Verborgen overpeinzingen in Oost. Driekoningen en vluchtelingen

rumi kalender 2020  / google educatief

rumi kalender 2020 / google educatief

Vandaag in de Hofkerk, zingt het koor 'Jubilemus Domino' het Latijnse kerklied 'Gloria in excelsis Deo e in terra pax', 'Glorie aan God in de hoge en vrede onder de mensen'. Het is het feest van Christus Koning,  zondag 24 november 2019 en aan het einde van de viering zingen we met z'n allen het lied 'Aan u o Koning der eeuwen'.

Daarna volgen de slotmededelingen. Ook dit jaar is de Kerststallen-tentoonstelling te bezichtigen, vanaf 15 december 2019 tot Driekoningen 2020. Driekoningen? Ik blijf er aan denken. Wie, wat? Dan maar een internet onderzoekje?

Stad van de vrede

Het Mattheus Evangelie 2:1-12 vertelt over de Drie Koningen, de drie Wijzen Caspar, Melchior en Balthasar. Volgens mondelinge overleveringen kwamen zij naar Bethlehem via Bagdad vanuit het oude Perzië, uit de provincie Fárs. Uit Iran? Zij zouden zoroastrische* priesters zijn, magiërs naar het Griekse woord μαγοι, magoi.

Poetisch Iran is vaak overvallen door vreemde krijgers zowel voor als na Christus. Op internet lees ik over Alexander de Macedoniër, de Islam-invasie en de Mongolen.

Het Mongoolse Rijk wordt gesticht begin 13 de eeuw door de Dzjengis Khan [1162-1227]. Binnen een halve eeuw veroveren zijn legers landen van China tot Polen. In 1221 verwoest de zoon van de Khan de stad Nasjapoer in Noord-Oost Iran. Attar [1145-1221], bekend om zijn mystieke gedicht 'De samenspraak van de vogels' komt hierbij om het leven. Hele groepen vluchten naar het Westen. In 1258 wordt Bagdad, dit betekent Stad van Vrede, verwoest en uitgemoord. Het  cultureel hoogstaande kalifaat van de sjiitische Abbasiden (749-1258) verdwijnt. Tegenwoordig schat men het aantal doden van genoemde Mongoolse krijgstochten op 1.7 miljoen.

Perzische dichters

Attar heeft grote invloed gehad op de nu nog geliefde Perzische dichter Jalal ad-Din Rumi. Ik kocht kortgeleden zijn gedichtenbundel.

In 1240 moeten Rumi [1207-1273] zelf en zijn ouders ook vluchten voor de Mongolen; zij reizen naar Konya in Turkije. Hij spreekt over zijn heimwee:

'Sinds ik gesneden werd uit het riet van mijn vaderland,

huilt heel de wereld mee op mijn klanken'

De soefi-filosoof sprak vanuit een grenzeloze taal, de taal van eenheid, vrede en liefde voor de medemens.

Rumi wil mensen in chaotische tijden, de spirituéle reis van liefde en vrede laten kennen. 'Liefde is de weg'.

Het universum is niet buiten jou. Alles wat je zoekt ben je al’

Hij is bekend met elementen uit de drie grootste wereld-religies islam, christendom en hindoeïsme. Bij zijn begrafenis in 1273 waren al de mensen verenigd afkomstig uit alle godsdienstige gemeenschappen. Dit was de vervulling van zijn grote verlangen, een universele lofzang op de liefde voor God. Dit verlangen hebben we allemaal, ook in Amsterdam Oost. De helft van de bewoners hier heeft een buitenlandse achtergrond, begrijp ik.

Goed dit te overdenken.

Hofkerk

Natuurlijk wil ik de kerststallententoonstelling versie 2019 bezichtigen en de Driekoningen fotograferen, die zeker aanwezig zullen zijn.

Na afloop van de Christus-Koning-viering heb ik gezellige gesprekken in de koffiebeuk van de kerk. Ik loop vol met gedachten terug naar de Pretoriusstraat: 'Wie goed luistert en kijkt, vindt overal niet vermoede en verbindende verhalen'.

Luister, zie, lees,

= ♪ Kerstliedje: "Gloria, in excelsis Deo" met tekst / youtube

= Nederland zingt: ere zij God in onze dagen /  you tube  / met beelden St.Bavo Haarlem

= Happy Xmas (War Is Over) Sarah+McLachlan / 30 nov.2012

= Behrouz Boochani 'Alleen de bergen zijn mijn vrienden'

= https://nl.wikipedia.org/wiki/Parsi  over * zoroastrisch / Parsi / Zarathustra

Bezoek Pakhuis de Zwijger.NL in Amsterdam Oost voor documentaire 'Ons Moederland' enz. avonden over dit onderwerp

Alle rechten voorbehouden

259 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Hofkerk ontvangt .....

Hofkerk ontvangt .....

de drie koningen op bezoek bij Christus-kind

de drie koningen op bezoek bij Christus-kind

de Wijzen door  Hoftekenaar Jan Quint

de Wijzen door Hoftekenaar Jan Quint

 mozaïek Ravenna  Sant'Apollinare Nuovo

mozaïek Ravenna Sant'Apollinare Nuovo

Behrouz Boochani 'Alleen de bergen zijn mijn vrienden'  /   een gevaarlijke reis,  fresco van Gozzoli in Firenze. /   google educatief

Behrouz Boochani 'Alleen de bergen zijn mijn vrienden' / een gevaarlijke reis, fresco van Gozzoli in Firenze. / google educatief

Bagdad stad van vrede geheten / google educatief

Bagdad stad van vrede geheten / google educatief

Geen reacties

Voeg je reactie toe