Tennissen bij V.V.G.A.

Met daartussen een ruimte waar je thee, koffie en kogelflesjes kon kopen.

Sportpark Middenmeer/Voorland, Park de Meer

De Vereniging Voor Gemeente Ambtenaren werd in 1913 oorspronkelijk als voetbalvereniging opgericht maar in 1927 werd daar een tennisafdeling aan toegevoegd.

vvga 2 eerste wedstrijd

vvga 2 eerste wedstrijd

Alle rechten voorbehouden

In 1930 kreeg de vereniging de huidige lokatie op een terrein van Hoeve Voorland toegewezen. De huur bedroeg ƒ 50,-- per jaar. De gemeente verstrekte voor de aanleg van 2 betonnen tennisbanen een lening van ƒ 2000,-.

Een houten gebouwtje als kleedkamer
Een klein houten gebouwtje fungeerde als kleedkamer. Vermoedelijk verkleedden de dames en heren zich om beurten. Maar al heel spoedig, in 1928, waaide het gebouwtje om en werd het vervangen door een houten gebouwtje met zowel een dames- als herenkleedkamer. Met daartussen, om ze vooral goed te scheiden, een ruimte waar je thee, koffie en kogelflesjes kon kopen. Aan de voorkant een veranda om, beschut tegen de oostenwind, uit te rusten. Dat gebouwtje stond ongeveer op de plek waar nu het westelijk doel van het tweede voetbalveld staat (situatie in 1988).

Drie nieuwe gravelbanen
In 1936 werden aan de twee cementbanen drie gravelbanen toegevoegd en in 1950 de vierde gravelbaan, terwijl in datzelfde jaar op de plaats van de cementbanen het huidige clubhuis werd gebouwd. Dat wil zeggen, een deel ervan, want de tennis- en voetbalkleedkamers en het achterste deel van het clubhuis (daar waar het plafond niet schuin, maar horizontaal loopt) werden pas in 1960 aangebouwd. Toen verdween ook het vriendelijke houten kleedhok, alsmede dat van de voetballers, dat halverwege het pad stond dat van de brug bij de ingang naar het clubhuis loopt.

Jeugdafdeling
In 1946 werd het 1e zondagteam tweede in de toenmalige hoogste klasse van de KNLTB, de hoofdklasse. Ook vermeldenswaard is dat in 1936 de jeugdafdeling werd opgericht. Deze jeugdafdeling had en heeft een bloeiend bestaan en besloeg meestal een kwart van het ledental. In 1988 bedroeg het ledental ruim 400. Een hele drukte op de banen maar er waren ook maanden dat men met anderen moest afspreken, anders liep je de kans geen tegenstander te hebben.

Ronde tafel gereserveerd voor Ajax
Voordat 'buurman' Ajax naar de Arena vertrok stond er in de kantine een ronde tafel in de hoek met een bordje: gereserveerd voor Ajax. Bobby Haarms, Spitz Kohn en Louis van Gaal stonden er aan de bar. Stampvol was het voor de thuiswedstrijden van Ajax. Een mooi verhaal is dat privé-terreinknecht Gerrit Droste van Gaal eens van de VVGA-velden heeft gegooid. Ajax mocht daarvan gebruik maken, maar wel toestemming vragen. Had Louis niet gedaan.

VVGA: een bloeiende tennis- en voetbalvereniging
Ajax vertrok naar de Arena, Park de Meer werd gebouwd, maar VVGA bleef wat het was: een bloeiende tennis- en voetbalvereniging met ongeveer 800 senior- en juniorleden! VVGA heeft zes gravelbanen (met verlichting) en één voetbalveld. Vanaf het terras en uit het mooie nieuwe clubhuis (2008) kijkt men uit over de banen.

Bij VVGA tennissen recreanten, maar ook in de competitie doen ze op redelijk hoog niveau mee: twee zaterdagteams spelen hoofdklasse. VVGA staat vooral bekend om de gezelligheid: het Open Toernooi is al 25 jaar heel populair.

Alle rechten voorbehouden

1004 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Tennisvereniging Middenweg 1996

Tennisvereniging Middenweg 1996

Alle rechten voorbehouden

5 reacties

Voeg je reactie toe
Jo Haen - van Langen

005 - Het jubileum van V.V.G.A. - 26 mei 1933

-------------------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven.

Nr. 005

Nr. 005

Alle rechten voorbehouden
Jo Haen - van Langen

004 - De plank

In de kantine bevindt zich een expositie van historische voorwerpen van de vereniging. Ook is daar de originele plank te vinden die over het slootje lag tussen V.V.G.A. en het Ajax-stadion. Heel wat Ajax-spelers en ook trainers liepen via deze plank naar de kantine van V.V.G.A. waar ze zelfs een eigen tafel hadden.

Het clubblad van V.V.G.A. is naar deze plank genoemd en heet De Plank, heel toepasselijk.
Jo Haen

-------------------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven.

Nr. 004

Nr. 004

Alle rechten voorbehouden
Jo Haen - van Langen

003 - Aanleg tennisbaan - 1927

In 1927 werd de voetbalvereniging uitgebreid met een tennisafdeling. De gemeente verstrekte voor de aanleg van 2 betonnen tennisbanen een lening van 2000 gulden.
De eigenaar van Hoeve Voorland aan de Middenweg kon aan V.V.G.A. een geschikt terrein verhuren voor de prijs van 100 gulden per jaar en 50 gulden voor het gebruik van de weg.

Op de foto Hoeve Voorland. De hoeve werd in 1934 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe AJAX-stadion De Meer.

Het voetballen gebeurde toen nog op een andere plek, de laatste locatie was een terrein gehuurd van T.O.S. aan de Middenweg 86. Pas in 1930 kreeg men van B. en W. een toewijzing voor een terrein, gelegen achter hoeve Voorland dus achter de tennisbaan.

-------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven.

Nr. 003

Nr. 003

Alle rechten voorbehouden
Jo Haen - van Langen

002 - dE VOORLOPER VAN v.v.g.a. - ± 1930

Voordat V.V.G.A. werd opgericht tenniste er al een groepje mensen bij Voorland. Bijgaand een foto.
Links voorin Ad Oomes. Helemaal rechts knielend met racket zijn vrouw Dora Oomes.
In het midden vooraan met zwart pak Leo van Beurden, rechts van hem in wit pak Leo de Pater.
Rechts achter Leo van Beurden zijn vrouw Fien van Beurden-van Scherpenseel.
Rechts van haar Mien van Deudekom.
Links de man in het donkere pak, vooroverbuigend, haar man Gerard van Deudekom van de kruidenierswinkel op de Ringdijk.

Weet iemand misschien nog een paar namen?

-------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven.

Nr. 002

Nr. 002

Alle rechten voorbehouden
Jo Haen - van Langen

001 - Tennisbanen in 1934

De tennisafdeling begon in 1927 en was dus een echt nakomertje vergeleken met de voetbalclub die in 1913 was opgericht. Op de foto Hoeve Voorland waarvan het veld werd gehuurd voor f. 50,-- per jaar. Het voetbalveld bevond zich in 1927 op een andere plek, maar in 1930 kreeg de voetbalclub ook hier een terrein toegewezen.
De afdeling Tennis was dus de eerste die het huidige complex betrok. Het huisje links was de kleedkamer. Vermoedelijk verkleedden de dames en heren zich dus om beurten. Dat huisje is overigens al heel spoedig, in 1928, omgewaaid en vervangen door een leuk houten gebouwtje met een dames- en herenkleedkamer en daartussen, om ze vooral goed te scheiden, een ruimte waar je thee, koffie en kogelflesjes kon kopen. Met daarvoor een veranda, waar je, beschut tegen de oostenwind, kon uitrusten. Dat houten gebouwtje, heel knus overigens, stond ongeveer op de plaats waar nu het westelijk doel van het tweede voetbalveld (situatie in 1988).

Bron: 75 Jaar Tennis V.V.G.A.

---------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven.

Nr. 001

Nr. 001

Alle rechten voorbehouden