KETEN in de Ingogo-tuinen

De mens moet de breedte buiten zich laten en de diepte binnen zich zoeken

slangen,zand,rommel,lawaai ..... en voorjaar 2025 werk eindelijk klaar

slangen,zand,rommel,lawaai ..... en voorjaar 2025 werk eindelijk klaar

Vanuit mijn woonkamer kijk ik op de Ingogo-tuinen, tegenwoordig een rommel-ige bouwplaats. Gekantelde tafels, toiletgebouw met open deuren, twee opgestapelde Vios-bouwketen, houtresten, loopplanken, stenen, zand en slangen. Lawaai vaak vanaf half acht. De bewoners zijn al weer een half jaar geleden -2023- verbannen en uitgeweken naar wisselwoningen. Al het groen is verdwenen. De Forsythia, het Chinese lenteklokje zal niet meer bloeien.

Hoogwerkers van wel 40 meter hoogte hef-fen materialen, in aan- en afvoer, naar de gehavende tuinen over de gesloopte, lege woningen heen. Het contragewicht van zo'n toren-kraan* is enorm. Denk aan een superveelvoud van het gewicht dat je met een ge-strek-te arm verder van je af tilt, en dan veel zwaar-der is dan dat je dat vlak bij je lijf doet. Het is de hefboomwet. Het tegengewicht van de kraan stijgt tot tonnen kilo's. Bovendien zijn deze torenkranen alleen bruikbaar als de ondergrond de opgewekte krachten KAN dragen, de kraan valt anders! om en daar -om moet berekend worden hoeveel draagkracht de ondergrond heeft. Immers Amsterdam IS op palen gebouwd.

Aan de straatzijde 'zwerft als maar het lied van het verkeer'[F.Vindevogel]. Cementwagens, Deka-vrachtwagens, pakjesbezorgers. Opleggers van 12 meter en meer met materialen als planken, hekken, zakken, ramen, leidingen en buizen hebben hier een losplaats. Werklui parkeren-al met bouw-helm op-hun eigen auto's her-en-der . Het is onordeliik!-chaotisch om mij heen. En toch. Ik ben anders dan de verbannen/verhuisende buren meer een ambitieuze achterblijver, gemotiveerd om een ​​idee-aal na te streven. En ik ben niet de enigste die dit meemaakt. Marli Huijer schreef over de moed van achterblijvers in het boek: 'Achterblijven'.++++

Er is veel van deze en die reuring gedurende deze jaren in mijn leven. Bij gesprekken en berichten per mail krijg ik van adviseur en vriend telkens opnieuw het advies 'rustig' te zijn. 'Verhuis en trek weg van hier' lijkt eigenlijk een te simpele boodschap. Met een kopje koffie kijk ik nu op hekken van veel meters lengte . Deze omslui-ten angstvallig, de VIOS/Eigen Haard-bouwmaterialen. Hun nieuwe ramen, cementvloeren, kabels. Vios-werkers bouwen aan de versteviging van de fundamenten van de lege huizen. Er moeten damwanden geplaatst worden. Kelders worden uitgegraven. Maanden verder zul-len er pas appartementen komen. Sommige bewoners hebben besloten terug te keren. Dat kan [na completering renovatie] op z'n vroegst in voorjaar 2025. Zal er weer een Forsythia bloeien?

Is het waar? dat er meer binding is en er misschien een samen-zijn ontstaat tussen de achterblijvers rond blok 15 Pretoriusstraat/Ingogostraat? Er is schade en overlast, fysiek en functioneel. Er zijn ook irritaties. De leefbaarheid in de omgeving is sterk, ja, in hoge mate, aan-ge-tast. Doch alles zal goed komen. De RUST zal weerkeren. Achterblijvers verbreden in de huidige periode -tegen wil en dank- hun inzicht-en, leren nieuwe rolmodellen kennen en kunnen reflecteren op hun op-komende gedachten en gevoelens.

Het echt goede advies komt van schrijver S.Streuvels:

'De mens moet de breedte buiten zich laten en de diepte binnen zich zoeken.'

------------------------- ----- ----- ---- --- --- --- -------------

++++ Marli Huijer in haar boek 'Achterblijven': Achterblijvers worden vaak als zielig gezien, als passieve speelbal van beslissende anderen.Huijer laat zien dat in een wereld waarin steeds meer mensen in beweging zijn, achterblijvers juist van doorslaggevend belang zijn voor het behoud van de lokale cultuur en .... ... Achterblijvers geven de duurzaamheid die nodig is om nieuwkomers te kunnen verwelkomen.

======================== ==================

 Iets meer weten over het VIOS_WERK in de Transvaalbuurt/blok 15/Eigen Haard-huizen?: 

LEES: 'Hakken van kassen'

VIOS Bouw Amsterdam BV Mark Vermeulen Uitvoering 9-2-24

Goede middag / Wij zijn momenteel volop bezig met de financieringswerkzaamheden:

Sloopwerk bestaande uit vloeren, Hakken kassen, Zand en grondwerk werkvloeren, Schroef injectie palen aanbrengen. Met vriendelijke groet,

Internetcitaat: We beginnen met het slopen van de bestaande vloer, daarna worden er palen geheid. Als de palen geheid zijn gaan we kassen hakken in de muur. Deze kassen dienen om het gebouw op te laten rusten als alles klaar is. Als de kassen gehakt zijn en het puin weg is, gaan we de grond in de woning op hoogte brengen en vlakken laten we kunnen isoleren. Bovenop komt er een bepaalde hoeveelheid wapening en daar storten we onze betonvloer tussen. Als de betonvloer is uitgehard, gieten we de kassen aan met krimpvrije gietmortel zodat het pand nu volledig op de nieuwe fundamenten RUST/staat.

Samen met onze constructeur bepalen we de hoeveelheid palen, ijzer en inkassingen in de muur. Ook bepalen we wat voor palen we gebruiken. http://www.witbaardbouw.nl/funderingsherstel/vloeren.html

Alle rechten voorbehouden

120 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

schijnwerper van de Vios-keet verlicht ook mijn woonkamer

schijnwerper van de Vios-keet verlicht ook mijn woonkamer

7 uur ochtend  ViosVios lost

7 uur ochtend ViosVios lost

 de smalle doorgang voor voetgangers

de smalle doorgang voor voetgangers

wanneer zal de lentebloem  weer bloeien in de Ingogotuinen?

wanneer zal de lentebloem weer bloeien in de Ingogotuinen?

WIKIKIDS-KRAAN / Crane_machine_slewing_platform_NL

WIKIKIDS-KRAAN / Crane_machine_slewing_platform_NL

aanvoer materialen met té zwaar materieel!

aanvoer materialen met té zwaar materieel!

 werk is o.m. hakken van de kassen in het metselwerk [citaatrecht internet ]

werk is o.m. hakken van de kassen in het metselwerk [citaatrecht internet ]

Geen reacties

Voeg je reactie toe