Achter de schermen - Mike de Kreek

Er zijn veel mensen betrokken bij het Geheugen van Oost. Ook een aantal niet-oost-bewoners. Dit is het verhaal van Mike de Kreek.

Auteur: Redactie

Mike de Kreek is docent aan de Hogeschool van Amsterdam en houdt zich in het bijzonder bezig met buurtverhalen in het digitale tijdperk.

Mike de Kreek - GvO 20 jaar

Mike de Kreek - GvO 20 jaar

Mike heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de sociale waarde van het Geheugen van Oost. Hij raakte betrokken bij het Geheugen van Oost omdat hij voor de Hoge School van Amsterdam in 2005 een onderzoek deed naar de toen in gang gezette initiatieven om de 'digitale kloof' te overbruggen. Buurtonline was een van de plekken waar buurtbewoners bekend werden gemaakt met gebruik van de computer en het werd gecombineerd met de website Geheugen van Oost die was opgezet bij een tentoonstelling van het Amsterdams Historisch Museum over Oost.

Mike ontmoette bij Buurtonline Dineke die hem vertelde hoe ze zelf heel anders naar haar veranderende buurt was gaan kijken door haar deelname aan het Geheugen van Oost. Mike besloot mee te doen als vrijwilliger maar had ook contact gekregen met het A.H.M. waar hij de vraag had gesteld of ze ooit hadden bekeken wat de website betekende voor de buurt. Dat bleek niet het geval en Mike kreeg een onderzoeksopdracht. Uiteindelijk is hij in 2010 begonnen aan zijn proefschrift over de sociale betekenis van het Geheugen van Oost en het Geheugen van West.

Een van de uitkomsten van zijn onderzoek was dat er verschillende soorten collectieve geheugens bestaan rondom gebeurtenissen die iedereen zich herinnert in een bepaald gebied en wat bijdraagt aan het gemeenschappelijk identiteitsgevoel. Er bestaan ook kleinere gebeurtenissen in bijvoorbeeld een straat die gezamenlijk herinnerd kunnen worden en maken dat mensen zich verbonden voelen met hun straat.

De geheugen websites spiegelen die sentimenten uit het verleden. In het Geheugen van Oost zie je b.v. terug dat het verzet tegen de sloopplannen van de buurt, het kraakverleden geleid heeft tot hechte netwerken. Veel reacties op de site komen vanuit groepjes mensen die binnen hun eigen kringetje contacten hebben. In het Geheugen van West zie je het verleden van pioniers die met zijn allen een nieuw gebouwd gebied gaan bewonen terug in de commentaren en de verhalen. Er zijn minder hechte groepjes, meer losse contacten, maar er is ook meer diversiteit in de verhalen.

Vermeldenswaardig is dat zijn ervaring bij de geheugensites Mike heeft geholpen bij het mee opzetten van een geheugensite in Suriname, het Geheugen van Noord Commewijne. Die geheugensite gaat over een gebied met veel historische waarde, maar ook met een teruglopende bevolking. (Het is overigens een project met meer dan een geheugen site, er is ook een verhalen museum aan verbonden en een belevenis wandeling met de naam Boni-trail) In 2023 volgt Mike het Geheugen van Oost niet meer zo op de voet maar draagt hij het nog wel een warm hart toe. In presentaties voor zijn werk aan de Hoge School van Amsterdam maakt hij nog geregeld gebruik van zijn kennis over de site en probeert hij koppelingen te maken met andere initiatieven. Hij ziet niet zo veel grote veranderingen op de website.

Mike woont zelf ook in Oost, wat hij in zijn eigen buurt heeft zien veranderen is dat het gebied steeds meer gebruikt wordt voor recreatie. "Ik zie veel meer mensen zwemmen in open water dan toen ik hier in 2008 kwam wonen en de grasveldjes worden steeds intensiever gebruikt. Twintig jaar geleden noemde de gemeente al het water wat hier is een groengebied -ze zeiden blauw is groen- maar dat klopt natuurlijk niet. Nu zie je dat er echt groen bijkomt, er worden bomen en struiken geplant en grasveldjes aangelegd. Dat vind ik wel fijn".

 

Over het boekje:
Het boekje Zijn wie je bent in Oost is een uitgave van Het Geheugen van Oost, november 2023. Mede mogelijk gemaakt door Dynamo.
Het boekje is samengesteld uit interviews en verhalen. De verhalen zijn in samenspraak met de geïnterviewden gekozen van de website www.geheugenvanoost.nl.

De samenstelling en eindredactie voor het boekje was in handen van Foekje Detmar.
Ontwerp: Hollands Diep, opmaak: Laura Kalter Ontwerpen
Druk: Printingpower.nl

Belangstellenden kunnen het boekje bestellen tegen betaling van 5€ verzendkosten. Stuur een mail met uw gegevens naar: geheugenvanoost [at] amsterdammuseum.nl dan sturen wij het aan u op.

Alle rechten voorbehouden

18 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe