Don BoscoSchool: ouderwets degelijke opleiding voor ’schoffies’ van Oost

Verteller: Joop Schmitz
1 Fan

Eind 2004 zal de Don Bosco-school aan Polderweg 102 worden gesloopt, de eerste Rooms Katholieke technische school van Amsterdam. Louis van Gaal heeft er elf jaar les gegeven en Joop van den Ende heeft er leren timmeren. Het is gebouwd in 1935 door architect K.T. Nolens.

Don Bosco-school De voorkant van de oude Don Bosco-school (met versieringen), vlak voor de sloop (2004).

Don Bosco-school De voorkant van de oude Don Bosco-school (met versieringen), vlak voor de sloop (2004).

Alle rechten voorbehouden

‘De ambachtsschool, zoals die toen nog heette, begon met 596 leerlingen, waar in 1936 nog 213 bij kwamen van de Avondnijverheidsschool. Al in 1938 was school te klein en werd een uitbreiding met zes lokalen gepland.

Don Boscoschool - 1938 .<br />Foto: Jan van Deudekom

Don Boscoschool - 1938 .
Foto: Jan van Deudekom

Alle rechten voorbehouden

Realisering daarvan duurde tot 1962. In dat jaar kwam een nieuwe katholieke ambachtsschool klaar in West en later ook nog een in Noord. De school fuseerde in 1997 met een Montessorischool tot het huidige Montessori College Oost aan de overkant.

Het fraai symmetrische gebouw deed voor 1935 heel modern aan en bestond uit vier vleugels rond een binnenplaats. De lokalen lagen rondom aan de buitengevels en de entree met het monumentale trappenhuis bevond zich exact in het midden van de hoofdvleugel aan de Polderweg. De derde bouwlaag op de achtervleugel, waar Van Gaal de scepter zwaaide, was een latere uitbreiding, evenals de uitbouw van zes nieuwe lokalen met plat dak achter de hoofdvleugel. In het trappenhuis zag je de prachtige glas-in-lood schildering met de in 1934 heilig verklaarde Salesiaan Don Bosco. Die ving in Turijn arme schoffies op, de jochies omgeven hem in glas als vaklieden in opleiding. Intrigerend is ook de wandschildering van de bekende Cobra-kunstenaar Anton Rooskens, een oud-leraar metaalbewerken. Het kunstwerk besloeg een zijwand van het oude schaftlokaal. Een kopie op wandtapijt hangt in de nieuwe school aan de overkant.

Ik leidde de school van 1968 toto 1988 streng maar rechtvaardig. Elke ochtend om 8.10 stond ik bovenaan de trap en peilde de koppies van de jongens, nu en dan een notitie makend. Was een knaap te laat of ondeugend dan mocht ie het binnenplein aanvegen of een kapot ruitje inzetten. Iedere eerste vrijdag van de maand beenden de jongens naar de Martelaren van Gorcum aan de Linnaeushof, waar de mis werd opgedragen tot zegen van het onderwijs. We hadden zelfs een schooldeken. G.J.M. de Groot, naar wie het binnenplein was vernoemd.’
Op de plek van de school moet een nieuw gebouw komen met oefenruimtes voor jonge musici. Het stadsdeel had het oude graag willen behouden, maar de grond eronder was erg vervuild en je kon daar niet bij komen zonder het te slopen, luidde het argument.

---------------------------------------

Om terug te keren naar de Don Boscoschool in de rubriek 'MIjn schooljeugd', klik op Don Boscoschool.
Eventuele reacties in die rubriek plaatsen.

Alle rechten voorbehouden

29697 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Don Boscoschool .<br />Foto: Jetty Helsloot

Don Boscoschool .
Foto: Jetty Helsloot

Alle rechten voorbehouden

78 reacties

Voeg je reactie toe
Een bezoeker

Henk Kneulman 1923

Mijn herinnering: 's morgens vroeg opstaan, vertrek uit de Van Hiligaertstraat via de Ceintuurbaan naar de Weesperstraat, meestal wachten bij de spoorbomen, dan via de Vrolikstraat naar de Linnaeusstraat, ook daar weer wachten bij de spoorbomen, dan naar de Don Boscoschool op de Polderweg. Ik heb er een fantastische leertijd gehad als leerling electricien instrumentmaker. Mijn leraren waren Hr Rooskens, Hr Van Uffelen, Hr.Wouters en de Hr.Klaasen. Het waren fantastische leraren. Ik denk er nog steeds met plezier aan terug. Ik schrok wel even toen ik op deze site las dat de school is afgebroken. Ik heb op deze school vierjaar doorgebracht, tweejaar dag en tweejaar avond.

Een bezoeker

Henk Kneulman

Beste Joop Jansen, ook ik heb op deze ambachtschool gezeten en wel vanaf 1936, plus de avondschool. Ik heb Carel nooit ontmoet, ook ik hoop dat Carel Kneulman het nog mag meemaken.

Een bezoeker

Henk van Warmerdam

Ook ik heb les gehad op de Don Bosco in de jaren 50-51 afdeling electricien-instrumentmaker en dus net als iedereen metaalbewerken van meneer Rooskens, in 1952 is toen een topklas gestart alleen voor instrumentmaken en leuk is om te vermelden dat we toen ook glasbewerking als vak kregen (glasbuisjes buigen bolletjes blazen) evt. te gebruiken als je later in een lab zou komen werken ook gegeven door meneer Rooskens, alleen meneer Rooskens kreeg toen zelf ook nog les in glasbewerking en wat hij de ene week leerde kregen wij van hem dus een week later.

Een bezoeker

Gert Samsom (1939)

Van 1952 tot 1954 heb ik op de LTS Don Bosco gezeten in de opleiding electricien-instrumentmaker. Ook ik heb les gekregen hr.Wouters (lokaal 14 eerste verdieping) en hr. v.d. Heiden (lokaal 27 tweede verdieping). In lokaal 25 zat de hr. Anton Rooskens die ons het vak handtekenen gaf. Op de achterwand waren de cobrastijl schilderingen door hem aangebracht.

Een bezoeker

Joop Jansen 1932

Beste Fridy Klaasse, Eindelijk een bevestiging over Ome Roos. Bedankt daarvoor. Ook ik heb les van jouw vader gehad, maar een ding kon ik niet van hem uitstaan, dat als je niet oplette, je naar voren moest komen en dan nam hij je bij je nek. Dat deed erg pijn en dan stond hij met een preek je heen en weer te bewegen. Daarna gaf hij je een zet door de rij en ging je weer naar je plaats toe. Toch heb ik geen hekel aan je vader, daar ik veel van hem heb opgestoken en het waren andere tijden met andere normen. Zijn klaslokaal was op de eerste etage, naast de klas van de handtekenleraar meester, Van Uffelen dacht ik. Bedankt en vr.gr Joop

Een bezoeker

Fridy Klaasse (dochter van A. Klaasse)

Mijn vader (A. Klaasse) was leraar wiskunde op Don Bosco en bevriend met zijn collega Anton Rooskens (de schilder). Deze heeft ook in het lokaal van mijn vader een schildering gemaakt. Ik weet niet welk vak Anton Rooskens gaf, maar het lijkt mij waarschijnlijk dat degene die ome Roos genoemd werd de schilder is.

Een bezoeker

Joop Jansen 1932

Mijn vraag, gesteld de 2-3-2006, over de leraar Antoon Rooskens of dit de metaalleraar was en die wij ome Roos noemden dezelfde persoon was heb ik nog steeds niet beantwoord gekregen. Is dat de zelfde persoon? gr.Joop

Een bezoeker

Joop Jansen 1932

Beste Dien, Ik ken je man niet, misschien zat hij in een andere klas.
Ik zelf zat in de C klas en zo had je ook A en B klassen, als wij het tenminste over de electriciens-instrumentmakers klassen hebben. Groetjes Joop

Een bezoeker

Dien Govers

Ik heb een vraag aan Joop Jansen: mijn man Ruud Viester (overl.) heeft in die zelfde periode als jij op die school gezeten. Heb jij hem mischien gekend? Groeten Dien Govers.

Een bezoeker

Joop Jansen 1932

Afscheid. Ik ben een volle neef van de beeldhouwer Carel Kneulman. De man is 91 jaar oud, zal hij nog meemaken dat zijn beeld 'de Europiaan' welke na mijn informatie in de kelder van het Stedelijk Museum staat opgeslagen, een plek op de Polderweg krijgt waar veel joodse mensen achter een groot hek op het einde van hun bestaan stonden te wachten? Dit beeld stond eerst tegenover het concertgebouw, naar mijn mening ten onrechte, daar dit beeld weergeeft hoe Amsterdam het er na de oorlog heeft afgebracht! Ik vind dat onze joodse mensen daar het meeste de dupe van waren. Dit beeld vind ik, waar deze mensen op hun deportatie stonden te wachten op de Polderweg, als hij toch een vernieuwing ondergaat, het meest op zijn plaats. Gaat Carel Kneulman dit nog meemaken?

Een bezoeker

Roel Doorhof

Het was een mooie tijd, vooral met Kastermans en met Van Gaal, ook al deed je de kadeloop nog zo goed, Van Gaal was nooit tevreden. Die man is echt niet veranderd. Zat daar op school in de jaren '80.

Een bezoeker

Ben L.H. Oosterman

Ook ik heb op deze ambachtschool gezeten, samen met een vriend kwamen wij uit Bussum met de trein naar school. Na 2 jaar hbs was de overgang aanvankelijk nogal groot (strafwerk bv. schoolblijven). Van hr Rooskens heb ik vooral in het tweed jaar veel geleerd wat andere leerlingen niet aangeboden krijgen. De eervolle vermelding mij toegezegd heeft hij niet geven! Ik zat hier op school in de jaren 1947 en '48 en heb er nog vele herinneringen aan, zoals het voetbal voor school, de concierge "Petrus" die midden in de deur de toestroom van leerlingen in goede banen leidde, de mee de klas in genomen ijsje van Jamin en in de klas de Amsterdamse humor, iedere dag weer als ik 5 minuten eerder mocht vertrekken om de trein te halen. Een fijne schooltijd en een zeer goede basis geweest voor mijn latere carrière.

Een bezoeker

Joop Jansen (geb. 1932)

Ik zat in 1947 op deze school en leerde voor elektricien instrumentmaker. Ik kreeg praktijkles van de hr Wouters, van de hr v.d Heyden electrischles en tekenen, enz. Mijn vraag: Antoon Rooskens, was dat de metaalpractijkleraar welke klas naast die van de hr. Wouters lag? Dan heb ik van hem vijlen geleerd en als je stond te praten kreeg je met zijn liniaal een tik op je vingers en zei die alleen: "vlak vijlen jong".
Deze man ken ik alleen als ome Roos, dat zeiden wij onder elkaar als wij naar zijn leslokaal moesten. Mijnheer Goes was directeur en mijnheer Mulder de onderdirecteur. Daar waren wij als snotjongentjes als de dood voor, als je door een leraar naar hem toegestuurd werd.
Graag Uw antwoord of dat de persoon is. Hartelijk dank J.J.

Visitor

Bob

Het was een zeer leuke school, ja Schmits kon wel streng zijn? Ik was daar van 67-71

Visitor

Jaap Drupsteen

Ik kan mij niet voorstellen dat Don Bosco gesloopt is. Ik studeerde voor electricien-instrumentmaker 1940-1942 wonende in Amsterdam West en fietste door wind, hagel en sneeuw naar Don Bosco. Nu wonende in Ottawa Canada since 1954.

Visitor

Jos Hattink

Mijn opa Jos Ignatius was timmerleraar van 1938 tot 1950(?) op Don Bosco. Als kind kreeg ik veel houten speelgoed dat hij als voorbeel-werkstuk voor zijn leerlingen maakte. Een eikenhouten spoortrein, een grenen kruiwagen, eikentafeltje en stoeltjes en natuurlijk kisten vol houtenblokken. Ook maakte hij een compleet altaartje en een ophaalbrug. Het is allemaal in ons gezin opgebruikt. Hij was erg begaan met zijn jongens, die het in de oorlog zo moeilijk hadden. Hij was bevriend met zijn collega Anton Rooskens die een paar schilderijen voor hem maakte. Blijkbaar zit het leraarschap in onze genen, want zelf heb ik ook enige tijd als AVO docent in het Lager Beroepsonderwijs lesgegeven.

Visitor

Fred Tavares

Het was enigszins toch een schok om te lezen dat de school gesloopt is. Ik werd er geïntroduceerd naar elektrotechnisch vakonderwijs. Ik ben nu communicatie ingenieur (IT) en woon sinds 1986 in Portugal (msn: fft35@hotmail.com)

Visitor

Bill Van Liefland

Dit brengt herinneringen, ik was op Don Bosco 1950-52 voor de opleiding van loodgieter onder Mr. Broeders.Woon sinds 1954 in Canada.