Meld je aan

Wil Boonstra reminiscentiewerker

Reminiscentie is het gestructureerd ophalen van positieve herinneringen bij ouderen; 60-plussers.
De verhalen zoals in het bezit van Geheugen van Oost zijn rond 2000 tot stand gekomen door gemiddeld 10 bijeenkomsten met ouderen een groep van 6 tot 8 ouderen.
De ouderen waren allen afkomstig uit Amsterdam-Oost, en in het jaar 2000 gemiddeld 80 jaar oud.
Tijdens de bijeenkomsten van gemiddeld 1,5 uur haalden deze ouderen individuele herinneringen op aan hun jeugd, waarbij het verhaal van de ene deelnemer vrijwel automatisch ook leidde tot herinneringen bij de overige deelnemers.
Deze verhalen werden opgenomen op band, en uitgewerkt als groepsverhaal, waarbij de diverse deelnemers als het ware op elkaar reageerden.

Na afloop van de tien bijeenkomsten hebben we aan de hand van de 10 groepsverslagen ook nog een verslag per individu uitgewerkt.
Dit verslag is voorgelegd aan de diverse deelnemers, die hier hun goedkeuring aan hebben gegeven.
Afgesproken is ook dat de verhalen gepubliceerd mochten worden, mits de namen van de deelnemers zouden worden geanonimiseerd.
Aldus zijn deze verhalen uiteindelijk tot stand gekomen.

Geschreven of verteld door Wil Boonstra reminiscentiewerker (29)

  • Bekeken: 8200x
  • Reacties: 94x
  • Gevolgd: 0x