Hou houden wij het gezond

Auteur: In mijn zondagse kleding P.C. Meijer
Wateronderzoek.jpg

Wateronderzoek.jpg

HOU HOUDEN WIJ HET GEZOND

Door Peter C. Meijer Middenmeer 26 juni 2023

 

Inleiding

 

In januari 1969 startte de auteur van dit stukje als leraar AVO (Algemeen Vormend Onderwijs) aan de LTS Don Bosco aan de Polderweg in Amsterdam. Na enige tijd vroeg collega Wim Saris Sdb (godsdienstleraar en Salesiaan van Don Bosco) hem of hij een bijdrage kon leveren aan een project dat Saris had opgestart. Dit project ging over Lepra. Aangezien de geschiedenis van Amsterdam een van mijn passies is, dacht ik aan de tijd dat er leprozen waren in Amsterdam. Er kwam een lesbrief over dit onderwerp, waarin de kaart van Cornelis Anthonisz een belangrijke rol speelde. Daarop kun je buiten de Sint-Anthoniespoort (nu de Waag) het Leprozengebouw vinden. De mensen met deze besmettelijke ziekte moesten natuurlijk niet in de stad wonen.

Het leuke is dat vanuit deze lesbrief een periode is ontstaan waarin de geschiedenis van Amsterdam centraal stond. Dit compleet met een afsluiting met een rondvaart door de grachten met de onvolprezen Jan Weggelaar (†) als gids.

 

N70

 

In het Natuurbeschermingsjaar 1970 wilde een groepje leraren een vervolgproject. De natuur in en om Amsterdam was een mooi onderwerp. Voor de klassen waaraan ik lesgaf had ik een opdracht bedacht over de grote groepen Spreeuwen die zich destijds bij het Centraal Station verzamelden. Waar kwamen zij vandaan? De leerlingen kwamen uit allerlei delen in en rond Amsterdam en de opdracht aan hen was: ‘Kijk of je ’s avonds groepjes Spreeuwen ziet en welke richting ze opvliegen. De leerlingen constateerden dat de Spreeuwen meestal de richting op vlogen van het IJ.

 

HET TWEEDE PROJECT: HOU HOUDEN WIJ HET GEZOND’.

 

In oktober 1971 verscheen hierover een stukje van de hand van de auteur in het ‘Bulletin voor Docenten in de Biologie’.

 

Het project werd voorbereid door een groep leraren uit de diverse disciplines van de school, dus zowel de theorievakken als de technische en creatieve vakken deden mee.

Aanvankelijk wilden wij een project ‘Pakistan weer Groen’ dat aangereikt werd vanuit het Wereld Natuur Fonds oppakken. Het leerlingenparlement (! Toen al) vond dit te beperkt en wilde ook aandacht voor Nederland. Veel problemen zijn wereldwijd zo vonden zij.

Er werden zeven deelprojecten ontwikkeld:

 

  1. Waterverontreiniging
  2. Luchtvervuiling
  3. Geluidshinder
  4. Bodemverontreiniging
  5. Pakistan weer groen

6 Gezondheidszorg

  1. Natuurbescherming

Bij deelproject 1 werd het water van het IJ onderzocht om te zien hoe vervuild dit was.

De VARA maakte een reportage over hetgeen de leerlingen vonden. Dit kwam op de televisie.

 

Bij deelproject 2 maakten de leerlingen foto’s van luchtverontreiniging in Amsterdam.

Hoe wordt het huisvuil in Amsterdam verwerkt?

Bij deelproject 5 werd onder andere de creativiteit toegepast. Er kon een plastiek, een schilderstuk of een mobile  worden gemaakt.

Bij deelproject 6 kwam het gebruik van drugs aan de orde en konden de leerlingen een ontwenningskuur samenstellen om te stoppen met roken.

 

Tijdens de lessen in januari en februari werd er aandacht besteed aan deze onderwerpen en de ideeën werden uitgevoerd. Daarna volgde een evaluatie: wat was er aan materiaal verzameld en kon er een tentoonstelling van gemaakt worden.

Er werd heel veel aangedragen en er kwam een geweldige tentoonstelling.

De openingsavond werd gestart met een debat tussen Roel van Duyn (Kabouters), Piet Steltman (†, IVN), de heer Schats (een chemicus) en een vertegenwoordiger van de Wereldwinkel, de heer Berendsen.

 

Het was een prachtig project dat heel veel energie kostte. Wat het effect is geweest?

 

Op 25 juni 2023 bestond het programma ‘Vroege Vogels’ 45 jaar. Mij bleek dat de aandacht voor de natuur om ons heen bij lang niet alle scholen aan de orde komt. Dat is toch jammer. Het is zo mooi kinderen enthousiast te zien voor het leven om ze heen.

 

26 juni 2023

 

Alle rechten voorbehouden

51 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Roken02.jpg

Roken02.jpg

Natuur.jpg

Natuur.jpg

Impressie.jpg

Impressie.jpg

Uitlaatgasonderzoek.jpg

Uitlaatgasonderzoek.jpg

Techiekuitleg.jpg

Techiekuitleg.jpg

Geen reacties

Voeg je reactie toe