Sylvester (Willem Jerôme Maria Martin) Berden (deel 1)

Hij wordt herdacht in de Hofkerk.

Verteller: Linnaeushof - De Hofkerk. Hofkerk.
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht

 

 

Sylvester wordt op 2 september 1919 geboren in Den Haag en woont van 1921 op de Linnaeusparkweg. Voor zijn studie vertrekt hij naar België. Vanaf 6 december 1938 staat hij weer ingeschreven op de Linnaeusparkweg 55, het adres van zijn ouders.

In de tussenliggende periode heeft hij gewoond in Maeseijck (Belgisch Limburg). Maeseijck of Maaseik blijkt de plaats te zijn waar hij in het internaat van de Kruisheren woont.

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma (al dan niet behaald in het genoemde internaat) komt hij naar Nederland waar hij in Nijmegen rechten is gaan studeren. Dit althans volgens een  Wikipedia pagina

Of dit ook klopt, is niet duidelijk. Hij was namelijk tegelijkertijd lid van een Rooms-katholieke Studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas en dat was en is een Amsterdamse studentenvereniging.

Wat is er gebeurd na 1939?

Kort voor het uitbreken van de oorlog wordt hij opgeroepen voor de militaire dienst. Hij brengt het tot dienstplichtig sergeant. In deze hoedanigheid vecht hij tegen de Duitsers aan de Grebbeberg. Hij wordt krijgsgevangen gemaakt, maar kort na de oorlog weer vrijgelaten. Eenmaal thuis pakt hij zijn studie rechten weer op.

Klooster van Sint Joseph. Kloostercomplex St. Joseph Heel (Limburg)<br />Foto - bron: uit de kroniek van broeder Ivo, archief Daelzicht<br />

Klooster van Sint Joseph. Kloostercomplex St. Joseph Heel (Limburg)
Foto - bron: uit de kroniek van broeder Ivo, archief Daelzicht

Hij vertikt het echter om de door de Duitsers gewenste loyaliteitsverklaring te tekenen. Voor hem is dit een klare zaak en hij besluit tot de onderduik. Hij vertrekt naar Heel, Limburg. Een plek vindt hij in het St. Josephsgesticht. Om maar vooral niet op te vallen, draagt hij priesterkleding. Hij krijgt daarvoor toestemming van het episcopaat. Zonder al te veel problemen komt hij de oorlog grotendeels door. Maar na Dolle Dinsdag op 6 september 1944 besluit hij om samen met zijn jongere broer Jozef Berden (geboren op 30 oktober 1926) een nieuwsblad uit te geven. Het gaat om een illegale krant: de Daalzichtse Berichten Dienst (DBD). Het gestencilde blaadje was bedoeld voor het dorp dat geheel verstoken was van elk nieuws. Overigens is er enige onduidelijkheid over deze titel. Er wordt ook wel beweerd dat het krantje oorspronkelijk alleen een afkorting kende: DBD. Dat zou ook kunnen staan voor; Duitse Berichten Dienst.

Sylvester zorgt voor de inhoud, Jozef voor het technische gedeelte. De schrijfmachine, het stencilapparaat en al het andere benodigde materiaal worden verkregen door een inbraak in het raadhuis, waar een NSB’er de scepter zwaait. Er volgt een onderzoek, maar alle ‘goede ambtenaren’ wenden alle onwetendheid voor.

Terug naar: De Hofkerk (alle verhalen)

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

206 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe