Gerardus Majella en het Wapen van Amsterdam

In Oost rond het Ambonplein*** Een enclave?

Gerardus Majella kerk Ambonplein.jpg

Gerardus Majella kerk Ambonplein.jpg

Bekendheid

In Nederland is de heilige goeddoener, Gerardus Majella heel bekend. Majella is de patroon van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Een aan hem gewijd Nederlands bedevaartsoord is het redemptoristenklooster van Wittem in Zuid Limburg. Zo ook Overdinkel bij Enschede. In het Drentse Barger-Oosterveld vindt elk jaar op de laatste zondag  vóór 29 juni een processie plaats hem ter ere. 

Deugden **  en het Wapen van Amsterdam.

Majella werd in 1726 in Muro Lucano, in de bergen nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich aan als lekenbroeder in het klooster en deed daar met geduld en in nederigheid vastberaden alle eenvoudige en nare werkjes die hem opgedragen werden. Hij was bekend om de vele werken van barmhartigheid die hij verrichtte onder zieken, ouderen en arme mensen. Hij verdroeg heldhaftig beledigingen van afgunstigen en onderging zelfs pijnigingen. Gerardus Majella kon genezen en hem overkwamen bovennatuurlijke verschijnselen. In zijn geschiedenis worden bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd),  visioenen en helderziendheid genoemd. Gerardus overleed aan tuberculose op 29-jarige leeftijd  in Caposele /gehucht Materdomini in provincie Avellino in Zuid-Italië. Materdomini is zijn veel bezochte bedevaartplaats.  Franco en ik waren daar op vakantie met de camper aangekomen na een mooie bergtocht. Juist die dag werden op het grote plein voor de hoog oprijzende, witte basiliek de vele aanwezige campers gezegend in een plechtige grootse reünie.  

In Oost rond het Ambonplein*** 

De kerk Gerardus Majella in de Indische buurt op het Ambonplein is sinds 2011 onderkomen van het Nederlands Philharmonisch Orkest; de kerk heet inmiddels de NedPhO-Koepel. 

In het hele kerk-complex zijn nu vele instanties gevestigd waaronder Dynamo en Vonk. Loop er eens omheen. Wie goed oplet ziet dat het ex-kerkcomplex, zoals vele katholieke kerken in ons land, een processietuin had, een besloten ruimte rond de kerk, waar een processie kon worden gehouden. Processies organiseren in  openbare ruimtes werd ook begin twintigste eeuw door andersdenkenden niet gewaardeerd. Pas in 1983 werd onder invloed van nieuwe cultureel-religieuze opvattingen het processieverbod verwijderd uit de Nederlandse Grondwet. 

 

*** 'Complex bestaande uit een voormalige KERK en vier SCHOLEN, een PASTORIE en een ZUSTERHUIS, gezamenlijk de R.K enclave rond de Gerardus Majellakerk vormend. De oorspronkelijke bestemming van de gebouwen was dienstig aan de maatschappij, geleid vanuit het rooms-katholiek gedachtengoed. Het complex is tot stand gekomen volgens een plan uit 1926, van de hand van architect Jan Stuyt (1868-1934). De kerk (centraalbouw met twaalfzijdig tentdak) is uitgevoerd in de Neo-Romaanse stijl. De bijgebouwen zijn ontworpen in rationalistische trant.'   lees verder >  https://cultureelerfgoed.nl/complex-gerardus-majella

**

het wapen van Amsterdam is vermoedelijk rond 1280 door de stad ingevoerd. Onder het schild is een wit lint met de wapenspreuk "Heldhaftig Vastberaden Barmhartig".

de zeven werken van barmhartigheid :

1. De hongerigen spijzen

2. De dorstigen laven

3. De naakten kleden

4. De vreemdelingen herbergen

5. De zieken verzorgen

6. De gevangenen bezoeken

7. De doden begraven

 

 

Alle rechten voorbehouden

93 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

de heiligverklaarde goeddoener

de heiligverklaarde goeddoener

een enclave, een complex

een enclave, een complex

7 werken van Barmhartigheid, Meester van Alkmaar, Rijksmuseum

7 werken van Barmhartigheid, Meester van Alkmaar, Rijksmuseum

heldhaftig, vastberaden, barmhartig

heldhaftig, vastberaden, barmhartig

Geen reacties

Voeg je reactie toe