Marella Karpe - Lid van Verdienste

Al ruim 10 jaar vrijwilliger 2006-2017


Marella Karpe - Lid van Verdienste

Marella Karpe - Lid van Verdienste

De algemene vergadering van de Stichting Geheugen van Oost in de Regentessezaal van het Amsterdam Museum had dit jaar een feestelijk tintje. Het is n.l. ruim 10 jaar geleden dat Marella Karpe verhalen ging verzamelen voor de website Geheugen van Oost. 

Zij heeft heel wat verhalen ‘verzameld’, interviews afgenomen, de redactievergaderingen genotuleerd en aan allerlei projecten meegedaan. In 2010, toen Christina Mercken stopte als eindredacteur en er een nieuw redactieteam werd samengesteld, ging ook Marella daarvan deel uitmaken. 

Sinds februari 2016 werd het Geheugen van Oost een stichting en was het logisch dat Marella, als notuliste, secretaresse werd. 

Zij doet haar werk al ruim 10 jaar met veel enthousiasme en inzet. Als dank daarvoor is zij dus benoemd tot Lid van Verdienste en werd haar tijdens de vergadering de Oorkonde  en tevens een boekenbon uitgereikt. 

Marella, nogmaals van harte gefeliciteerd en ga zo door.

De redactie

Alle rechten voorbehouden

439 keer bekeken

4 reacties

Voeg je reactie toe
Marella Karpe

Dat klopt

Beste mijnheer Engel,

 

Mijn vader z.l. was inderdaad leraar Engels, ook aan de van der Waals scholengemeenschap. Leuk dat u goede herinneringen aan hem heeft !

Jaap Engel

Naam Karpe

Ik ken u niet, maar bent u, Marella Karpe, familie van meneer Karpe, leraar Engels op de middelbare school van der Waalsscholen gemeenschap in Amsterdam Oost? Hij was mijn leraar Engels, waar ik veel van geleerd heb.

Nikki

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd Marella!

Anneke

Marella Karpe, Lid van Verdienste

Ik was erbij vanmorgen, maar feliciteer je nogmaals van harte met je titel : Lid van Verdienste, want die titel verdien je ook werkelijk.

Het was in 2009 dat ik je ontmoette tijdens de cursus 'Verhalen Verzamelaar' bij Christina Mercken.

Je maakte toen twee interviews met mij: Een carrière als Buurtwinkelklant en Kind aan huis bij de melkboer.  

Je deed dat op de voor jou  kenmerkende rustige wijze, je stelt de geïnterviewde helemaal op zijn/haar gemak.  De ware verhalenverzamelaar!

 

Hulde!