De Tussenin-Mens ** van de CB Sisters

Waar de toekomst begon.

 Carlone in Arona is bijna 25 meter lang

Carlone in Arona is bijna 25 meter lang

- De laatste drie nonnen gingen in 1989 met pensioen. Zij leefden en werkten voor het zalige hemelloon. Het OLVG verloor daarmee definitief de 24 uurs zorg -sinds 1898- van de Misericordia-Zusters* van 'Onder de Bogen', leden van de kloosterorde van de Heilige Carolus Borromeus. Tegenwoordig hebben de bijna 1000 CB-sisters als werkterrein Europa, Afrika en Azië/Filippijnen. De actuele afkorting ‘CB-zusters’ is een verwijzing naar de oer-leider van de gemeenschap, Carlo Borromeo.

- Carlo Borromeo [1538-1584] Piemontees, geboren aan het Lago Maggiore, was een echt Tussenin-Mens. Als kind* van Margherita Borromeo-de' Medici di Marignano, werd hij al snel verkozen als vooraanstaande figuur bij de Contra-Reformatie. Na de dood van zijn geliefde broer treedt hij uit zijn comfortzone en besluit zijn leven te wijden aan zorg voor de medemens. Zijn rijkdom besteedde hij aan de misericordia*. Hij streefde naar opbloei en herstel van goede zaken in de christelijke, roomse levensopvatting. Gedurende de verschrikkelijke pestpandemie in Milaan van 1575-1577 verzorgde deze nederige man onvermoeibaar zelf de zieken. De epidemie werd zelfs bekend onder de naam 'Pest van Carolus'*.

- In zijn artikel van 4 november 2023 schrijft Piet de Loof* over weeshuizen en ziekenhuizen door Carlo opgericht. Tot op de dag van vandaag herkennen wij zijn precieze indicaties voor een stemmig kerkgebouw, geïnspireerd door de Romeinse basiliek-vorm. Toekomst begint bij verleden.

- Ook in het ziekenhuis 'Onze Lieve Vrouwe' - bedoeld is Maria*- zijn veel christelijke kenmerken aanwezig. Bij mijn bezoek ontdek ik daar wel zes afbeeldingen van de Madonna. -Aan de gevel Oosterparkstraat is een staand 'Mariabeeld met Christus', -in de Lichtstraat praalt 'Maria van de 21e eeuw', geschenk van medische staf en assistenten, -in het kapel-gang is een beeld afkomstig uit de afgebroken kapel 'Maria op de maansikkel'*, in de spreekkamer: Maria te koop in alleen kleine maten, -in de kapel 'Onze Lieve Vrouwe' zie ik naast de drie-treden trap naar het hoger gelegen altaar -voorschrift van Borromeo-, een grote icoon van 'Maria Hodegetria' (Grieks: οδηγήτρια: Zij-die-de-weg-wijst), -in de kapel is ook de piëta in brons reliëf.

- Even voorbij het medewerkers-restaurant ná de klapdeuren, links, kijk ik naar een glas-in-lood met de voorstelling van oer-leider van de CB-sisters, Carlo Borromeo. Hij verkoos een leven als asceet maar tegelijkertijd verwaarloosde hij, als ware 'de' Medici-zoon', niet zijn materiële verantwoording voor de medemens. Een waar Tussenin-Mens.

- Tegenwoordig behoort het algemene, topklinische OLV-Ziekenhuis bij de Santeon-groep. Het OLVG bouwt aan de toekomst. De twee locaties krijgen de komende jaren een geheel eigen zorgaanbod. Dit betekent dat het OLVG niet meer op beide locaties elke zorg biedt, maar de specialismen worden verdeeld over locatie Oost, locatie West of ook digitaal bij u thuis. Voorbeeld is de Eerste Hart Hulp, die per 24 november 2023 is verhuisd naar afdeling A3. De toekomst is begonnen. Een deel van de zorg zal meer en meer futuristisch digitaal bij de patiënt thuis gegeven worden. Hoe dat gaat met de taak van de arts die onderzoek-vragen stelt en tijdens een persoonlijke gesprek attent is op verborgen emoties? Tussenin-Mens Borromeo kan een voorbeeld zijn. Hoe een evenwicht vinden tussen afstand en nabijheid is een gevoelige vraag waar artsen maar al te vaak mee worstelen. Het is wel waar dat ook hier het oude* een sacrale glans geeft aan het nieuwe*. En wat brengt de digitale toekomst?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Info/Google. ~ Over OLV en over CB-sisters. ~Sorores Misericordiae Sancti Caroli Borromei [SMCB-oprichting 1837, op verzoek van 'Rome' werd Carlo B. de patroonheilige]. ~Barmhartigheid/misericordia is in de Islam: sadaqah. ~Wist je dat Maria de enige vrouw is die in de Koran voorkomt?  ~Piet de Loof van kerknet.be schrijft artikel 'carolus-borromeus-zijn-ideeën-zie-je-nog-altijd-in- elke-kerk'.  ~ www.youtube.com/watch?v=Z3XLeWYYdQ4  over Maansikkel-madonna. ~De Zwarte Dood in de 14de eeuw was een pestpandemie in Europa, die bleef terugkomen bijna vijf eeuwen lang. ~ Uitgave Sun 'Wij herdenken dus wij bestaan' [Jos Perry].  *Familie Borromeo: 'De Terre Borromeo zijn het erfgoed van de familie Borromeo. Zij bezitten o.m.  Isola Bella, een wereldvermaarde, toeristische attractie'. ~ Foto's Beeldbank, CC search BY, eigen

** zie GeheugenvanOost-artikel 'Tussenin Mens' 

https://geheugenvanoost.amsterdam/page/106502/tussenin-mens 

+++ Muziek > zoek op you tube naar:

~ Renaissance muziek - Played by churchorgan

~ Zorba / Stroei voei (ja zuster, nee zuster) - Paul de Leeuw & Loes Luca / Annie MG Schmidt of  https://www.youtube.com/watch?v=jykHgMYlDTU

~ Herman van Veen 'Nu Syt Wellecome'

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

82 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Digitale toekomst / AI

Digitale toekomst / AI

Gevel Madonna afkomstig van de vroegere ingang OLVG

Gevel Madonna afkomstig van de vroegere ingang OLVG

Madonna van NU

Madonna van NU

kapelwinkel met veel kleine herinnering-Madonna's

kapelwinkel met veel kleine herinnering-Madonna's

Alle rechten voorbehouden
piëta 'moeder en zoon' en icoon 'Hodegetria"

piëta 'moeder en zoon' en icoon 'Hodegetria"

Isola Bella / terre Borromeo

Isola Bella / terre Borromeo