 1935, fotograaf:Polygoon

Alle rechten voorbehouden

In aanvulling op het verhaal "Van natuurbad tot Kunstijsbaan " wat al lang op de website staat, stuurde Ernst Berends dit verhaal op.
Lees ook: Van natuurbad tot kunstijsbaan

De eerste kunstijsbaan ter wereld werd in 1876 in het Londense Chelsea geopend. Vele grote steden volgden en al voor 1900 waren en diverse overdekte kunstijsbanen.

De eerste kunstmatig gevroren buitenbaan kwam er pas in 1909 in Wenen. Vreemd genoeg moest men in “schaatsen rijdend” Nederland nog 25 jaar wachten op de eerste kunstijsbaan. Amsterdam Oost kreeg in 1934 de eerste kunstijsbaan van Nederland aan de Linneausstraat. Deze kunstijsbaan was het initiatief van de NV Sportfondsen kunstijsbaan. Vlak naast het overdekte zwembad van 1927 werd een openluchtbad
met zonnebad gevestigd om het bassin in de winter te exploiteren als kunstijsbaan.

De combinatie van zwembad en ijsbaan moet voor die tijd een hele bijzondere technische prestatie geweest zijn. Gezien de omvang van het ijsoppervlak heeft de baan met tribunes voornamelijk dienst gedaan voor ijshockey en kunstrijden. Voor hardrijden was de baan met een oppervlakte van 60 x 40 meter minder geschikt. Helaas kwamen er te weinig bezoekers om de baan open te houden. In 1940 werd het gesloten.
De oorzaak was voor de wethouder tegenover de gemeenteraad duidelijk: “ De zaak is mislukt, want het is gebleken dat het grootste deel van de wedstrijden niet kon doorgaan, omdat het regende, zodat het ijs niet goed was, wijl er een laagje regenwater op stond, en de menschen niet kwamen, om in de open lucht naar een wedstrijd te kijken”.

De technische installatie van deze ijsbaan werd in 1940 overgebracht naar de Apollohal, die daardoor van een overdekte tennishal werd veranderd in een ijshal. Niet de eerste, want eind 1937 was in de Houtrusthal te Den Haag een 60 x 26 meter baan geopend.
In 1950 kwam er ook een einde aan het schaatsen in de Apollohal, wederom wegens tegenvallende belangstelling bij het publiek.

Over deze eerste Amsterdamse kunstijsbaan was maar heel weinig bekend. Omdat via Internet diverse kranten - en tijdschriftarchieven toegankelijk zijn geworden heb ik inmiddels toch wat kunnen achterhalen. Bijvoorbeeld een historische artikel, uit het tijdschrift Panorama dat in 1935 haar lezers een kijkje gunde in de “Koude-keuken van
de Amsterdamsche kunstijsbaan”. Dit vertelt hoe de techniek toen werd toegepast.

Alle rechten voorbehouden

1035 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe